Ytringsfriheten og nettnøytraliteten er truet og VG ler av det

De aller fleste har nok nå fått med seg at ytringsfriheten både på nett og ellers i samfunnet vårt trues, og at den venstreekstreme bermen sammen med de politisk korrekte mediene nå forsøker å forsvare sensuren av konservative røster på sosiale medier.

I USA er kanskje denne kampen for ytringsfriheten komt lengst og vi ser nå hvordan Trump administrasjonen nå har tatt tak i problemet med den pågående sensuren noe som virkelig har fått venstresiden til å hyle!

Teknologigigantene som Google, Facebook og twitter har gjennom flere år nå bygget opp ett sensurregime der en hver form for motstand til den politisk korrekte agenda enten fører til sensur i form av såkalt «shadow banning», eller en mer direkte form av sensur nemlig utestengelse fra dems plattformer.

Til og med Mastercard har nå alliert seg med venstresiden for å sensurere politisk ukorrekte røster som taler verdenseliten imot, og nekter nå folk som enten gir disse politiske dissidentene en platform der de kan fremme sine ytringer eller muligheten til å innhente økonomisk støtte beskjed om at de ikke lengre vil kunne benytte seg av Mastercards tjenester.

Eksempel på tilfeller der Mastercard nekter folk muligheten til å benytte Mastercards tjenester er dersom man kritiserer Islam eller om man kritiserer identitetspolitikken venstresiden nå fremmer.

Når man nå ser både bankeliten og den politiske eliten, de store internasjonale teknologi selskapene og venstresiden står på den samme siden, og ivrer etter å oppheve ytringsfriheten, og sensurere konservative røster på og utenfor nettet så vet vi at venstresidens politikk ikke lengre handler om å fremme folkets beste, men tvert imot handler om å fremme og styrke elitens maktposisjon.

Det er da ikke rart man får merkelige forsøk på å fremme enhver som setter seg opp mot dette fremvoksende mening tyranniet som konspiratører og idioter i norsk politisk korrekt presse.

Her kan du også lese en mindre partisk artikkel om saken.

Se VG’s video her.