Regjeringens bærekraftmål og 2030-agendaen.

 

Mål 2: Urrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig jordbruk. 

Hvorfor legges det da ned så mange bondegårder i disse tider?

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder.

Hvorfor sies det da nei til medisiner som finnes, på grunn av at de er for dyre i et av verdens rikeste land?

Mål 4: Sikre inkluderede, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

Hvorfor finnes det da så mange analfabeter bosatt i landet vårt?

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinnens stilling. 

Hva med alle mennene i landet vårt som blir diskriminert på det groveste, ikke minst fordi de er hvite?

Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 

Sjelden mangel på vann i Norge i det minste.

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. 

Hvorfor blir da strømmen dobbelt så dyr for mange, etter at de nye lovpålagte strømmålerne kom?

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Hvorfor tar man da inn mennesker som ikke kan hverken lese eller skrive, som aldri vil fungere i det norske samfunnet? Det er våre etterkommere som regerett blir slaver og som må fø på disse menneskene, i tillegg til å «slost» om de jobbene som enda finnes?

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Høres bra ut…

Mål 10: Redusere ulikhet i mellom land. 

Skal ikke ulikheter og mangfold være berikende da?

Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Hvorfor blir våre byer og tettsteder stadig farligere og mer ekskluderende da?

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Hvorfor blir det da stadig mer korrupsjon i landet vårt?

Mål 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensen av dem.

Er ikke klimahysteriet menneskeskapt, altså hysteriet med klimaendringen? Hvem tjener på klimakvoter og pålegg? Har ikke klimaet endret seg også før mennesker tråkket på jorden?

Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Er det ikke det fiskerne har kjempet for i alle år da? Er ikke de ofte blitt motarbeidet?

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Høres bra ut.

Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

Hvorfor har ikke alle rettsikkerhet i dette landet? Hvorfor er det ikke lov å ha egne meninger? Hvorfor legges så mange institusjoner ned, og hvorfor plasseres så mange ut i samfunnet uten at de føler seg trygge, når de må flytte bort fra det trygge og gode miljøet de hadde sammen med likesinnede?

Mål 17: Styrke gjennomføringmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Innføre Sharia med andre ord?

 

Kilde:Regjeringen.no

%d bloggere liker dette: