Dagbladet og Faktisk.no lyver i sin artikkel om Tommy Robinson

Allerede i sitt første punkt som omhandler hva som har hendt i Storbritannia rundt de såkalte «grooming gjengene» fremmer Dagbladet og Faktisk.no en feil i sin fremstilling i saken da de hevder at alle gjerningsmennene ikke er muslimer, og forsøker å benytte seg av fremstillingen at det er Sør-Asiatiske menn.

Denne fremstillingen er helt feilaktig noe som i Storbritannia har fått veldig mange menn av Sør-asiatisk opprinnelse til å reagere ettersom disse islamske «grooming» gjengene som hovedsakelig har bestått av pakistanske menn opprinnelig gikk etter unge Indiske jenter da de viste at æreskulturen innen de indiske miljøene i Storbritannia ville hindre jentene i å stå frem med overgrepene de ble utsatt for.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Indiske menn dannet dermed en egen «borgerverns gruppe i Storbritannia for å forsvare sine unge jenter, og reiste rundt og utøvde selvjustis ovenfor overgriperne frem til britisk politi og myndigheter brøt inn, og man startet en kampanje hvor man hadde egne informasjons møter i indiske templer og samfunnshus der man informerte unge jenter om farene ved og metodene disse pedofile voldtektsmennene benyttet.

Dette førte til at overgriperne måtte finne seg nye ofre, og unge hvite britiske jenter fra arbeiderklassen ble pekt ut som nye enkle ofre ettersom man da kunne skjule seg bak ideen om at myndighetene og politiet var rasister om de startet etterforskning av overgriperne.

Faktisk.no’s og Dagbladets påstand om at overgriperne er sør-asiatiske menn er ikke direkte feil, men er sterkt misvisende da den også rammer alt fra Kinesiske til Indonesiske menn som oppholder seg i Storbritannia.

Videre er det meget kritikkverdig at Faktisk.no benytter seg av en venstreekstrem ANONYM kilde som kaller seg The Secret Barrister og som i flere artikler gir uttrykk for sitt hat mot Tommy Robinson. Man kan jo spørre seg hvorfor Faktisk.no ikke har benyttet seg av den tidligere muslimen og forfatteren Maajid Nawaz som er grunnleggeren av den venstrevridde tenketanken Quilliam som helt klart mener arrestasjonen av Tommy Robinson var en ytringsfrihetssak.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Når man hører på videoen over og uttalelsene Maajid Nawaz kommer med er det kanskje ikke så rart at Faktisk.no heller har valgt seg ut et venstreekstremt nettsted som kilde fremfor en respektert samfunnsdebattant, og man kan jo spørre seg hvor nøytrale og ivrige disse fakta sjekkerne i Faktisk.no faktisk er?

Men la oss gå videre og se på selve arrestasjonen og årsaken til hele oppstyret rundt saken, og påstanden til Faktisk.no om at Robinson ble arrestert for å ha avslørt informasjon fra rettssaken som det var presseforbund rundt.

Vel det stemmer at Tommy Robinson ved en tidligere anledning hadde rapportert fra en pågående rettssak rundt «grooming» gjengene, og at han da ble dømt til tre måneder fengsels for å ha brutt forbudet mot offentliggjøring av informasjon fra den pågående rettssaken. Problemet til Faktisk.no er at det var ikke brud på rapporterings forbud Tommy Robinson ble arrestert eller dømt for, men han ble dømt for å ha brutt den «offentlige ro og orden» noe dommeren i saken i etterkant har innrømmet han egentlig ikke hadde grunnlag for, og som er noe av årsaken til at presseforbundet rundt Tommy Robinsons egen sak ble opphevet.

Dommeren innrømte nemlig at han da bevisene fra Tommy Robinson ble fremlagt så han ikke hele videoen som det ble hevdet beviste at Tommy hadde brutt den offentlige ro og orden, og han har dermed innrømmet at saken har blitt behandlet feilaktig av ham, men man nekter like fullt å løslate Tommy.

Brøt da Tommy Robinson presseforbundet, og skapte han rabalder i det offentlige rom utenfor rettslokalene i Leeds slik det hevdes?

Det korte svaret er NEI på begge punkter, og tar vi først for oss dette med presse forbudet så rapporterte Tommy Robinson ikke noe informasjon fra selve rettshøringene eller rettssaken, men han leste opp informasjon fra en artikkel i en lokalavis i området, og man skulle tro at om Tommy Robinson har brutt rettens forbud om å rapportere fra saken så har også den lokale avisen gjort det, og man kan spørre deg hvorfor ikke Redaktøren og journalisten også er fengslet.

Når det gjelder dette med å ha brutt den offentlige ro og orden så er dette en direkte løgn da det helt klart fra flere videoer fra utenfor rettslokalene viser at Tommy Robinson var alene sammen med sine støttespillere da han strømte fra utenfor rettslokalene med sin telefon, og de eneste han har kontakt med foruten sine medhjelpere er noen venner av ham som tilfeldigvis kommer gående forbi stedet, og slår av noen ord, leg og går videre.

Man ser fort i videoen at det ikke er noen opprørt stemning på plassen og at alt går fredelig for seg, og med tanke på at dommeren som nå har dømt han for å ha brutt den offentlige fred og ro stod i vinduet i rettsbygningen og smilte så virker det hele ganske uvirkelig da han noen timer seinere dømmer Tommy for å ha brutt den offentlige freden.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Så til slutt hevder Faktisk.no ved hjelp av informasjon hentet fra sin anonyme venstreekstremist på nettstedet thesecretbarrister.com at Tommy Robinson kunne påvirke utfallet av rettssaken, men man ungår å informere om at rettssaken var inne i sin siste dag, og det eneste som gjenstod i saken var at de anklagede skulle få opplest sine domsavgjørelser.

Med andre ord kunne ikke noe Tommy sa eller gjorde påvirke utfallet av rettssaken, og man kan ikke trekke andre slutninger en at myndighetene forsøker å legge lokk på en meget grov sak som involverer drap, grov vold, voldtekt og pedofili da en belysning av saken vil vise hvordan Britiske myndigheter og politi siden midten av 80 tallet har unnlatt å ta affære i frykt for å fremstå som rasistiske.

Rapport-X rapporterer nyhetene rundt denne saken etter hvert som den utvikler seg, og vi har ingen annen agenda når det kommer til saken en å gi det norske folk den mest korrekte informasjonen i saken slik at de selv kan gjøre seg opp en mening i saken.

Har du en kommentar til saken? Benytt vårt kommentarfelt under.

Kilde: Dagbladet.no, Faktisk.no