Tysklands president: – Det finnes ikke etniske tyskere.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier har erklært at «Tyskland er en nasjon av immigranter, og slik vil det fortsette å være», og føyer til «Det finnes ingen halvt eller hele tyskere, ingen etniske eller «nye» tyskere».

Denne meget så politisk korrekte, men hårreisende og nedlatende uttalelsen ovenfor etniske tyskere, lurte han ut av seg i en tale i Bellevue palasset i Berlin sist uke, hvor en liten gruppe mennesker med tyrkisk bakgrunn var invitert til å drøfte deres syn på immigrasjon, integrering og xenofobi i Europa. Steinmeier benyttet også anledningen til rutinemessig å fordømme ekskludering og diskriminering av mennesker med fremmede røtter.

– Permanent mistenksomhet mot immigranter, uansett hvor lenge de har levd i Tyskland, er ikke bare skadelig for immigrantene, men også en skam for vårt land, sa presidenten – som i all hovedsak fungerer kun som et symbolsk statsoverhode, mens Angela Merkel er som rikskansler den med reell politisk makt.

– Rasisme og diskriminering bryter med menneskers verdighet og ødelegger vårt demokrati, fortsatte han og hevdet: «Innvandringen har skjedd fordi vi flere ganger har bedt folk om å komme – en situasjon som vil fortsette å være sann i fremtiden også.»

Kommentar:

Å komme med slike uttalelser som dette i de globalistiske og politisk korrekte tider vi lider under nå, er så langt i fra modig og nytenkende som det er mulig å komme. Dette er å slikke den globalistiske eliten opp etter ryggen, samtidig som han spytter etniske tyskere i ansiktet – kun for å selv gjøre seg lekker i de ondskapsfulle og destruktive øynene til de mektige og påvirnkingssterke globalistene.

Hvis den utspekulerte Steinmeier virkelig mener det han sier, burde det ikke da i tilfelle gjelde for alle befolkningsgrupper i Tyskland og Europa? I likhet med alle andre sleipe politiske åler som har greid å karre seg snikende til topps, er han opptatt av å plukke ut kun èn etnisk befolkningsgruppe for eksistensiell demontering – vertsnasjonens opprinnelige befolkning.

For det er jo absolutt ingen av de andre etniske befolkningsgruppene som må lide under de samme løgnene. Denne tragiske talen fant som sagt sted foran en gruppe mennesker med etnisk tyrkisk opprinnelse.

Hvorfor hadde han ikke mot til å si at etniske tyrkere ikke eksisterer, med de samme hatefulle argumentene han bruker mot etniske tyskere?

Hvorfor forklarer han dem ikke at det finnes ikke noe som heter hverken halvt tyrkere eller etniske tyrkere, med den begrunnelse at Tyrkia har til alle tider hatt innvandring og påvirking utenfra?

Hvorfor spør han dem ikke hvor mange generasjoner med tyrkisk blod som må til for å selv kalle seg etnisk tyrker?

I likhet med Norge og andre vestlige land, vrimler det av fremmedkulturelle interesseorganisasjoner som med statstøtte driver sin virksomhet utelukkende for å opprettholde og dyrke sin opprinnelse og sine røtter, også i Tyskland. Disse organisasjonene er utelukket åpne for mennesker med spesifisert nasjonal, etnisk og kulturell opprinnelse. Og om noen tyskere eller nordmenn hadde laget lignende organisasjoner, hvor vi også hadde ekskludert de som ikke oppfylte kravene om opprinnelse, ville vi blitt angrepet og hetset med påstander om rasisme og ekskludering.

Så hvorfor finnes det ingen journalister fra massemedia som istedenfor å dyrke frem slike sleipinger, gjør jobben sin og stiller det kritiske spørsmålet:

– Hvorfor finnes det etniske tyrkere, men ikke etniske tyskere?

Kilde: Welt.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.