Trump: Vær forsiktig EU, immigrasjonen tar over Europa!

Den amerikanske presidenten Donald Trump holdt ikke noe tilbake i pressekonferansen i Belgia. «Jeg fortalte dem at EU bør være forsiktige, fordi immigrasjonen er i ferd med å ta over Europa. Og jeg fortalte dem det klart og tydelig», sa Trump.

Streng innvandringspolitikk.
Hans seier i presidentvalget skyldes ikke minst at han fokuserte på en streng innvandringspolitikk, et likhetstrekk vi også har sett i Italia og andre oppvåknende europeiske land.

Trump-effekten.
Til tross for globalistenes paniske skrik og hyl, både via massemedia som de stort sett kontrollerer i de europeiske og vestlige land, og foræderiske politikere som setter sin egen karriere foran sine egne folk og nasjoner med å bøye seg lengst mulig i kne for globalistene, er det klare tegn på at en bølge av anti-globalisme og nasjonalisme begynner å skylle kraftig inn over de europeiske valglokalene. At Trumps suksess i USA bidrar til dette, blir det mindre og mindre tvil om etterhvert som folket gjennomskuer stadig flere av medias demoniserende løgner om han.

Foregangsland for en ny tid.
Land som Polen, Østerike, Tsjekkia, Italia og Ungarn er allerede velsignet med ledere som handler for folkets og nasjonens beste, fremfor å slikke demonene i EUs rygg for å oppnå en egen skattefri og godt betalt karriere i Brussel og Europa. Dette er ledere som har lovet, og ser ut til å leve opp til lovnadene om å kraftig redusere, og til forskjellig grad, reversere tilstrømmingen av millioner av immigranter fra Midtøsten og Afrika. Og tydelige tegn i tiden tyder på at flere og flere land vil følge etter.

En ny og penere rumpe å slikke.
Europeiske ledere, ikke minst de norske, har hatt en stygg tradisjon i å kappes om å gjøre seg deilige for amerikanske presidenter. Dette har som vi vet, medført at Norge og andre europeiske land har støttet opp under, stemt for og deltatt i meningsløse kriger angivelig for å «befri» spesielt i den senere tid muslimske land, under påskudd av å gi dem «demokrati». Nå når Trump inntar en mer innadvendt, nasjonalistisk og fredelig stil, kan vi bare håpe på at denne rumpeslikkingen av amerikanske presidenter fortsetter, men denne gangen med et mer fredelig utfall enn de konstante krigene og de flyktningestrømmene de medfører. Allerede nå ser vi den tidligere NATO-motstanderen, og nå NATO-lederen Jens Stoltenberg opptre som en lydig nikkedukke for Trump.

Det blir stadig tydeligere at i Europa og i USA har den ukontrollerte massemigrasjonen i Vesten vært den avgjørende kraften bak valget av ledere som lover en tøffere grensekontroll. La oss håpe at dette også gir utslag i alle europeiske land, ikke minst i Norge.

Kilde: Voice of Europe.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.

 

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

1 thought on “Trump: Vær forsiktig EU, immigrasjonen tar over Europa!

 1. Jeg er stygt redd for at dette handler om George Soros (pluss noen andre «èlitemennesker») sin visjon om NWO (New World Order) Rent taktisk må en prøve å forstå visjonen bak det, og hvordan skal de taktisk skal klare å få det til.


  Visse ting tyder på at det handler om å «splitte» mennesker i Vesten, noen er for innvandringen og andre er i mot, og mennesker som er splittet vil aldri være sterk.
  (Dvs ikke sterk nok til å stå i mot Politikken) For et folk som er splittet vil aldri kunne opponere mot «elitens» Poltikk, eller kunne avsette makten for den saks skyld. Når en splitter en nasjons befolkning, vil de etterhvert også miste den «nasjonale følelsen», det er liksom ingenting igjen å være stolt av som frihet,
  (En kan da etterhvert oppleve at Europèeren rømmer fra Europa)
  Etterhvert vil også Religionen bli tatt i fra befolkningen, har vi levd på en løgn ?

  Hva er strategien for å oppnå mer makt? Mest sannsynlig handler det om å gjøre befolkningen utrygg, på den måten kan «eliten» innføre strenge kontroller, mer Politi, overvåkning, og stramme inn på ytringsfriheten. Alt dette i «terrorens navn» som også vil være neste steg før en får et totalitært samfunn.

  På det Nord og Sør Amerikanske kontinent, har det også begynt å bli stadig større folkeforflytning fra Sør med mye fattigdom, til Nord (USA og Canada) med stor rikdom. Visse ting tyder på at dette er en strategi som er betalt og ført an av Soros, og hans «kumpaner». Visse mennesker blir betalt stort for å «lede» fattige mennesker med ordene:
  I USA vil de få alt de ønsker oppfylt.

  Det en må forstå er at det er en «Grand Plan» bak alt den folkeforflytningen, for når alt virker håpløst vil «èliten» komme med en «løsning» på alle problemer, et totalitært samfunn.

  At de fleste Poltikere i Verden, selv i Norge, har sånne «elitetanker» om at vanlige mennesker er dum, og ikke skjønner sitt beste. Dette har både Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, pluss en del andre innen Norsk Politikk uttalt. (Èlitetenkere = De som tror de står over andre)
  Når noen uttøver èlitetenkning, spesielt mennesker med makt, er vi faktisk tilbake til Nazistenes idèologi hvor noen er «mestere» og andre er «bermen».

  Det er farlig å ha èlitetenkere innen Politikken, de gjør hva som helst for å beholde makten uansett på hvilken måte det skulle skje.

  Just my Two Cent

Comments are closed.