Svenske Nacka Gymnasium forbyr det svenske flagget.

Forvirring på det svenske gymnaset – er det rasistisk å bruke det svenske flagget på skoleavslutning? Under dekke av å «unngå konflikt», forbyr Nacka Gymnasium det svenske flagget.

Tidligere har bruk av forskjellige flagg som f.eks tyrkiske og palestinske vært en kime til konflikt på gymnaset. Gymnaset bestemte på et tidligere tidspunkt at «politiske budskap eller flagg andre enn det svenske, ikke er tillat».

Dette medførte en sedvanlig konflikt og motstand på den multikulturelle skolen, noe som fikk ledelsen på gymnaset til å endre regelen til «Ingen flagg eller vimpler er tillatt, det være seg det svenske eller andre».

At Skolen ligger i Sverige har tydeligvis ingen betydning.

De seneste årene har flagg som utgjør politisk standpunkt forekommet, noe som har utgjort en risiko for elever og besøkende, sier skolens rektor.

På denne skolen hvor det finnes elever med mange forskjellige ulike fremmedkulturelle bakgrunner, anses det da med det nye vedtaket, at også det svenske flagget som «et politisk standpunkt», og svensk kultur som provoserende og en risiko for elever og besøkende.

Den tidligere socialdemokratiske politikeren Nalin Pekgul er bekymret over at ungdommer ikke vil vise lojalitet med det landet de er oppvokste i, men isteden klamrer seg fast i foreldrenes hjemland. Når de bruker andre flagg enn det svenske, utrykker de avstand fra Sverige og svensk kultur – og ikke primært at de er stolt av sine røtter, skrev hun i en debattartikkel i Expressen før fjorårets skoleavslutning.

Kommentar:

Slike knefall som dette er det motsatte av integrering, om det er målet. Med godhet og «toleranse» som motiv, oppfattes dette som en erkjennelse på at det svenske flagget er en provoserende politisk ytring, og ikke et samlende nøytralt symbol for hele det svenske folk. Dette virker mot sin hensikt ovenfor den fremmedkulturelle befolkningen, som blir signalisert at bruk av det svenske flagget er en fiendtlig handling, og dette vil føre til at den delen av de fremmedkulturelle som hater Sverige og svensk kultur, får vann på mølla og aksept.

Likevel er det verste at dette er nok et stygt angrep på svenskenes egen identitet og samhold. Det svenske flagget representerer ikke noe som helst politisk standpunkt når det blir brukt i Sverige. I Sverige er det svenske flagget det mest nøytrale symbolet som er å oppdrive – det vil si, om man ikke gjør det til noe annet da.

Når et flagg blir brukt i et fremmed land derimot, har det plutselig en helt annen betydning enn samlende og nøytral. Når man er oppvokst i Sverige, deltar på en skoleavslutning på en svensk skole og tropper opp med et f.eks tyrkisk flagg – da har man helt andre baktanker enn å hedre sine røtter.

Erfaringsmessig er det ofte de som insisterer på at en ungdom født i Sverige av to tyrkiske foreldre, er etniske svensker – noe som selvfølgelig er helt feil, som påkrever de samme ungdommenes rett til å bruke deres eget flagg (det tyrkiske) i slike sammenhenger. Så hvordan kan det tyrkiske flagget være flagget for de man påstår er etniske svensker?

Kilde: Expressen

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.