Vet hvor voldteksmann bor, politiet har ikke ressurser.

Politiet gjorde ingen ting etter at en mann prøvde å voldta henne, selv og de visste hvor  han bodde og lett kunne identifisert denne mannen ifølge kvinnen selv, Mikaela Blixt.

-Expressen ønsket å intervjue henne, men bare om hun ikke nevnte at denne mannen var av afghansk opprinnelse, hevdet hun.

-Nesten en av tre svensker føler seg ikke lenger trygge i Sverige, og det gjelder ikke bare kvinner. 6.300 svensker har svart på en meningsmåling om de føler seg trygge i hjemmet og i samfunnet generelt.

-Det er betenkelig at politiet har ressurser til å anholde mennesker som deltar i fredelige demonstrasjoner, men ikke til de som begår alvorlige forbrytelser.

i 2015 uttalte Sverige at de hadde en regjering som var feministisk, og at de la likestilling til hjertet både når det gjalt nasjonalt og internasjonalt arbeid.  Det skulle være likestilt mellom kvinner og menn. Hvordan kan det da være slik at voldtekt av kvinner ikke blir prioritert og etterforsket? Det kan ikke være mye likestilling i et land der kvinner ikke tør å forlate sine hjem i frykt for å bli voldtatt eller bli utsatt for seksuelle overgrep ?

I 2017 ble det rapportert 22.000 seksualforbrytelser til svensk politi. Det var 7370 voldtekter i følge det svenske nasjonale rådet for Crime Prevention. ( Det voldsforebyggende rådet ) Dette er det samme som 20 voldtekter per dag- dobbelt så mange som i 2005. Så spørs det da hvor mange voldtekter som ikke blir rapportert? I 2012 ble bare 20 % av voldtektene rapportert til politiet i følge dette rådet. Hvor mange er det nå som ikke blir rapportert? Hvorfor skal kvinner rapportere noe som ikke blir etterforsket, kan en jo spørre seg.

I årevis har det svenske mediet påstått at de fleste voldtektene skjer i private omgivelser der overgriper og offer har en eller annen relasjon.

De siste fem årene er det i følge rapporten 58 % utenlandskfødte fra Midtøsten og Afrika og andre steder utenfor Europa som er blitt dømt for voldtekter der overgriper og offer kjente hverandre fra før. Der offer og gjerningsperson ikke kjente hverandre på forhånd var det 80 %  utenlandskfødte, og 40 % av dem hadde bare vært i Sverige i et år eller mindre, noterte Svt Nyheter.