Grotesk løgn i et av de mange ekkokamrene han opererer i..

Her er direkte lenke til spredning av straffbar hets og løgn fra daglig leder i Adopsjonsforum, Onsdag 28. november 2018 kl. 08:46, i et av de mange ekkokamrene han opererer i:

Mannen heter Øystein Gudim. Han er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom hvor han overtok etter Erik Solheim og satt i ledelsen der sammen med Kristin Halvorsen som overtok ledervervet etter Gudim.

«Gustad får vel snart god tid til å «studere» når han må inn og sone i fengsel for sin trakassering av ansatte i barnevernet (dommen er ennå ikke rettskraftig/blir trolig anket).»

https://www.facebook.com/norskevaksinemotstanderesgreatesthits/posts/2130860893625616?comment_id=2133491910029181&reply_comment_id=2138594929518879&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Kommer til å kreve at han fjerner dette og kommer med en offisiell unnskyldning.

Det viktigste er kanskje allikevel å lese om de store skandalene i helsevesenet  Det er nok det som er mest straff for Gudim når alt kommer til alt.

På twitter omtaler han seg slik:

Skjermbilde 2018-11-29 kl. 00.40.06


Lege Preben Aavitsland reklamerer for to av Norges verste hatpratere..

Finsk forskning støter forfulgt varsler som ble fengslet, fratatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling. 

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med en vaksine. 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her. 

 

Skjermbilde 2018-11-28 kl. 20.57.07


OPPDATERING: GUDIM BEKLAGER.

Skjermbilde 2018-11-30 kl. 11.01.58

Vi kommer med en liten oppfølger og offentliggjør hans beklagelse.

Annonser

Author: Leserinnlegg

Denne kontoen benyttes kun for å publisere innsendte leserinnlegg.

3 thoughts on “Grotesk løgn i et av de mange ekkokamrene han opererer i..

 1. Jeg beklager at jeg her har forvekslet Vidar Gustad med Per Vidar Guthus og dermed urettmessig har påstått at Gustad er dømt for trakassering av ansatte i barnevernet. Jeg skal slette det feilaktige innlegget.

 2. Øystein Gudim er mangeårig moderator i en av norges værste hatgrupper på Facebook. Denne hatgruppa:
  https://www.facebook.com/groups/216909185137604/

  Gudim er sentral i noe som synes å være en velorganisert gjeng med mennesker som bruker svært mye tid på å sverte menneskene de ikke liker meningene til. En arbeidsmetode til denne gjengen er at de tillegger meningsmotstandere og politiske motstandere – meninger man ikke har, for så å bruke usannhetene for å fremstille personer eller grupper med mennesker som f.eks. høyreekstreme og antisemitter. Gudim skal visstnok være universtitetsutdannet, og være daglig leder for Adopsjonsforum:
  https://www.adopsjonsforum.no/om-adopsjonsforum/presse/13589/pressehenvendelser

  Metodene til hatpraterne er godt beskrevet i dette essayet:

  «KONSPIRASJONSTEORI» – DET MAGISKE ORDET SOM STRUPER SAMFUNNSDEBATTEN:
  http://monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/230-konspirasjonsteori-det-magiske-ordet-som-struper-samfunnsdebatten

  Sentrale personer i Norge som praktiserer denne ondskapsfulle måten å stigmatisere meningsmotstandere på er bl.a.: John Færseth, Didrik Søderlind, Øyvind Strømmen, Lars Gule, Shoaib Sultan, havforsker Øivind Bergh, Tor Jørgen Næss (mannen bak hatbloggen Tøvsugeren) og Hans Petter Nenseth (mannen bak bloggen Smakenavtull). De to sistnevnte spyr ut hatprat i et tempo som er uten sidestykke. Årsaken til at de ikke for lengst er straffet for sine handlinger, er antakelig fordi de sverter varslere og sammfunns- og maktkritikere. Det værste korrupte maktpersoner vet er at deres kriminelle handlinger blir avslørt. Hva mer perfekt for slike korrupte svin, å la andre korrupte svin sverte varslerne?

  En av sjefsideologene for disse menneskene synes å være NTNU professor Asbjørn Dyrendal. Dyrendal er en av de personene i Norge som har kjempet hardest for å omdøpe betydningen av ord som konspirasjonsteori og konspirasjonsteoretiker. Hensikten har vært å få folk til å forbinde disse ordene med galskap og kunnskapsløshet. Den jobben har endt med at man nå kun ved å påstå at noen fremmer konspirasjonsteorier, eller er en konspirasjonsteoretiker – klarer å innbille folk at meningsmotstandere er skvatt gale – men uten at de har påpekt hva galskapen består i. Disse hatpraterne diskuterer ikke sak, men driver med en særdeles utspekulert form for stråmannsargumentasjon.

  John Færseths metoder kan man lese om her:

  DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

  Jeg varslet om korrupsjon i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Bl.a. via flere kronikker i Nationen. I tillegg har jeg kritisert en beryktet norsk pedofili-aktivist for å drive med nettopp pedofili-aktivisme. De fleste forstår at pedofili-aktivisme er noe svineri. Det å varsle om korrupte professorer i Vitenskapskomiteen, og å varsle om syke mennesker som praktiserer pedofili-aktivisme – endte med en formidabel svertekampanje mot meg – hvor Øivind Bergh, Øystein Gudim, Tor J, Næss og Hans Petter Nenseth har spillt en sentral rolle.

  Hva jeg står for og hva jeg skriver om kan man lese om på disse bloggene:

  Monsanto.NO – uavhengig journalistikk for folket
  http://monsanto.no/index.php/no/

  RETTSFARSEN
  https://rettsfarsen.wordpress.com/

  Jeg har nå mer enn 1 million kroner i gjeld etter å ha saksøkt en av de værste hatpraterne i dette miljøet for å fremme grove usannheter om meg. Gjelden kom som en følge av et grovt justismord mot meg. Et justismord jeg har skrevet om her:

  JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/justismordet-og-rettsfarsen-oivind-bergh-vs-tore-b-krudtaa/

  Etter å ha anket en dom hvor dommeren ikke på et eneste punkt kan fremlegge beviser for at hatprateren jeg saksøkte, og dommerens påstander om meg – har noen gyldighet, ble min anke avvist av lagmannsretten som en følge av at lagmannsretten ikke tillot meg å være selvprosederende. En beslutning som i seg selv er ulovlig – da det ikke forelå noen grunner får å nekte meg å prosedere min egen sak. Beslutningen i lagmannsretten var så koko at jeg tenkte at dette måtte være en grei sak å få behandlet i Høyesterett.

  Sjokket ble rimelig stort når Høyesterett ikke har begrunnet anken over lagmannsrettens nekt i å være selvprosederende, samt at Høyesterett til dags dato ikke har klart å sende meg en kopi av en juridisk gyldig kjennelse.

  Her har jeg skrevet om det faktum at Høyesterett utsteder mange avgjørelser årlig som ikke er begrunnet (NOE SOM ER ULOVLIG), og hvor Høyesterett ikke klarer å vise til noe gyldig rettsdokument:

  FORFALSKER HØYESTERETT KJENNELSER:
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2018/04/26/forfalsker-hoyesterett-kjennelser/

Comments are closed.