EU- Europas Undergang ?

MIN TALE I EU – kronikk skrevet av undertegnede i Fyens Stiftstidende

Kjære ministerrådsformann,
ærede ministere.

Jeg taler på vegne av det store flertall av europeere, som føler en utrygghet ved den måten den Europeiske Union, med måten dere ministere forvalter det mandat folket har gitt dere. Mandatet til å sikre grensene, sikre stabilitet, økonomisk fremgang innen for det åpne og frie Europa vi kjenner.

Masseinnvandringen har nådd et omfang, hvor ikke kun stabilitet og sikkerhet er truet, men også den velferd europeerne har oppbygget gjennom generasjoner. De søreuropeiske landene lider under en økonomisk nedtur, som det vil ta årtier å få endret. Det til tross, dere nekter å ta innover dere migrasjonens uheldige virkninger. De nordeuropeiske landene er det primære mål, hvor kun bibelske sammenligninger angir et riktig bilde av tilstrømningen.

Grenseovergangene ved Slovenia, Østerrike og Tyskland er et inferno av titusener av immigranter. Dere ministere i EU har i månedsvis holdt nytteløse møter, Angela Merkel har pustet mot ilden og godkjent at Tyskland kunne ta i mot alle de syriske flyktningene. Tyskland opplever en kriminalitets spiral, som vi ikke har sett siden krigen.

Når dere ministere ikke kjenner besøkstiden, når EU har missbrukt sin sjanse for å sikre den mest basale forpliktelse, grensesikringen, så har EU mistet sin legitimitet og eksistensberettigelse. Så må det europeiske folk selv ta over for å sikre fremtiden. Demografien vil endre Europa til det ugjenkjennelige. 1400 år med politisk islam – muhammedanisme forteller en historie om underkastelse. Dere ministere kan ikke verdenshistorien, dere tror dere kan skrive deres egen politisk korrekte historie. Hva får dere som takk, europeerne som takk? Et EU flagg med en muhammedanistisk halvmåne over parlamentsbygningen? Humanistiske idealer det er den viktigste del, virkeligheten der ute, verdenshistorien, den del hvor utgifter skal betales, hvor motsatt rettede kulturelle- og religiøse livsoppfattelser støter sammen, det er den brutale del. Den del dere helst unngår, den del europeerne lever i.

Er dere EU ledere opptatt av konsekvenser, opptatt med å lese statistikker, lese politisk korrekte aviser, lytte til annet enn deres egne sakkyndige? I Sverige har humanismen utviklet seg til en autoritær, fascisitsk stats ideologi. I hvilke andre vestlige demokratier avskjærer et parlamentsflertall hver 8. velger, snart hver 4. Sverigedemokratiske velger fra innflytelse? Hva er forskjellen på Sveriges flertallsdiktatur og et alminnelig diktatur? Statsminister Løfven burde stilles for en riksrett for landsforræderi sammen med alle ledende politikere. Tilsvarende med Merkels maktapparat.

EU ministere, fremtidens Europa blir en kamp mellom sharia og demokrati på europeiske betingelser. Brennende asylsentre vil opplyse kontinentet, motsetninger forsterkes. Deres tid som ministere vil snart være omme. Hverken shariatilhengere eller de som tilhører Europa, vil vite av dere. Europeerne kan være sikre på å få en fremtid  som blir som et nytt kontinentalt Libanon. Fremtiden skal tilbringes i kjellere med stearinlys, Europa vil stå i flammer.

Jeg vil oppfordre alle europeiske folk til å vise sin utilfredshet, til å gjøre det ikke kun i stemmeboksene, men i fysisk forstand. Gå ut i gatene, vis at dere ikke vil finne dere i, at det Europa dere kjenner, det Europa vi kjente, at det gradvis forsvinner. Hvis europeerne ikke gjør noe vil andre folkeslag enn de europeiske sette dagsorden, innen for det som vil være et øyeblikk av Europas lange  og blodige historie. Hvis europeerne går på gaten vil det påvirke i en slik grad at dere ministere ikke kan gjøre dere forestillinger om hvordan det kan bli. Europa avviste nazismen, Europa avviste kommunismen, nu er det på tide å avvise den siste -isme, islamismen- muhammedanismen.

Flatskjerm Tv og Ipad gjør ikke vår tid annerledes enn da vi bodde i hytter på mose og i sump områder. Hvis fremmede folkeslag strømmet inn, vil vi på et tidspunkt bli tvunget til å underkaste oss deres dagsorden. Annerledes er det ikke i dag. Det er den frykt vi har, det er den frykt dere ikke forstår. La min tale være et opprop til dere alle, alle dere der ute som har fått nok av bare å la det stå til. La min tale være mer enn et skrik i mørket. Samle dere alle dere utilfredse, organiser dere, still krav, vis deres utilfredshet.
Demokratiet er satt på hold når politikere som Tysklands Merkel, Frankrigs Hollande de og Sveriges Løfven oppfører seg med en uansvarlighet som kun kan beskrives som historisk. Nå er det kun hverdag og fakler tilbake.

Våre krav er, at dere enten trekker dere tilbake eller at dere handler på en måte, så vi blir hørt, så våre barn og barnebarn ikke skal leve i en verden preget av sharia og folkeslag med en ikke vestlig, europeisk bakgrunn, med parallell samfunn forankret i verdisett, som ikke er basert på europeiske verdier om likeverd, om retten til å skrive, tale og tenke fritt.

Vinn våre hjerter, forstå alvoret, gjør noe med det, gjør det nå eller forsvinn fra deres politiske plattformer. Dere har plantet vind ved ikke å gjøre noe eller gjøre det på feil måte, snart vil stormen bryte løs.

Bildet kan inneholde: 1 person
Kilde: Danmark Fritt- Danmark ut av EU