Katolsk tenketank sammenligner Kina med Nazi-Tyskland

Den katolske ‘pro-life’ organisasjonen Population Research Institute (PRI) går ved sin president Steven Mosher kraftig til angrep på Kina etter at landet har nektet å ta imot flyktninger fra det landet selv oppfatter som farlige deler av verden.

Dette provoserer Mosher kraftig, og i et intervju med Breitbart sammenligner han argumentasjonen til det kinesiske kommunistpartiet med doktrinene til Hitler-Tysklands Tredje Rike.

Dette er en etter hvert lett gjennomskuelig argumentasjon: «Ønsker du å bevare din nasjon er du en nazist som ønsker å gasse 6 millioner jøder.»

Samtidig som PRI kritiserer Kina for landets håndtering av sine allerede betydelige minoritetsgrupper – som tibetanere, mongoler og uigurere – mener organisasjonen altså nå at Kina bør ta imot enda flere fremmedkulturelle.

Det er en øredøvende dobbeltmoral når PRI på den ene side kritiserer Kina for å utviske sine minoritetsgruppers etnisitet gjennom å føre en streng kulturpolitikk med henblikk på blant annet språkopplæring, samtidig som de på den andre siden «pålegger» kinesere å utviske sin egen ved å ta inn enda flere minoritetsgrupper.

PRI demonstrerer her ganske tydelig hva globaliseringen i bunn og grunn dreier seg om; nemlig å dekonstruere enhver etnisk homogen majoritet som har en viss økonomisk betydning for å legge den inn under et internasjonalt totalitært styre – etter herostratisk kjent EU-oppskrift.

Det katolske PRIs aggressive syn i denne saken er et eksempel på at Kirken er redusert til et økumenisk NWO-verktøy for verdenskommunismens / verdenskapitalismens fremme.

Så har da også PRI-president Steven Mosher gitt sin nyeste bok tittelen «Bully of Asia: Why China’s Dream Is the New Threat to World Order».

 

Kilde: Breitbart