Stopp Islamiseringen Av Norge.

Det forundrer meg at man i Norge godt kan kritisere kristendommen, buddhismen, hinduismen – ja alle religioner som måtte finnes der ute. Men kritiserer du det folk påstår er en religion, islam, da er du ikke lenger en kritiker. Da er du er en hater, du er en rasist og du er jammen også en nazist. Du er rett og slett en islamofob! Så om du kritiserer kristendommen er du da kristofob?

Det virker som hele venstresiden er «infobe,» med en frykt for all ærlig informasjon til kritikk av islam. Alle varselflagg bør komme opp hos folk når man er på vei til å bli et samfunn der det å si sannheten er staffbart. Der man ikke lenger får lov til å kritisere… Det har allerede gått for langt, både i Norge og Sverige, og ikke minst i England. I England risikerer du å bli fengslet om noen mener at du har sagt noe hatefullt. Her i Norge blir videoer med info om islam slettet av YouTube og FB og vi blir nektet å ha informasjonsstand i flere byer. Dette er i Norge! Norge med ytringsfrihet – Norge med det de påstår er et demokrati!

Anti Rasistiske Senters nestleder, Kohn, påstår at hatkriminalitet som omfatter straffbare handlinger er motivert av kritiske holdninger mot religion. Vil det da si at humanetikere som kritiserer all religion driver med hatkriminalitet? Eller gjelder det bare oss som kritiserer islam? Kritikk er sunt. Et kritisk tankesett inviterer til diskusjoner, ikke sensur. Jeg slo opp ordet religionskritikk på nettet, og der står det:
«Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser, kritiske vurderinger av religionens konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.»

I religionskritikkens navn vil jeg argumentere følgende: Islam er ikke engang en religion. Islam er en ideologi, og ikke bare det, islam er en totalitær ideologi. Slår du opp «ideologi» på Wikipedia står det:
«Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske og/eller religiøse ideer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes».
Islam er en ideologi – hijab, niqab og burka er politiske plagg, ikke religiøse.

Vår regjering, og alle politiske partier på Stortinget med statsministeren i spissen, forsvarer islams rett til barnebruder, islams rett til jødehets, islams rett til kvinneundertrykkelse og islams rett til sharia politi i gatene i Oslo (Grønnland). Dette forsvarer vår statsminister ved å dekke til sitt eget hår, gå inn i moskeen og ønske en god ramadan – eller en god id. Det gjør også våre 169 politikere på Stortinget ved å godta at sharia innlemmes i vårt samfunn.
For det er sharia lovene de godtar når de godtar delte klasser i svømmeundervisningen, når de godtar bønnerom på skolen og arbeidsplassene, når de godtar at gutter og jenter blir sendt på koranskoler, og når de godtar hijab, niqab og burka. Er du i tvil om hva jeg sier er korrekt så les sharia lovene selv.

Du har kanskje hørt om det klassiske eksperimentet på slutten av 1800 tallet om frosker som forblir i vann til de kokes levende hvis vannet varmes sakte nok opp.

I Norges islamske gryte er det amfibiske tilstander.
Det damper allerede i Sverige.
Det stimer i England og resten av Europa.
Det koker i Iran og midtøsten.
Dere ser det. Dere vet det. Dere anerkjenner det – og lener dere tilbake og sier: «Det kan ikke skje her». Saken er, mine venner. Dere kommer ikke til å merke det før det er for sent!

Det blir som 9. april en gang til. Kan du virkelig godta det? Når dine barnebarn om 30 år spør deg: «Hva gjorde du bestemor/bestefar for å stoppe islam i Norge»? Blir du da en av de som må svare: «ingenting»…? Fordi du mente at de som advarte mot islam var fryktspredere? Fordi det var så mye enklere å følge ignorantene som viste fingeren og buet? Fordi det var så mye lettere å følge sueflokken – isteden for å tenke selv…

Nå ble det bevist for ikke så alt for lenge siden at froske-eksperimentet ikke var som fortalt. Frosker prøver faktisk å komme seg ut av vannet når det når en viss temperatur. Så si meg, skal vi være dårligere enn frosker? Skal virkelig Norges og Europas befolkning være dårligere enn amfibier? Kokes Norge opp er det ikke lenger noe annet vann å flykte til, hverken for oss eller de muslimene som flykter fra sin egen såkalte religion. Derfor må vi senke den islamske temperaturen ved å stoppe den påbegynte islamiseringen av Norge.

Vår ytringsfrihet er truet. Vårt demokrati er truet. Vår frihet er truet og vår rett til å tenke selvstendig er truet. Ser du det? Er du villig til å gjøre noe med det? Jeg ber deg: Stå opp for Norge og alle våre innbyggere –
Stopp Islamiseringen Av Norge.

Ellen Due Brynjulfsen