Baby-boom gjør Ungarn stort igjen!

Ungarns familievennlige kulturpolitikk har resultert i stigende fruktbarhet for gifte kvinner. Dette ‘snur klokka’ hva gjelder befolkningsnedgang – en trend som av mange ses på som irreversibel i Europa, og et argument som globalistene bruker for å rettferdiggjøre masseinnvandringen fra den tredje verden.

«Landet ikke bare opplever en fruktbarhetsøkning; Ungarn snur klokka på en negativ trend i fruktbarhet og familiestruktur som demografer lenge har ansett som uunngåelig», skriver forfatteren av » Is Hungary Experiencing a Policy-Induced Baby Boom?” fra Institute for Family Studies (nettside).

«Dette er bemerkelsesverdig», skriver forfatteren Lunan Stone, «siden mange land verden over opplever stagnasjon eller nedgang i fruktbarheten, spesielt Europa.»

Stone anslår at økonomiske faktorer som subsidier for gifte par som kjøper hus, mindre beskatning for barnefamilier og en voksende økonomi enkeltvis bare utgjorde en liten forskjell, men kombinert med en ellers svært familievennlig kulturpolitikk utgjorde dette i sum en økning i fruktbarheten.

Stone peker på Ungarn’s familievennlige konstitusjon vedtatt i 2011 som sier at «Vi tror at våre barn og barnebarn vil gjøre Ungarn stort igjen», og som forsvarer «ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne, og familien som basis for nasjonens overlevelse.»

Stone påpekte også den ungarske ‘ekteskapsboomen’, som «startet rundt 2012, men som virkelig tok av i 2015-16» gjorde det mer sannsynlig for at kvinner ble gift – spesielt i en yngre alder, hvilket gir et større tidsvindu for naturlig fruktbarhet som er under 35 års alder.

«Og ekteskap gjør svangerskap mye mer sannsynlig blant det store flertall av kvinner som ønsker å ha barn,» tilføyde han.

I Storbritannia er gjennomsnittsalderen for kvinners ekteskapsinngåelse 35 år, mens den i USA er betydelig lavere på 27 år. I andre vesteuropeiske land som Sverige og Tyskland ligger alderen på henholdsvis 33 og 31 år. Befolkningsveksten i Tyskland og Sverige opprettholdes kun av masseinnvandring.

Etter å ha vunnet sin tredje påfølgende periode som statsminister lovet Viktor Orbán:

«Innen 2030 vil Ungarn bli et land som er i stand til å opprettholde sitt eget befolkningsnivå ved å reprodusere seg selv. For å si det rett ut så ønsker vi et land der antall barn som fødes er minst like høyt som de personer som forlater livet.»

Orbán, som selv har 5 barn, kritiserte det ‘liberale’ systemet for kjernefamiliens avvikling ved å si at «et liberalt demokrati styrker ikke familien ved å hevde at det er mange variasjoner av familier, at det er mange variasjoner i livsstil, og at man ikke må diskriminere mot noen alternativer… De dyrekjøpte konsekvensene av dette liberale synet er befolkningsnedgang.»

 

Kilder: Institue for Family Studies og Red Ice