Politisk forfølgelse av ungdom i USA: Konservative studenter nektes adgang til prestisjetunge universiteter

Bare ved å følge Alex Jones på Twitter risikerer nå nye studenter å bli avvist ved universiteter i USA, advarer en datajuridisk ekspert.

Bradley Shear, som driver The Shear på Social Media Law blog, sier at en av hans klienter ble avvist av et prestisjetungt universitet etter at en av intervjuerne hadde gransket studentens kontoer på sosiale medier og funnet at vedkommende fulgte Alex Jones på Twitter.

BradleyShear
Bradley Shear, datajuridisk ekspert

«Under intervjuet av min 17-årige klient ved et prestisjetungt universitet, ble studenten spurt om han fulgte Alex Jones på Twitter. Studenten hadde forventet å bli utspurt om sine gode karakterer og ymse utenomfaglige aktiviteter og frivillighetsarbeid, men intervjueren fokuserte isteden på hvem studenten assosierte seg med på nettet. Min klient hadde aldri trykket «liker» eller videretwitret noe av Mr. Jones’ innhold. Studentens påståtte forseelse var kun at han hadde fulgt Jones på Twitter», sier Shear.

Shear gransket studentens konto på sosiale medier og fant at vedkommende støttet sosialisten Bernie Sanders i Demokratene, en kandidat Alex Jones desidert ikke støtter.

Shear løste saken etter å ha diskutert med inntakssjefen som «ikke ønsket negativ publisitet om saken».

At man gransker nye studenters forbindelser på sosiale media er et bekymringstegn som tyder på at universiteter i kulissene prøver å omforme samfunnet ved å diskriminere studenter på bakgrunn av deres politiske ideologier, hevder Shear.

«Denne datainnsamlingen og bruken av den representerer et nytt nivå i den skjulte samfunnsomformingen», advarer Shear som også henviser til en undersøkelse foretatt av Washington Post som fant at nye studenter starter studiene med et mer fiendtlig syn på ytringsfrihet enn for 50 år siden.

«Selv om jeg ikke er noen tilhenger av herr Jones, har hans publikum full rett til å se hans videoer, lytte til hans sendinger og ellers kontakte ham online siden vi lever i et fritt land», kommenterer advokaten og tilføyer at han selv avviser Jones’ 9/11 innsidejobb- teorier.

«Uheldigvis tror noen college-ansatte at studenter som kontakter Jones online, uansett om de tror på hans teorier eller ikke, ikke burde ha adgang til de prestisjetunge utdannelsesinstitusjonene».

Problemet er utbredt hos Ivy League og andre prestisjeuniversiteter hvor konservative synspunkter nå blir ekstremt marginalisert.

Shear råder studenter til omhyggelig å sjekke sin netthistorie på sosiale media, og ikke minst sin søkehistorie på f. eks. Google før de sender inn søknad til universiteter.

«Dette eksempelet demonstrerer hvorfor tenåringer ikke bare trenger å gjennomgå sine egne digitalprofiler, men også bør låse ned sine kontoer på sosiale medier under søkeprosessen. De må også forsikre seg om at deres nettsurfehistorie ikke blir fanget opp av opptaksutvalgene ved universiteter og høyskoler», sier Shear som nå tilbyr studentene en tjeneste som reviderer aktiviteter på sosiale medier.

 

Kilde: Infowars