Kristenavisa Dagen framstiller europeisk nasjonalisme som hovedårsak til religionsforfølgelse i verden

I en noe forvirrende lederartikkel 23.juli konkluderer den kristne avisa Dagen – med henvisning til resultater fra to ulike forskningsinstanser, Åpne Dører og Pew Research Center – at det er økende nasjonalisme som forårsaker religiøs forfølgelse rundt om i verden.

NasjonalismeSkaperForfølgelseDagenMed overskriften «Nasjonalisme skaper forfølgelse» og et forsidebilde av den franske nasjonalistlederen Marine le Pen så har Dagen ganske tydelig utpekt europeiske nasjonalistbevegelser som syndebukken, og med det indirekte tatt parti for islamiseringen av Europa – eller i det minste ansett nasjonalisme som farligere enn islamisme.

Det er åpenbart ikke fra den kristne organisasjonen Åpne Dører – som arbeider mot forfølgelsen av kristne rundt om i verden – at Dagen har hentet sine overraskende konklusjoner fra. Ja, for har noen hørt om europeiske nasjonalister som forfølger kristne i Europa?

Tvert imot viser Åpne Dørers undersøkelse World Watch List 2018 (se forsidebilde) at kristne opplever mest forfølgelse i muslimske land.

Dagen har tydeligvis på syltynt grunnlag prøvd å forene to forskjellige institusjoners helt forskjellige forskningsresultater.

Det er opplagt den velfinansierte amerikanske globalist-NGO’en Pew Research Center, en selvoppnevnt ‘faktatank’, som Dagen baserer sin overskrift og vinkling på, med en undersøkelse som sikkert riktig påpeker at nasjonalsinnede politikere og organisasjoner nå legger økte restriksjoner på muslimers religionsutøvelse i Europa.

Når denne statistikken samtidig ikke tar høyde for den størrelse og grad av uønsket demografisk press som myndighetene har lagt på sin egen befolkning gjennom påtvunget muslimsk og annen fremmedkulturell innvandring, så ser vi her et eksempel på hvordan statistikk kan brukes til å fordreie realiteter – ‘faktatank’ eller ikke.

Det er selvfølgelig globalisme, sionisme og islam – ikke europeisk nasjonalisme – som skaper forfølgelse og splid i samfunn rundt om i hele verden.

For 18.7 millioner kroner i årlig direkte pressestøtte selger Dagen åpenbart ut det de måtte ha igjen av prinsipper, ikke minst det åttende bud.

Det begynner å bli noen år siden Dagens redaktør Vebjørn Selbakk stod på barrikadene i kampen mot islamiseringen av Europa, da som redaktør av Magazinet. Her møter han seg selv i døra, og gjensynet kan knapt kalles pent.

 

Kilde: Dagen