Lucia-avlysningene i Sverige: Falske eller ekte nyheter?

Alternativ Media kunne for noen dager siden bringe sine lesere nyheten om Lucia-avlysning ved to skoler i Sverige, Kærrbacken og Åsen. Dette skjedde etter mange berørtes mening på grunn av skolemyndighetenes engstelse for «krenkede» muslimer i møte med kristen høytid.

Politisk korrekt systemmedia er nå i harnisk, og påstår at dette er falske nyheter. Den uavhengige journalisten Joakim Lamotte (bildet over) står på sitt. Påstand står mot påstand.

Kærrbacken skole bekrefter avlysningen

Ved Kærrbacken skole bekrefter skolens rektor Anna Karmskog selv avlysningen, og rettferdiggjør beslutningen blant annet med at ikke alle foreldre har råd til Lucia-kostymer og at det derfor virker diskriminerende, at Lucia-feiring kan være forvirrende ut fra et kjønnsperspektiv (!), at barn har lett for å bli skremt av store forsamlinger m. m., noe du kan lese mer om her, eller her.

Ingen steder i rektorens mangeartede begrunnelser framgår det at avlysningen skjedde på grunn av Islam. Da kan en samtidig spørre seg: Kunne dette overhode være å vente i dagens politiske klima i Sverige?

Uansett, Lucia-feiringen ble faktisk avlyst ved Kærrbacken skole. Og siden Lucia står så sterkt i Sverige (sammenlignet med f.eks. Norge) var dette en beslutning som vakte berettiget oppsikt i systemkritisk media i nabolandet – en sak som vi her i Alternativ Media fulgte opp.

Åsens skole benekter avlysningen

Det var den uavhengige svenske journalisten Joakim Lamotte som var meldte fra om den planlagte Lucia-avlysningen ved Åsens skole. Lamottes kilder er flere frustrerte foreldre ved skolen, hvorav Ingrid Stewart står fram med fullt navn. Foreldrene hevder at når Åsens skole etter sensasjonsoppslagene sier at de aldri hadde tenkt å avlyse feiringen, så er dette noe skolens ledelse har oppkonstruert i ettertid for ikke å komme i uheldig publikumslys.

sennytt

På bildet over ses Åsens skole arrangementsplan november 2018 til januar 2019.

Vi finner ingen nevnelse av Lucia-feiring i dette dokumentet. Hvorfor ikke? Vel, når noe ikke står på en plan så er tingen ganske enkelt ikke planlagt.

Systemfinansiert gammelmedia mot frivillighetsbasert nymedia

Flere innser at tiden er over da en kunne stole på statsfinansiert systemmedia. Nå har heller ikke nymedia monopol på sannheten, men nymedia er for stor del basert på ubetalt frivillighet, og det i seg selv burde gi utgangspunkt for langt større troverdighet.

Sannhet handler ikke bare om hva det faktisk informeres om, men like mye om hva en unnlater å informere om – slik som masseinnvandring og dens fatale konsekvenser. I dette tilfellet med Lucia-avlysning handler det som så ofte før om å dytte kulturraseringen av de nordiske landene under en stol.

Det ønsker Alternativ Media å motvirke. Og derfor støtter vi oss for en stor del på systemuavhengig journalistikk.