Antisemittisme og kommunismen

De aller fleste av oss har sikkert fått med seg at Antifa er kommunister, og at de sammen med andre venstreekstreme kommunistiske grupper som rød ungdom, sosialistisk ungdom osv alle liker å flagge med kommunistiske symboler og flagg.

Dette finner jeg meget underlig ettersom vi vet at kommunismen før, under og etter krigen forfulgte jøder nesten like iherdig som det man gjorde i nazi-Tyskland, men allikevel er det stuerent å ikle seg disse symbolene i det offentlige rom.

Folk må ikke misforstå meg for jeg mener på et prinsipielt grunnlag at folk skal kunne ikle seg de symboler og vifte med de flagg de måtte ønske i det offentlige eller i sine hjem så fremt de ikke gjør dette på offentlige flaggdager (disse er avsatt til flagging med norske flagg slik jeg ser det).

Det jeg mener er at vi ser ikke den samme avskyen for kommunismen fra professorer i historie, og lærere rundt om på landets universiteter og skoler når noen ikler seg kommunistiske symboler som det man ser når noen ikler seg nazistiske symboler, og jeg må derfor spørre meg «hvor mye historie» er det disse historikerne og lærerne egentlig kan?

Du kan lese om antisemittismen i Sovjet Unionen her.

Vi ser også den samme tendensen til å overse antisemittismen man finner blant muslimer fra landets lærerstand, og både pressen, politikere og politiet snur tydeligvis ryggen til når kommunister og muslimer begår overgrep og klare fysiske og verbale antisemittiske handlinger som for en hvilken som helst annen gruppe her i landet ville bli regnet for klare brudd på rasismeparagrafen.

Selvfølgelig hører man ofte taktfaste utrop som «død over Israel», «leve palestina», «død over jødene» og «ingen rasister på våre gater» samtidig som de slår holocaust overlevende i hodet med sine «anti-rasistiske» plakater slik vi så ett godt eksempel på i hodet som vi så eksempel av under krystallnatt markeringen i 2004.

Men dette er kanskje ikke så underlig ettersom man i dag skal indoktrinere norske skolebarn helt ned i barneskolealder om at «Israel okkuperer deler av palestina, og at det er jødene og Israel som er årsaken til de mange lidelsene det palestinske folket i dag står ovenfor.

Man forteller ingenting om hvordan verden har pumpet milliarder av kroner årlig inn i palestina, og at disse pengene som skulle gått til å bygge sykehus, skoler og infrastruktur som ville forbedret levestandarden betydelig for palestinere flest er blitt stjålet av palestinske politikere som har bygget seg egne inngjerdede palass, og har kjøpt opp eiendommer rundt om i utlandet.

Nei denne informasjonen er ikke del av Operasjon Dagsverks informasjon om palestina våre barn mottar på skolen, og man kan jo bare undre seg over hvorfor dette blir utelatt.

Jeg vil råde folk til å ta kontakt med sine folkevalgte gjennom å skrive brev og e-post der man forlanger et svar på hvorfor de ikke anser det som antisemittisk å flagge med det sovjetiske flagget eller bære kommunistiske symboler.

Jeg vil også råde folk å kontakte sine barns skole og be om en forklaring på hvorfor informasjonen rundt konflikten mellom Israel og palestina er så ensidig, og hvorfor man ikke kan opplyse om de historiske fakta hvor det klart fremgår at det er palestinerne som står for mesteparten av volden i palestina og Israel.

Vel dette var ett lite innlegg om Operasjon Dagsverk, og min mening rundt dette med myndighetenes manglende evne til å behandle folk likt.

Jeg er hverken for eller mot palestina eller Israel da jeg mener Norge ikke skal blande seg inn i konflikten mellom to suverene nasjoner, og jeg mener Norske politikeres første prioritering og lojalitet skal være ovenfor det Norske folk, og INGEN ANDRE!!!