«Eurabia»: Arabisk er nå det nest største morsmålet i Sverige

Siden Sveriges begynnelse har finsk vært det nest største morsmålet i landet, i følge språkviteren Mikael Parkvall. Men nå hevder han at finsk har falt ned til tredjeplass, forbigått av arabisk.

I 2015 ga Mikael Parkvall ut boken «Sveriges språk», i et forsøk på å kartlegge språk og morsspråk som tales i Sverige, da ingen offisiell statistikk eller kartlegging forelå.

I april 2016 spådde Mikael Parkvall at arabisk om kort tid ville bli det nest mest talte morsmål i Sverige.

Da fantes det anslagsvis 200 000 finsktalende i Sverige, i følge Parkvall, og 155 000 arabisktalende.

Historisk skifte

Nå vurderer Parkvall at arabisk har gått forbi finsk av to grunner: Dels mange nye innvandrere og dels økt gjennomsnittsalder blant den befolkningen i Sverige med finsk som morsmål.

I sin spalte i Svenska Dagbladet slår Parkvall fast at det er en «historisk milepæl»: «Det er nemlig ikke bare slik at finsk har vært Sveriges nest største språk ‘en god stund’, men faktisk så lenge Sverige har eksistert som nasjon», skriver han.

Forskning ble propaganda

Alt for to år siden fikk Mikael Parkvalls spådommer om et språklig skift oppmerksomhet, blant annet i Sveriges Radio.

Språkviterens vurderinger ble anvendt som propaganda på «høyreekstremt» hold.

– De som ble mest oppmerksomme var de høyreekstreme nettsidene. For disse var dette det endelige beviset på slik de liker å diskutere, nemlig «Eurabia» og «her ser vi hvordan det har gått», så jeg ble sitert på annenhver høyreekstrem tulleside, sier han.

Mikael Parkvall synes imidlertid at det er viktig med åpenhet om hvordan språket forandres.

– Samtidig synes jeg at det er slags hellig prinsipp at man må kunne snakke om hvordan virkeligheten forholder seg, uansett om skumle krefter utnytter det eller ikke. For dette kan vel som mye annet utnyttes i både gode og onde hensikter, sier han.

 

Kilde: Expressen