Krigserklæring fra norske myndigheter mot det norske folk!

Leserinnlegg av Howard Widding:

Krigserklæring fra norske myndigheter mot det norske folk!

Det Norske folk har mottatt en åpen krigserklæring fra våre egne myndigheter, og respons fordres straks. Etter parlamentarismens grunnlovsstridige innførsel i 1884 har det Norske Stortinget gjort det til sedvane å bryte med grunnloven, og ikke minst ignorere folkeviljen, men her går de for langt og derfor fordres det at folket nå setter en effektiv stopper for dette kartellet en gang for alle.

De som har satt seg inn i FN Global Compact for Migration har sett at begrepet «hat kriminalitet» vil utvides kraftig, og kriminalisere enhver kritikk mot avtalen. Dette må selvsagt ikke godtas, ytringsfriheten skal ikke beskjæres en eneste millimeter, for myndighetenes mål er at den skal OPPHØRE i sin helhet, så de kan «rule» i fred uten folkets innblanding i det hele tatt. Dette vises med all tydelighet i denne artikkelen.

Det Norske barnevernet er en mega skandale som koster livet til vel 100 mennesker årlig, noe det har gjort i flere 10 år uten at noen reagerer. 3 eller 4 barnevern-ministrer på rad er grundig orientert om de groveste lovbrudd der utallige barn hentes fra sine hjem HELT UTEN GRUNN. Dette skaper selvsagt kritikk, og dette er ikke kun kritikkverdig, det er grovt kriminelle forhold vi snakker om der familier og menneskeliv raseres, tapes eller ødelegges for alltid, og fylkesmennenes rapporter viser lovbrudd i opp til 90% av saksbehandlingen.

Kritikk mot dette, den mulig groveste kriminalitet i statlig regi i Norge skal de nå skrive nye lover som stopper. Det er altså kritikken som skal stoppes, ikke lovbruddene til barnevernet, de skal beskyttes så de kan fortsette å rasere familier over det ganske land, og sørge for at over 100 mennesker årlig taper sitt liv til dette u-vesenet fra helvete. Men, det er ikke bare kritikk mot BV de vil stoppe, det er kritikk mot offentlige ansatte generelt, så også omtale av en bompengesak der man kritiserer de som vedtok det vil være hate crimes om de gis adgang til å realisere dette.

En klarere og mer tydelig krigserklæring mot eget folk har jeg ikke sett, og jeg anmoder om at folket nå tar på gule refleksvester å går ut i gatene og demonstrerer til hele dette systemet forlater sine posisjoner, folket må ta makten tilbake´fra den politiske eliten som har stjålet den, og ett helt nytt system med reelt demokrati og folkemakt må etableres.

Howard Widding