Alliansens Lysglimt fillerister rapporten «Høyreekstremisme i Norge».

Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansens gjesteinnlegg som omhandler Tore Bjørgo sin siste rapport «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier». Rapporten inngår i neste PHS Forskning.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen skriver:

Rapporten «Høyreekstremisme i Norge» er brennmerking av vanlige norske voksne mennesker, patrioter, som høyreekstreme. Rent talmudisk ordkløveri gjennom guilt by association.

Det er et problem at det nå handler om voksne mennesker begynner de med i lanseringen av rapporten. Dette er voksne mennesker og de er fredlige, men de sier ting på Facebook man ikke bør få si. Det er altså titusenvis, om ikke hundretusenvis av bekymrede voksne nordmenn som er problemet. Disse omtales i rapporten via deres deltagelse i online grupper mye på Facebook og deltagelse i partier som vårt eget fredlige ikke-voldelige Alliansen. Og stemples da slik som “Høyreekstremisme i Norge”. Jeg kjenner disse menneskene, og de er ikke “høyreekstreme”, de er ikke “ekstreme” de er bekymrede. De er kanskje “radikale”, kanskje noen “høyreradikale”. Kanskje.

Dette er helt vanlige ordinære voksne nordmenn med jobb og familie, bekymrede patrioter. Disse nordmenn burde bli rasende forbannet av å bli stemplet som høyreekstreme på denne måten.

Og når man er stemplet som “høyreekstrem” da er det fritt frem at man skal “motarbeides” og “forebygges” osv. Slik jobber de, arbeidsdelingen er at ulike organisasjoner pusher definisjonen små steg, til man har pushet de uønskede ut i et marginalisert territorium der normale rettigheter ikke gjelder og de fritt kan motarbeides.

Rapporten går også inn på en rekke “konspirasjonsteorier”. Det interessante er at det blir tatt for gitt at alle disse konspirasjonsteoriene kun er forestillinger som ikke er korrekte. Ingen kraft legges overhode på å kontrollere om noen av disse konspirasjonsteoriene faktisk kan være helt eller delvis korrekte.

Syv hovedkategorier av “konspirasjonsteorier” blir nevnt, og da er det jo veldig fristende for meg å kaste den ballen videre til Faktisk.no som kan ettergå disse konspirasjonsteoriene, det burde være et minimum. Hansken er kastet og vi regner med at Faktisk.no plukker den opp.

Disse konspirasjonsteoriene er definert av HL-Senteret og C-REX Senter for ekstremismeforskning. Kjennetegnende for begge disse organisasjonene er at de bedriver “forskning” som overhode ikke kvalifiserer til å kalles forskning da de er skapt i deres eget ekkokammer der konklusjonene alltid er gitt på forhånd og ingen motstemmer får komme til.

Denne rapporten er søppel, et makkverk, og alle de titusenvis, hundretusenvis av nordmenn som indirekte er omtalt i denne rapporten bør bli rasende forbannet over at våre skattepenger går til slikt.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen.
Leder for Alliansen.