London-statistikk avslører at mørkhudede dreper oftest

Dersom en person er mørk i huden, er det statistisk sett mye større sjanse for at denne personen vil begå et mord sammenlignet med en hvit engelskmann. Det viser en fersk politistatistikk fra London i regi av Sky News.

Statistikken viser også at i absolutte tall så er det svarte som oftest faller som ofre. Det er dette halmstrået nyhetsforfalskningsbyrået Sky News selvfølgelig tar tak i.

Samtidig som mange ofre er svarte, er nemlig også deres drapsmenn i utstrakt grad andre svarte, noe forholdstallet mellom ofre og gjerningsmenn i drapssaker avslører. Dette faktum underslår Sky News.

Statistikken for øvrig er av svært tvilsom karakter, da hele bildet avhenger av definisjonen av svart og hvit. I flere av de grafene Sky News presenterer er befolkningen delt inn i kun to kategorier, svart og hvit. I den forbindelse kan en saktens spørre seg i hvilken kategori for eksempel en lyspigmentert arabermuslim fra Midtøsten havner…?

I kun en av de grafiske framstillingene er befolkningen detaljinndelt i såpass som fire kategorier: Hvit, asiatisk, blandingsrase og svart. Her finner vi det beste svaret på hvordan det hele egentlig ligger an:

DrapsstatistikkLondon

Vår egen utregnede rasismeindeks basert på de polititall som Sky News bruker (se tabell under), viser at en blandingsraset oftest begår drapshandling på tvers av rasebarrierer, og altså kan vurderes som den mest rasistiske. På den motsatte side av rasismeskalaen befinner hvite seg, noe «alle» visste – eller burde visst – fra før.

Sagt på en annen måte: Hvis du må til London og ønsker mest mulig redusert risiko for å bli utsatt for drap; sørg alltid for å ha færrest mulig ikke-hvite rundt deg.

En annen interessant ting som vår statistikk antyder, er at negre (rasismeindeks 1,1) i mindre grad velger seg et offer basert på offerets hvite hudfarge, men simpelthen fordi en svart generelt – og sannsynligvis genetisk – sett, er mer voldelig enn en hvit.

RasismeindeksLondon
Vår egen tabell utregnet på grunnlag av Sky News grafiske framstilling vist over

Den drastiske lærdom en bør trekke av denne undersøkelsen, er at det i etnisk hvite samfunn vil føre til en dramatisk økning i kriminalitet dersom masseinnvandringen med sin «multikultur» og raseblanding fortsetter. Dette er noe alle burde skjønne, men noe som altså europeiske landssvikermyndigheter kategorisk feier under teppet.

 

Kilde: Sky News