Terrorister forkledd som immigranter er bekreftet inn i Europa.

Det er mange som har hatt en fantasi om at immigranter skal integreres i vertslandene sine samfunn. Det viser seg at det motsatte skjer. Mange av immigrantene bærer med seg sine opprinnelige verdier som mangel på menneskerettigheter, æresdrap, innskrenking av ytringsfrihet, mishandling av kvinner og homoseksuelle, antisemittisme og vold mot ikkemuslimer og frafalne muslimer.

Tyrkisk politi ( shariapoliti ) patruljerer i Berlins gater åpenlyst.  Tyske myndigheter mener de ikke har myndighet til å stanse dem, i følge The Sun:

Sharialov er for første gang blitt anerkjent av en britisk domstol, etter at en dommer avsa en dom i en skilsmissesak av et islamsk par, selv om det ikke er lovmessig anerkjent at sharia er en del av britisk domstol.

Gjentatte ganger har Tyrkiske myndigheter truet med å overstrømme Europa med flyktninger. Budskapet fra Recep Tayyip Erdogans til Europa i 2016 var :

Det stod 50 000 flyktninger ved Kapikule-grensen. Hva vil dere gjøre om Tyrkia åpner portene?

FN sitt flyktningeråd har gitt makten over til Tyrkias migrasjonsmyndigheter. Tyrkias generaldirektorat for migrasjonstyring skal nå ha kontrollen, i følge den tyrkiske avis Daily Sabah .

Bekymringen har tre kjerneområder:

Terrorisme 

Erdogan kritiserte den franske presidenten Emmanuel Macron veldig i Mars, for å mangle tilbud om å megle mellom Ankara og de syriske kurderne.

Frankrike har med å vise denne holdningen ingen rett til å klage over terrororganisasjoner, terrorangrep eller terrorister, mente han.

Etter at en mann kjørte ned fotgjengere i Munster, Tyskland i April, gikk det bare noen timer før Erdoğan angrep Frankrike verbalt igjen:

Vesten vil ikke unnslippe denne terroren. Mens Vesten fostrer disse terroristene, vil de synke til bunns, sa han.

Det er ikke bare trusler fra Erdogan som bør få Europa til å tenke over sin slakke immigrasjonspolitikk. I de senere årene har europeiske byer som Manchester, Paris, Brussel, Nice, København, London, Amsterdam, Barcelona, Toulouse, Trebes, Saint-Etienne-du-rouvray, Berlin og Stockholm blitt angrepet av jihadister. Mange av disse terroristene som var innblandet i disse angrepene var blitt radikalisert og rekruttert av jihadistgrupper både i Mellomøsten og i Europa, så det viser seg at immigrasjon fra muslimske land er risikabelt også med tanke på fremtiden og eventuelle fremtidige angrep.

Det er også blitt rapportert om at ISIS har smuglet sine agenter inn i Europa forkledd som migranter og flyktninger via Hellas.

Folk i Moria- flyktningeleiren på den greske øya Lesbos blir terrorisert av en gruppe fra IS. De bruker påskudd om sharia, der de straffer de som skal ha brutt lovene. En gruppe syrere skal styre dette, og de som driver med ulovlige aktiviteter kan risikere dødstrusler og vold.

Demografi

Spania, Italia, Bulgaria og Storbritannia er blant de landene som kan risikere mest muslimske immigranter for å kompensere at europeere får færre egne barn. En annen grunn er at Europa har mange eldre i befolkningen.

I Tyskland ble det samme gjort. De hentet tyrkiske arbeidere inn for å brukes som billig arbeidskraft  i en fremadstormende etterkrigsøkonomi. Den opprinnelige tanken var at disse arbeiderne skulle være der midlertidig, men politikken endret seg, og arbeiderne fikk hente sine familier og ble boende fast i landet.

Ved utgangen av 2011 bodde det 2,5 millioner mennesker med tyrkisk bakgrunn i Tyskland. Nesten to tredjedeler av det tyrkiske samfunn i Tyskland støttet Erdoğan ved presidentvalget. Dette var langt mer støtte enn han mottok fra Tyrkia selv, ironisk nok.

Alparslan Kavakhoglu, medlem av Tyrkias regjerende rettferdighets- og utviklingsparti ( AKP) og formann for parlamentets sikkerhets- og etteretningskommisjon sa tre måneder før valget at demografien i Europa er under forandring til muslimenes fordel:

Europa opplever en periode som er veldig uvanlig. Verdens lykke og rikdom beveger seg fra vest til øst. Migrantene er muslimer fra Marokko, Tunisia, Algerie, Afghanistan, Pakistan, Syria, og Tyrkia. Nå er de mest populære navn Muhammed og Aisha i Europa, som i de muslimske land.

Hvis denne trenden fortsetter vil den muslimske befolkningen bli større enn den kristne, og Europa blir muslimsk om Allah vil, noe jeg er sikker på vil skje, sa Kavakahoglu.

Erdogan oppfordret i 2017 Tyrkere bosatt i Europa til å få flere barn. «Dere må få 5 barn, ikke bare 3. Det er Europa som er deres fremtid og nye land».

Fremtiden ser dermed ikke særlig lys ut for europeere i følge The Sun:

Det tyrkisk politiet patruljerer nå «tyrkiske områder» i Berlin, og de tyske myndigheter har ikke kapasitet til å stanse dem.

Kultur

Det er en myte at flyktninger og immigranter fra islamske diktaturstater vil integrere seg i landet de kommer til. Det motsatte skjer, det er den europeiske kultur som blir kraftig utvannet. I stedet for å kreve at immigranter og flyktninger skal tilpasse seg kulturen de kommer til, kapitulerer store deler av Europa og tilpasser seg immigrantenes kultur og levesett.

Sharialover er allerede godt etablert i europeiske land, klankultur er voksende. Egne samfunn i samfunnet der sharia råder med shariapoliti som styrer over landets egne lover.

Den libyske diktator Muammar Gaddafi sa i 2006 at islam ville erobre Europa uten å avfyre et skudd, og mer enn 12 år senere styrer Erdogan etter det samme prinsippet.

FN har gitt han myndighet til å undersøke og klassifisere flyktninger, noe som er livsfarlig for Europas fremtid.

Demokratiet  vårt er i livsfare. 

Kilde:

Gatestoneinstitute