NRK med half-news: Holder tilbake informasjon og piksler bilde av fremmedkulturell knivstikker.

NRK tar ikke strømningene i folket og tendensen til at flere og flere forlater mainstream media til fordel for alternative medier alvorlig, og nekter å ta grep for å holde på leserne sine.

Ett av grepene de kunne ha gjort er å slutte med half-news, og heller fortelle hele sannheten når fremmedkulturelle av ulike slag begår kriminalitet. Noen spør da; «hvorfor er opprinnelse og bakgrunn viktig? Det er da like ille for offeret, uansett hvilken etnisk, religiøs, nasjonal eller kulturell bakgrunn gjerningspersonen har».

Man kan diskutere opp og ned det spørsmålet der, men noen mener bakgrunn er vesentlig, da voldelige kriminelle handlinger av bestemte typer er et resultat av en innvandringspolitikk mange har i forkant advart mot. Og i tillegg har folket krav på å få hele sannheten slik at opinionen blir mest mulig presis i forhold til virkeligheten når de skal stemme frem politikere eller eventuelt gi underskrifter til nystartede partier.

Det er også verdt å registrere at ikke bare NRK, men hele det politiske pressekorpset viser en flittig iver etter å oppgi både bilde, bakgrunn og etnisitet når gjerningspersonene er nordmenn. Så massemedia kan stille seg selv spørsmålet; hvorfor er det plutselig så påtrengende viktig med disse opplysningene når kriminelle nordmenn skal omtales? Er det ikke lenger uvesentlig for offeret da?

Hva NRK og andre politisk korrekte medier ønsker å oppnå med en agenda som bærer helt klart preg av en bevisst vilje til å sverte nordmenn som befolkningsgruppe når muligheten byr seg, mens man gjør det stikk motsatte når fremmedkulturelle omtales, og også til tider formulerer seg på en måte som falskt indikerer at gjerningspersoner er nordmenn, kan de svare for selv.

Vi kategoriserer Fake News i tre deler:

– Fake News: Regelrett løgn.
– Half News: Deler av sannheten er bevisst utelatt.
– Non News: La være å rapportere noe som helst, da sannheten antas å være ødeleggende for den globalistiske agendaen.

Sist torsdag kunne vi lese en artikkel fra NRK som helt klart kategoriseres under Half News. Artikkelen omhandler dommen til 20-åringen som knivstakk en 16-årig jente den 4. september på St. Halvard videregående skole i Lier i fjor.

Artikkelen viser et pikslet bilde av en mann, og det unnlates totalt å skrive noe som er et snev av hint om hverken bakgrunn eller opprinnelse. En oppmerksom og våken sjel som er en del at teamet i Rapport-X som informasjonsspeider, husket denne saken omtalt i Frieord den 5. september i fjor, med et upikslet bilde av gjerningsmannen, og Frieord opplyser at ifølge vitner dreide dette seg om et æresoppgjør begått av en pakistansk mann mot sin eks-kjæreste.

Det er altså dette NRK bevisst skjuler for sine lesere. Av erfaring er det mange som fnyser automatisk når opplysninger kommer fra Frieord, men om påstandene i deres artikkel skulle være usanne, har omverdenen hatt over ett år nå på å avsløre dette. Og i tillegg føler vi oss relativt sikre på at NRK ville ha vist en stor iver med å å opplyse om både bakgrunn og opprinnelse om gjerningsmannen var nordmann.

Hvis noen av ulike årsaker ikke har tillit til Frieord, overlater da NRK leserne sine til bruk av logikk for å reflektere fram den hele sannheten. I NRKs artikkel står det absolutt ingenting om motiv, til tross på at de har hatt over ett år å finne ut av det. Mange vil selvfølgelig finne det logisk at dette kan dreie seg om – som Frieord opplyste – et æresoppgjør begått av en fremmedkulturell, da dette er akkurat den type «detaljer» som NRK og resten av massemedia har en stygg og tydelig tendens til å «glemme» å opplyse det norske folk om. Også Drammens Tidene holder tilbake informasjon de ikke ønsker sine lesere skal få innsyn i.

Det er Half News som dette som er en av årsakene til at vi og andre alternative medier ser oss nødt til å bruke tusenvis av ubetalte timer på å fortelle folket sannheten.

Kilde: NRK, Drammens Tidene og Frieord.

Rapport-X – Hele sannheten.