Møte med Norulv Øvrebotten i Tel Aviv – 13.08.2017

Ved en litt tilfeldighet fikk jeg mulighet til å reise til Tel Aviv for helgen fredag 11.08. – 13.08.2017.

Siden jeg visste at Norulv Øvrebotten oppholdt seg i Tel Aviv ville jeg svært gjerne besøke ham. Jeg var kjent med at han måtte rømme Norge da han var utsatt for å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus da norsk helsevesen mente han representerte en «sikkerhetsrisiko» – dette på grunn av hans avsløringer til offentligheten om den norske stat. Han fikk hjelp til å reise ut av Norge og han valgte å reise til Israel hvor han hadde vært tidligere, da som statssekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst, som er mest kjent for sin medvirkning i den såkalte Oslo prosessen for en fredsavtale mellom palestinerne og Israel.
[wordads]
Mens han har vært i Israel har han blitt utsatt for ubeskrivelig behandling beordret fra norske myndigheter, formidlet gjennom Interpol. Øvrebotten ble akutt alvorlig syk som følge av en forgiftning. Han ble i all hast innlagt på sykehus og faglig dyktighet her reddet livet hans.

Norulv Øvrebotten har i mange år nå blitt forfulgt av norske myndigheter da han sitter med stor kunnskap om hvordan Norge styres av et skjult maktsystem – «stay-behind» – som ble opprettet etter krigen – organisert gjennom etterretningstjenesten og frimureriet og som kontrolleres av KGB/FSB. Han hevder at dette maktsystemet står bak terroren 22.07.2011 og samme skjulte makt eksisterer også i andre europeiske land og har som intensjon å overta makten innenifra mot folkets vilje.

Dette maktsystemet tjener kun en maktelite og er til skade for folket. Norulv Øvrebotten har ofret mye for å formidle denne sannheten og igjen har han blitt utsatt for kriminell behandling fra norske myndigheter! Løgnen om Øvrebottens helsetilstand er gjennom dette oppholdet avslørt! Hadde diagnosene som ble påført han i Norge vært sanne, ville han også hatt de samme diagnosene i Israel! Hadde han kreft i Norge ville han også hatt den samme diagnosen her!

Da Øvrebotten ble skrevet ut fra sykehuset i Tel Aviv, etter å ha vært alvorlig syk, reiste han igjen tilbake til hotellet hvor han bodde da han ankom Israel. Da han kom til sitt rom ble han mektig overrasket, han ble møtt av israelsk politi!

Norske myndigheter hadde formidlet til Israelske myndigheter, igjen gjennom Interpol, at Øvrebotten representerte en sikkerhetsrisiko og var farlig for sine omgivelser og kunne drepe hvem som helst, derfor måtte han umiddelbart i fengsel. Han ble påsatt fotlenke og håndjern og ført rett i fengsel! Ganske skremmende og brutal opplevelse for ham!

I fengslet ble det ganske fort oppdaget at han overhodet ikke var farlig hverken for seg selv eller andre og han ble skrevet ut – ikke hjem til hotellet, men til et mentalsykehus! Han ble innlagt her for at de skulle finne ut om norske leger og helsevesen, samt ambassadøren, hadde rett i at Øvrebotten var en farlig person som utgjorde en sikkerhetsrisiko! – Noe som beviselig var en stor løgn og som han ble totalt frikjent for av israelsk helsevesen!

Øvrebotten ble funnet normal og ufarlig på alle måter og skrevet ut fra mentalsykehuset etter 3 uker! Eneste behandling han fikk her var en sovetablett om kvelden. Han var også under behandling med antibiotika, som var foreskrevet fra det somatiske sykehuset hvor han ble behandlet for en akutt dødelig mageblødning. Forholdene ved mentalsykehuset var forferdelige – han ble barbert på hodet og fikk på seg en kjortel som ble benyttet der og mange var svært syke rundt ham.

Ved dette sykehuset var han altså i ca 3 uker og tanken til norske myndigheter var at han skulle overføres til Norge for videre psykiatrisk behandling, slik at norske myndigheter hadde kontroll på ham!

Men slik ble det ikke, da sjefslegen og hans stab frikjente han for de sykdommer og diagnoser som tidligere var blitt tillagt ham. Så planen falt i grus og Øvrebotten er fremdeles på hotellet i Tel Aviv og blir gradvis bedre fra den akutte første sykehusbehandlingen og også etter den brutale behandlingen som han opplevde i ettertid! Han har fremdeles store smerter i magen og trenger videre legebehandling for å bli frisk.

Han får ingen hjelp fra den norske ambassaden, som han kan fortelle medvirker i narrespillet mot ham. Det skulle han ha fått, for å få de formelle forhold, som nytt turistvisum i orden. Hans visa er gått ut, men han oppholder seg i Israel nå på medisinsk grunnlag. Hvis han ikke får lov til å være i Israel må han prøve å komme til et tredje land, da han overhodet ikke tør å reise tilbake til Norge, som han selv hevder vil være en sikker død for ham!

Jeg hadde et veldig hyggelig møte med Øvrebotten ved bassengkanten på Royal Beach Hotel hvor han kunne fortelle hva som hadde skjedd ham og jeg syntes det er svært viktig at hans historie blir kjent!

Det at han er blitt behandlet på denne måten og fortsatt blir behandlet slik av norske myndigheter kan vel bare bety at det han forteller er en sannhet! På denne måten er han tydeligvis en trussel for Norge og det bakenforliggende maktsystemet!

Innlegget er innsendt av Karina Hyggen Amland.