I Navs klør

Det kan skje plutselig – når du minst aner det.

Du har jobbet i 10-20 eller 30 år og betalt din skatt. Så blir du syk og jobben du elsket og trodde du skulle ha resten av livet forsvinner ut av hendene dine.
Du havnet på Nav, og det helvete du går igjennom med din sykdom føles som en sommerferie på Kreta.
Du har havnet i Navs klør.

Det sies at vi bor i verdens rikeste land og at vi er lykkelige i dette landet.
Da lurer jeg på: Har de spurt de syke? De som har kommet under Nav?

Nav tilsidesetter legers uttalelser, de mistenkeliggjør deg, de gir deg frist på 14 dager for å svare på avslag – mens de selv kan bruke over et halvt år for å svare på din klage. De etterforsker deg som om du skulle vært en kriminell. Og de har allerede dømt deg som svindler før du i det hele tatt har fått fremlagt din sak.
De tror du kan leve av luft og at regninger betaler seg selv. Søker du økonomisk hjelp må du igjennom en kvern og en mistro som gjør at du heller vil kappe av deg alle lemmer enn å måtte stå med lua i hånda en gang til. «Familien må da kunne hjelpe», sier de…….

Vet folk egentlig hvordan Nav opererer? De er styrt av direktiver fra den til enhver tid sittende regjering og må følge deres retningslinjer – det er en ting – men det må da gå an å bruke gangsynet? Det er kanskje det de mangler…..
Av de sakene som havner i trygderetten er det et overveldende flertall som går i brukers favør. I den siste saken som var oppe vant bruker på ALLE punkter og det var en enstemmig beslutning.

Av flere som jobber på Nav har vi fått høre at de har fått streng beskjed om å si nei til alt. Stat og kommune skal spare penger – og det er et fåtall som faktisk orker å ta opp kampen med det trehodede monsteret som kalles Nav, når man vet at det tar opp til 4-6 år før saken kommer til trygderetten.

Nav må endres.
De som jobber der må få utdanning – ikke minst i hvordan man skal møte et menneske som allerede ligger nede. Det er ikke Navs jobb å senke dem. At de ikke skal møte dem med overlegen holdning og en mistro slik at brukeren føler at den er mindre verd enn møkka som ligger i rennesteinen. Og gi bruker en saksbehandler som faktisk har tenkt til å jobbe der mer enn et par mnd. Når en i løpet av fire år har fem forskjellige saksbehandlere sier det seg selv at dette er fullstendig håpløst.
Etter mitt syn bør Nav tilbake til den tredelingen det var før. En avdeling for trygd, en for jobb og en for sosial. Vi lever i dataverdenen og en samkjøring av data skulle ikke lenger være et problem. Så kunne de som jobber på sin avdeling få skikkelig utdannelse i de lover og regler som til enhver tid gjelder.

Det er ikke rart det blir rasisme her i landet. Når man ser hvordan innvandrere og asylsøkere glir gjennom NAV-systemet med gratis tolk, gratis advokat og hvor Nav arbeiderne gjerne står på hodet for å gjøre denne brukeren til lags. Og når de får direktiver fra staten hvor det står at asylsøkere skal overkompenseres ja da går det en kule varmt i hodet. (det hang faktisk på veggen til en Nav-ansatt) Mens en selv kommer på minimum av minimum fordi man har hatt barn og ikke har jobbet lenge nok til å tilfredsstille kravet om å komme over minstepensjonen.

I disse fire årene hvor vi har kjempet med Nav-trollet har jeg mottatt historie på historie fra folk som har vært og er i Navs klør. Selvmord, utenforskap, tap av gård og grunn – ja jeg kunne skrive en bok om det og enda ha flere historier som ikke ville fått plass.

Er det virkelig slik vi skal ha det?
«Hadde det blitt flere som dere ville landet vårt gått konkurs», fikk jeg høre av en.

«Det er alt for lett å bli trygdet», sa en annen.

«Man får jo pengene kastet etter seg», sa en tredje.

«Det skal ikke lønne seg å gå på Nav», sa en politiker.

Jeg tror ærlig talt de ikke vet hva de prater om. Dette gjelder ihvertfall ikke etniske nordmenn. Hva som skjer med «de andre» kan jeg ikke vite, men jeg vet nok til å ville gjøre noe med dette systemet.

For det er IKKE slik det skal være i verdens rikeste land.