«Aviator-Mohammed» trygger «flysikkerheten» på Arlanda

Arabisktalende ansatte som verken kan svensk eller engelsk. Feilhåndtering av våpen- og ammunisjonsforsendelser. Uidentifiserte vesker. Teknisk feilinformasjon til flykaptein. Mørkelegging av tabber i rapporteringssystemet. Dette er noe av den grufulle virkeligheten på Arlanda flyplass i følge en ‘whistleblower’ i det svenske flysikkerhetsselskapet Aviator, som har Norwegian som sin største kunde.

Aviator er et selskap som leverer bakketjenester til store og små flyselskaper. De opererer hovedsakelig i Sverige, men har også betydelig virksomhet i Norden for øvrig.

Bakketjenester innebærer blant annet innsjekking av passasjerer, bagasjehåndtering og tjenester i tilknytning til flyet mens det står parkert på flyplassen. Det dreier seg altså i høy grad om flysikkerhet.

Arbeidet foregår for en stor del på «airside», d.v.s. etter sikkerhetskontrollen, og krever detaljerte kunnskaper om sikkerhetsrutiner og regler på flyplassen. Gjennom en ‘whistleblower’, kalt Mark, har avisa Samhällsnytt fått tilgang på omfattende materiale som viser at sikkerhetsreglene rutinemessig fragås og ignoreres av Aviator-personellet. Ved flere tilfeller har sikkerheten til flere hundre passasjerer blitt satt på spill.

Ved hjelp av Mark kan avisa med bilder og lydopptak avsløre sikkerhetsbruddene, samt hvordan de tildekkes. Link til den rystende originalartikkelen her.

Både Aviator og slektninger bistår under eksamen.

Du skal være en prinsippfast arbeidsgiver for å si nei til 80% reduksjon av lønnsutgiftene dine. Denne karakterstyrken har ikke Aviator, som har ansatt flere nyankomne migranter uten svensk statsborgerskap for å benytte seg av den svenske stats tilbud om oppdekking av 80 % av lønnen til asylrelatert arbeidskraft. Mer om dette generøse tilbudet framgår av den svenske arbeidsformidlingens hjemmeside.

Mark: – Det har blitt ansatt personer som kan verken svensk eller engelsk, noe som i blant fører til pinlige situasjoner når man som gate-agent (kontrollør ved ombordstigning) ikke klarer å gjøre utrop på høyttaleren, og ber noen andre å gjøre det for seg. Spør man hvorfor får man «Jeg kan ikke svensk», til svar.

Hver ansatt på en flyplass som drives av det statseide lufthavnselskapet Swedavia må avlegge et såkalt badge-bevis som prov på skikkethet til å jobbe på en flyplass, hvilket innebærer at man har en forståelse av sikkerhetsregler og forskrifter. En forutsetning for å klare eksamen er således at man behersker svensk. Dette «umulige» kravet omgår man ved å sende slektninger eller venner for å ta eksamen for seg. Siden skryter de av sin ‘bedrift’, sier ‘whistle-blower’ Mark.

På spørsmålet om Aviator kjenner til dette, svarer Mark bekreftende, og legger til at representanter fra Aviator ofte selv sitter sammen med elevene foran datamaskinene og bistår under prøver.

16 kilo våpen og ammunisjon på avveie

Det handler om langt mer enn hjelpeløse ‘swedistanske’ utrop ved ombordstigning. Innsjekkede passasjerer og bagasje skal få koder som indikerer behov for særskilt hjelp, assistanse eller spesialhåndtering. Den korrekte kodingen er en grunnpillar i flysikkerheten. Eksempelvis skal våpen som transporteres som bagasje sjekkes inn og kodes på en spesiell måte som gjør det lett for bagasjesjauerne å identifisere de. En grunnregel er at våpen og ammunisjon, av lett forståelige grunner, aldri skal lastes inn i samme bagasjerom på et fly.

Et lydopptak avslører at på en Norwegian-flygning til Gøteborg den 23. juli var 16 kilo våpen og ammunisjon feilmerket, noe som førte til at alt havnet i samme bagasjerom på flyet.

Feilrapportering av bagasjevekt

Ved et annet tilfelle ble feil vekt rapportert til flykapteinen. De såkalte gate-koordinatorene har til oppgave å melde fra om den totale vekten som lases inn i hver del av flyet. Disse oppgavene er veldig viktige ettersom de utgjør et grunnlag for å utregne den totale massen av flyet og dermed bestemmende for hvilken motorkraft som trengs for å løfte flyet under startfasen.

– 10 minutter før flyavgang sender vi tall til kapteinen for ulike soner og vekter. En av de nyansatte gate-koordinatorene skrev 39 kilo isteden for 390. Hvis det isteden hadde vært overvekt kunne det gått riktig ille for flyet og passasjerene, forteller Mark.

Heldigvis kontrollerte kapteinen tallene før flygning og oppdaget dermed feilen. I etterspillet til denne hendelsen skrev kapteinen en rapport om det inntrufne, der en av lastepersonellet ble utpekt. I en lekket lydavspilling av samtalen mellom to ansatte på Aviator kan en høre at de diskuterer denne rapporten. Midt i samtalen går de over til arabisk. På palestinsk dialekt forbannet de den pliktoppfyllende kapteinen og kalte ham «hund», «motherf**ker» og «hore».

”DET VAR FELL I BELET”

At Aviators personell internt kommuniserer på arabisk har tidligere vært framme offentlig: – Vi styrer ikke hvilket språk våre ansatte benytter, kommenterte selskapets pressetalsmann Andreas Vassilaros den gang.

Språkvansker er imidlertid noe som bekymrer Mark og andre ansatte med svensk bakgrunn. Mark sier at det er et sikkerhetsanliggende når personalet ikke kan ta til seg instruksjoner og komplisert regelverk på svensk og engelsk. På vedlagte foto ses som eksempel en kommentar som ble lagt inn av en Aviator-ansatt ved innsjekkingen av en passasjer til London. I følge Mark skal «Fell i belet» visstnok handle om en feil på passasjerens billett.

AviatorFellIBelet

Mark: – I blant må vi kontrollere reisehandlinger for passasjerer som flyr utenfor Schengen ved gate’n. Det har hendt at våre medarbeidere har sendt folk med falsk pass til Storbritannia da man knapt kan engelsk eller svensk. Da blir selskapet skyldig i å betale høye straffeavgifter. Det hender at gate-personell står og ser på fotballkamper på mobilen isteden for å sjekke passasjerdokumenter når de kontrollerer ombordstigningen.

Uidentifiserte vesker ombord

Den 25. juli måtte en flyreise med Norwegian fra Stockholm til Paris Orly innstilles da antallet vesker som var innsjekket ikke stemte med det tallet som lasterne kom fram til. Det var lastet to vesker om bord som man ikke kunne redegjøre for. Med dette som bakgrunn tok kapteinen i samråd med Norwegians hovedkontor i Oslo en beslutning om å innstille flyreisen, samt også returreisen fra Paris Orly.

Ifølge Mark oppfordres ansatte i Aviator av innsjekkings- og lastesjefene å kode tilfeller av forsinkelser og innstilte fly slik at Aviator ikke kan lastes for det av Norwegian eller andre flyselskaper. Med andre ord oppfordres de til å lyve i sine rapporteringssystemer, hvilket åpenbart har en direkte påvirkning av flysikkerheten. Selskapet sletter endog informasjon i sine systemer slik at det ikke skal være mulig å tilbakespore feil.

Ingen innrømmelser: «Slett mine kommentarer!»

Verken det privateide flyselskapet Norwegian eller det statlig eide lufthavnselskapet Swedavia ønsker å bekrefte noen samarbeidsproblemer med Aviator.

Sikkerhetssjefen på Aviator, Marko Pietilainen, svarte først slik på Sammhällsnytts spørsmål om sikkerhetsbrister hos selskapet: – Jeg fornekter det sterkt. Vi kjenner ikke til at det finnes noen brister overhode.

Noen minutter senere ville han imidlertid ta tilbake sin uttalelse med henvisning til at han ikke har lov til å kommentere: – Du må ikke bruke mine kommentarer – og gjør du det så gjør du noe ulovlig!

Pietilainen henviste til sin stasjonssjef som aldri hørte av seg, ei heller presseansvarlig for Aviator, som verken besvarte telefon eller sms.

En fattigmanns trøst for oss flypassasjerer får være at det som går opp før eller siden kommer ned.

 

Kilde: Sammhällsnytt