Trump vil etterforske de rasistiske drapene på hvite bønder i Sør-Afrika

For noen dager siden startet den Sørafrikanske staten sine angrep på hvite bønders menneskerettigheter ved å fa ta dem gård og grunn uten kompensasjon.

Dette hender etter at man har innført en ny lov som strider med menneskerettighetene hvor loven gir staten rett til å frata HVITE bønder jorden de eier uten at de har krav på noen form for kompensasjon for at staten så skal kunne re distribuere jorden til svarte sørafrikanere.

Dersom en slik lov hadde blitt foreslått eller hadde blitt innført i ett hvilket som helst Europeisk land ville det blitt ramaskrik verden over, og politikere i Norge og andre land ville stått i kø for å fordømme loven gjennom å hevde at den ikke bare var rasistisk motivert, men også gjennom og hevde at den bryter med menneskerettighetene.

Når nå den amerikanske presidenten Donald Trump er den første og eneste vestlige statslederen som virkelig tar tak i det som nå er i ferd med å hende i Sør-Afrika, og ber sin utenriksminister Mike Pompeo sette seg inn i situasjonen, og undersøke hvorvidt denne nye jordreformen kan settes i sammenheng med de mange overfallene og drapene på hvite bønder i Sør-Afrika viser det verden at Trump og hans regjering IKKE stillesittende vil akseptere at ett nytt folkemord finner sted i Afrika.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1032454567152246785

Dersom du ønsker å vite mer om hva som nå hender i Sør-Afrika kan du se dokumentaren Farmlands under.

Artikkelen fortsetter under:

Dersom man tar turen hjem til Norge vil man legge merke til at det ikke er NOEN politikere som ser ut til å bry seg nevneverdig med den uretten som nå begås i Sær-Afrika ovenfor de hvite bøndene, og det kan se ut som at det er viktigere å bevare illusjonen av Sør-Afrika som en vellykket «REGNBUE NASJON» er viktigere en livene til de mange tusen hvite i Sør-Afrika som nå jages, voldtas og drepes på de mest bestiliaske måter tenkelig.

Kilde: cnsnews.com