Amerikanere ønsker å forby sharialover- muslimer raser.

Muslimer klandrer Donald Trump, og er svært opprørte og sinte.

Sharialoven som gjelder i Saudi-Arabia og Iran inneholder disse punktene:

– Det er ikke religionsfrihet eller ytringsfrihet. Det er makten som råder i et diktaturstyre.

-Ikke-muslimer er ikke like muslimer, derfor finnes ikke likestilling mellom mennesker.  En kvinne er ikke mer enn halvdelen verdt av en mann, derfor trengs to kvinner eller en mann som vitne i en rettssak for eksempel. Om en kvinne er blitt voldtatt trengs to menn som vitne.

-Siden kvinner bare er verdt halvdelen av en mann, er det selvsagt ikke likestilling mellom kvinner og menn i disse landene.

-Det finnes ikke noe skille mellom religion og statspolitikk. Det er diktaturstyre, ikke demokrati.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott opprettet «amerkanske lover for amerikansk rett». Den forbyr  bruken av sharialover i statens domstol, først og fremst i familiesaker, ekteskap og foreldre-barn saker. Sharialover i muhammedanske domstoler blir mer og mer vanlige i Nord-Amerika, Europa og Australia.

Trykk på linken og hør forslag til å forby sharialover i Amerika nedenfor her :

youtu.be

Screenshot_20181204-104314

Sharia er selvsagt uforenlig med den amerikanske loven som skal være lik for alle mennesker. 

Disse «anti-sharia» lovene ble først satt i gang av et panel bestående av republikanere i Idaho, men lignende tiltak blir vurdert tatt i bruk i flere stater i USA.

Mange moderate muslimer ønsker ikke sharialover. De mener at sharia er uforenlig med de vestlige verdier, altså er det ikke alle muslimer som er opprørte og sinte over dette lovforslaget.

Sharialoven er basert på Koranen og tillatter flerkoneri, barneekteskap, kjønnslemlestelse, ærekrenkelser, æresdrap og behandler kvinner som mindreverdige og underdanige menn.

-Om en kvinne anmelder voldtekt, må hun ha minst to menn som støtter henne i den påstanden. Har hun ikke det rissikerer hun å bli steinet til døde med beskyldninger om » utroskap » eller uanstendig oppførsel.  I Saudi-Arabia er det også vanlig at kvinner blir halshugget i det offentlige rom, til skrekk og advarsel for andre. En kvinne er en fristerinne om hun ikke dekker seg til godt nok, og dermed er det kvinnens egen feil i følge sharialoven, om hun blir voldtatt av en eller flere menn.

Sharialovene har ingen plass i den vestlige verden, såvel som andre land. Vi må forby sharialoven og utestenge den fra Vesten omgående.

Del dette innlegget om du er enig!

Kilde:

Freespeechpoint