«Burka-Zorro» lover å betale alle burka-bøter i Danmark

Den fransk-algirske eiendomsmagnaten Rachid Nekkaz peker nese til danske myndigheter ved å offentliggjøre at han akter å dekke alle bøter ilagt muslimske kvinner som trosser det ferske tildekningsforbudet i Danmark som trådte i kraft 1. august.

Rachid Nekkaz forteller at han personlig vil komme til København for å betale bøtene.

– Jeg vil være i København 11. september for å betale alle bøtene, og det vil jeg heretter gjøre hver måned, for selv om jeg er imot niqab, så vil jeg alltid forsvare frihetsrettigheter over hele verden. Friheten til å bære en niqab, såvel som friheten til ikke å bære en hijab.

I flere år har den nå 46-årige algirske forretningsmannen betalt bøter for kvinner i land som Belgia, Sveits, Nederland, Frankrike og Tyskland. Bøter som – ifølge ham selv – beløper seg til flere millioner kroner.

– Jeg har betalt 1538 bøter, sa Rachid Nekkaz, da han allerede i mars holdt pressemøte foran Christiansborg for å fortelle Danmark om sin intensjon.

– Jeg har ingen grense for hvor mange bøter jeg vil betale. Der er ingen grense for frihet, lød det.

Nekkaz har også fristet med sine tallrike kontantsedler innen politikken, som da han ved kommunevalget i Frankrike i 2008 tilbød hver potensiell velger 300 euro for å stemme på ham. Forsøket mislyktes i å få ham innvalgt.

Politikere i Dansk Folkeparti og Venstre fnyser nå i sinne og frustrasjon over Nekkaz’ pengetilbud som rokker ved intensjonen ved burka- og niqabforbudet som de fikk vedtatt. De diskuterer blant annet om man burde bruke fengselstraff eller samfunnstjeneste i steden for pengebøter. Andre politikere mener at man burde kunne skattelegge kvinnene ved at deres oppdekkede bøter kunne anses som inntekt.

Slik loven nå er i Danmark straffes overtredelse av tildekkelsesforbudet med 1 000 kroner – et beløp som oppjusteres for hver forseelse opp til 10 000 kroner ved fjerde gangs lovbrudd.

Loven har allerede fått sin første anvendelse ved at Nordsjællands Politi sist fredag udstedte en bot på 1 000 kroner til en niqab-kledd kvinne i Hørsholm Midtpunkt. Hun kan begynne å glede seg til Burka-Zorro’s Danmarksbesøk på selveste 11. september.

 

Kilde: Jyllands-Posten