Leserinnlegg: – Et sterkt menneske tåler å stå alene – det kan aldri kues.

Leserinnlegg fra Tone Wenche Sirevaag:

Jeg leste en viktig artikkel i Resett, av Roy Vega i går som gir en god oversikt over bl.a.misbruk av ekstremisme-begrepet, og over Politihøgskolens manglende forståelse av pågående maktkamp og samfunnsutvikling.

Vega: – «Dersom målet er å identifisere ekstremismens og terrorismens røtter inn i vår tid, og analysere og anskueliggjøre reell terrorfare,
faller mye sammen dersom dette illustreres, isoleres og generaliseres ut fra en galning i Oslo og på Utøya, 22 juli 2011.»

Artikkelen fikk meg til å tenke på politikonstablene i Astrid Lindgrens bøker, om Pippi Langstrømpe.

Videre vil jeg lufte mine egne tanker omkring disse totalitære kreftene som truer vårt samfunn så kolossalt, fra flere hold.
Norge har så små forhold, at det har ikke vært nødvendig med digital overvåking (som i Kina) for å ta full kontroll på befolkningen.
Her har befolkningen lett latt seg lede inn i «fangenskapet» gjennom enkel hjernevask og blind tro på «systemet»/utdannings-institusjonene/staten.
I tillegg til hjernevask, så har materiell overflod gjort nordmenn litt sløve «i timen».

En norsk statsborger hadde ikke opplevd mye mindre frihet til å ytre seg, eller å følge eget hjerte og fornuft, ved digital overvåking, som Kina ønsker å innføre…..og de følgene det skulle medføre ; – tap av arbeid -tap av venner – tap av ordentlig skole for egne barn (mobbing og sosial utestenging) – tap av venner for barna.

At det er de «voksne» som nå blir stemplet som «høyre-ekstreme» av selveste Politihøgskolen, er selvfølgelig fordi godt voksne innbyggere tar seg litt mer (ytrings-) frihet (og har mindre å tape) med tanke på arbeisplass, som allerede er fortid…..og med tanke på at egne barn ikke lenger deler samme livet som foreldrene, pga. at de har vokst «ut av redet».
Blant yngre norske statsborgere, er det kun de aller sterkeste som tør å ha egne meninger i offentlig debatt. Mennesker som uansett står alene, fordi de har for godt vett, til å delta i «saue-flokken»…..eller i flokken som i «Animal Farm», av George Orwell.

Hvis folk flest nå egentlig forstår at det var feil å tro blindt på «systemet»…..altså, institusjonene, som kirke, utdannings (hjernevask)-institusjonene, «staten», ……som om «systemet» representerer/opprettholder «det gode»……hvis dette var feil……..hva skal vi tro på da?

Hvis vi kunne begynne å tro på mennesket, så var det en god begynnelse.
Da må grunntanken i hele utdannings ( hjernevask)- institusjonene avlives!!

Hele samfunnet vårt er nemlig bygget på at mennesket IKKE skal ha samvittighet…..eller evne til å skille mellom «rett og galt» .
I pedagogikken har vi ikke sjel……og i kirka har vi ikke egen kontakt med åndelige verdener/plan.
Så da trenger vi staten til å vite hva som er «rett og galt»….eller presten (kirkas ledere), til å vite hva som er» Guds vilje».

Menneskene blir nødt til å ta ansvar selv, på individuelt plan…..og også et åndelig ansvar….forholde oss med respekt til vårt «opphav», i bønn/meditasjon…uavhengig av religion (institusjoner som vil ta fra oss vår frie vilje og utvikling).
Det farligste for menneskene, er å miste mulighetene til egen utvikling….og det farligste for totalitære krefter, er menneskets åndelige utvikling.
Et (åndelig) sterkt menneske, tåler å stå alene….det kan aldri kues!!

Tone Wenche Sirevaag.