Det forundrer meg at man i Norge godt kan kritisere kristendommen, buddhismen, hinduismen – ja alle religioner som […]