Paris-avtalen (2015) pålegger alle utviklede land å fase ut alle sine kullkraftverk innen 2030. Fristen for utvilkingsland bla […]