Ny facebook gruppe for kronisk syke på tvers av diagnoser.

Bli med på NETTETS mest uredde gruppe for debatt om helse. Trykk på LINKEN OG BLI MED. NYOPPRETTET.

TIDENES HELSESKANDALE : MØTEPLASS PÅ TVERS AV DIAGNOSER

Den siste tiden har Alternativ Media blitt brukt som plattform for å dele beviser for det som tegner til å bli Tidenes største helseskandaler. TruthCures bevegelsen peker på sykdoms mekanismer som forener millioner. Bak dette står borrelia og vaksine kriminalitet – usannheter og forfalskninger i medisinen – Astroturf som danner falsk grasrot bevegelse. Alt dette for å holde sannheten skjult.

Ingen grupper, ingen foreninger har vist interesse for å si fra om galskapen og faktisk kreve bedre. Selv når det kommer beviser for at kriteriene for å fanges opp av sykdom for borrelia viser få foreninger eller grupper på nettet en iver etter å gå etter de kriminelle.Beviser for både mekanismer og kriminelle forhold har blitt avdekket i en liten serie av artikler.

Vi peker på mekanismer som leder oss inn i forståelse av Tidenes Helseskandale

Denne helseskandalen går inn i en rekke diagnoser ettersom sykdommen er AIDS lignende og derfor opprettes det nå en facebook gruppe på tvers av diagnoser. På sikt kan målet være å danne en FORENING PÅ TVERS AV DIAGNOSER. En forening med » baller til å ta tak » både i disse mekanismene, men også det kriminelle bildet i medisinen.  Dette går inn i forståelsen av vaksiner og selvsagt må man angripe medisinen når så mye som kanskje halvparten av den medisinske litteraturen er usann. Mekanismene som beskrives går selvsagt inn i forståelsen av vaksiner.

Det dannes nå sterkere grupperinger i USA med bakgrunn i varsleren Kathleen Dickson arbeide. Denne grupperingen er i sterk vekst og vil nå ta i bruk mer kommersielle metoder for å nå ut til brukerne. Alt arbeide har til nå gått på ren kunnskap, energi og pur idealisme. Har selv vært med i TruthCures bevegelsen  siden oppstarten.  Vi har mange tanker om hvordan dette kan gjøres i Norge, men vi er avhengige av at enda flere får mer kunnskap om de bevisene vi sitter på og som kommer til å starte et paradigmeskifte i medisinen.  Helt konkret jobber denne gruppen med å få rettsforfulgt de som endret  ;

Borrelia : Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med Dearborn

Dette er noe som ALLE I SAMMFUNNET har nytte av å avsløre og derfor vil denne gruppen være åpen for alle ( med gode hensikter) – både de med og uten sykdommer. Pårørende kan bli viktige.

Jeg håper å skape en nasjonal debatt om våre beviser og en generell debatt om usannheter og forfalskninger og jeg er ikke redd for å kritisere foreninger og grupperinger som jeg mener lider av STOCKHOLMSYDROMET når de ser ut til å foretrekke konsensus ( enighet) basert på et usant og forfalsket bilde.

Del gjerne denne linken og inviter folk innpå denne linken. Gruppen er opprettet 4. Desember klokka 12:15 – bli en av de første. Da blir du endel av den » nye vinen» i helsedebatten.

Trykk på linken og bli med.

TIDENES HELSESKANDALE : MØTEPLASS PÅ TVERS AV DIAGNOSER