Trump: Vær forsiktig EU, immigrasjonen tar over Europa!

Den amerikanske presidenten Donald Trump holdt ikke noe tilbake i pressekonferansen i Belgia. «Jeg fortalte dem at EU bør være forsiktige, fordi immigrasjonen er i ferd med å ta over Europa. Og jeg fortalte dem det klart og tydelig», sa Trump.

Streng innvandringspolitikk.
Hans seier i presidentvalget skyldes ikke minst at han fokuserte på en streng innvandringspolitikk, et likhetstrekk vi også har sett i Italia og andre oppvåknende europeiske land.

Trump-effekten.
Til tross for globalistenes paniske skrik og hyl, både via massemedia som de stort sett kontrollerer i de europeiske og vestlige land, og foræderiske politikere som setter sin egen karriere foran sine egne folk og nasjoner med å bøye seg lengst mulig i kne for globalistene, er det klare tegn på at en bølge av anti-globalisme og nasjonalisme begynner å skylle kraftig inn over de europeiske valglokalene. At Trumps suksess i USA bidrar til dette, blir det mindre og mindre tvil om etterhvert som folket gjennomskuer stadig flere av medias demoniserende løgner om han.

Foregangsland for en ny tid.
Land som Polen, Østerike, Tsjekkia, Italia og Ungarn er allerede velsignet med ledere som handler for folkets og nasjonens beste, fremfor å slikke demonene i EUs rygg for å oppnå en egen skattefri og godt betalt karriere i Brussel og Europa. Dette er ledere som har lovet, og ser ut til å leve opp til lovnadene om å kraftig redusere, og til forskjellig grad, reversere tilstrømmingen av millioner av immigranter fra Midtøsten og Afrika. Og tydelige tegn i tiden tyder på at flere og flere land vil følge etter.

En ny og penere rumpe å slikke.
Europeiske ledere, ikke minst de norske, har hatt en stygg tradisjon i å kappes om å gjøre seg deilige for amerikanske presidenter. Dette har som vi vet, medført at Norge og andre europeiske land har støttet opp under, stemt for og deltatt i meningsløse kriger angivelig for å «befri» spesielt i den senere tid muslimske land, under påskudd av å gi dem «demokrati». Nå når Trump inntar en mer innadvendt, nasjonalistisk og fredelig stil, kan vi bare håpe på at denne rumpeslikkingen av amerikanske presidenter fortsetter, men denne gangen med et mer fredelig utfall enn de konstante krigene og de flyktningestrømmene de medfører. Allerede nå ser vi den tidligere NATO-motstanderen, og nå NATO-lederen Jens Stoltenberg opptre som en lydig nikkedukke for Trump.

Det blir stadig tydeligere at i Europa og i USA har den ukontrollerte massemigrasjonen i Vesten vært den avgjørende kraften bak valget av ledere som lover en tøffere grensekontroll. La oss håpe at dette også gir utslag i alle europeiske land, ikke minst i Norge.

Kilde: Voice of Europe.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.