Gulfkrigsyndromet faller inn i beviser for AIDS lignende sykdom.


Det er hundre tusener soldater som meldte om helseplager etter Gulf krigen.
Norske soldater er intet unntak. Like etter krigen startet krigsveteranene en kamp for å få symptomene anerkjent som en egen sykdomsgruppe direkte forårsaket av krigen. Veteranene meldte inn plager som kan beskrives som » multi systemiske». Minst 1/4 del av de ca 700 000 krigerne ble rammet. I følge Pentagon ble det ikke funnet noen enkelt årsak til sykdommene veteranene ble rammet av. Militære «eksperter» har hevdet at påstandene fra veteranene ikke holder statistisk, men at flere sykdomstilfeller skyldes f.eks » post traumatisk stress lidelser, angst, depresjon og andre psykiske plager og rusmisbruk.

TruthCures bevegelsen fører på bane beviser for at bruken av vernetableter mot nervegass spesielt i kombinasjon med DEET og massevaksinering kan utløs immunundertrykkende sykdommene peker mot diagnosen; «Post Sepsis Syndrom».  Dette er en diagnose i systemet som rammer omrking halvparten av de som overlever sepsis.

Skjermbilde 2018-12-05 kl. 02.29.53

Som vi ser av noen av de store utløsende faktorene for POST SEPSIS SYNDROM faller Gulfkrigerne inn under dette. Disse krigerne fikk også masse vaksiner som gjorde dem ekstra sårbare.  Gulfkrigerne har som mange av de andre ofrene blitt nektet en god diagnose. Det går også inn i forståelsen av kreft..

Hvordan har de greid å holde sannheten skjult?

På Wikipedia står blant annet følgende omtale av Simon Wessely. ; He has been described as both «the most hated doctor in Britain» and «one of the most respected psychiatrists working in Britain today»

1969 ble ME klassifisert som en nevrologisk sykdom av WHO. På 80tallet kom Wessely og en krets rundt han med sine hypoteser om ME som stresslidelse/adferdslidelse, og denne teorien har blitt solgt inn på en slik måte at nærmest hele legestanden har trodd på dette budskapet. Det sies at forsikringsindustrien i USA var sterkt inne i bildet ift finansiering av denne kampanjen fra Wessely og co. Dette for å avklassinisere ME som en fysisk sykdom for i neste omgang å unngå utbetaling av forsikringspenger til de som ble rammet.»Wesseleyskolen» har inntil den dag fortsatt å komme med anbefalinger om CBT ( Cognitive Beiavoiural Terapi) og GET (Graded Exercise Terapi) og generelt fremelsket hypoteser som undergraver fysisk sykdom. Noe må de jo tilby når de fornekter sykdom.

De norske tilhengerne av Wesselyskolen/NICE guidelines er Brun Wyller, Malterud, Malt, Stubhag o.fl. De blir gang på gang henvist til som spesialister på ME, mens sannheten er at deres hypoteser om ME som en stresslidelse/psykosomatisk lidelse er tilbakevist av forskere verden over for lenge siden. Nå altså beskrevet som en AIDS lignende sykdom. Nå er de helt ute å kjøre.

Som du så av tegningen over faller ME / CFS inn under samme mekanismer som Gulfkrigsyndromet. Flere detaljer her:

Vi peker på mekanismene som leder til en forståelse av  TIDENES HELSESKANDALE

Men tilbake til Gulfkrigen:

Simon Wessely ble ansatt av Pentagon for å ødelegge veteranene i Gulfkrigen. Det til tross for at han viste bedre;

Something old, something new, something borrowed, something blue. The true story of GULF WAR SYNDROME

Likevel, dette er en rapport Wessely skrev for Pentagon:

BMJ. 2000 May
Role of vaccinations as risk factors for ill health in veterans of the Gulf war: cross sectional study.

Hotopf M1, David A, Hull L, Ismail K, Unwin C, Wessely S.

Among veterans of the Gulf war there is a specific relation between multiple vaccinations given during deployment and later ill health. Multiple vaccinations in themselves do not seem to be harmful but combined with the “stress” of deployment they may be associated with adverse health outcomes. These results imply that every effort should be made to maintain routine vaccines during peacetime.”
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10818024

Wessely sa senere ( Se “Something Old, Something New…” og gjorde disse uttalelsene om de syke veteranene:

«One way of doing that is through neuro-imaging, but we didn’t get the money to do that, so instead we have used sophisticated neuro-psychological testing.”


«Those tablets, the NAPS tablets, it’s just not possible to study. Pesticides, we don’t find evidence. Chemical weapons, well, we don’t think that for the British armed forces that was a big issue. But we do think there is a relationship between a particular pattern of
protection and what happened later.»

Disse nerve middel motgift tablettene forårsaker immun-undertrykking og det gjør også DEET. Her er beviser for det. Dette er selve oppskriften på å ende opp med virusene.  For informasjon om dette henviser jeg til følgende anklageark:

7.) Simon Wessely, Gulf War Illness, and Somatoformia, the current real definition.

Ingen av disse påstandene er vitenskapelig gyldige. Wessely sier praktisk talt at det ikke var penger til å gjøre vitenskaplig testing og at de derfor valgte å bruke ubrukelige subjektive tester. Leter du ikke finner du ikke… Wesseley brydde seg ikke om å se etter noe som kunne forårsake immun-undertrykking og det er høyst interessant når vi vet at mange av disse veteranene ble masse vaksinerte.

TruthCures legger nå frem beviser for sammenhengen mellom vaksiner og sykdom. Når vi vet at de har trikset med mykoplasma  er det vel etterhvert ganske åpenbart at de gjør ganske mye for å forsvare et system som underkjenner immun-undertrykkende sykdom? En kan også spørre seg om disse vaksinene var rene om de faktisk hadde produsert dem i en slik form at de var for mykoplasma. 

Forenklet: 

1) Mykoplasma / sopp er TLR2/1-agonister

2) TLR2/1 gir immunundertryking.

3) Mycoplasma  med svekkede virus i vaksinehettene fører til reaktivering av viruset, og til slutt til de sykdommene de skal forhindre

4) Fullt levende virus injisert i et barn kan føre til permanent hjerneskade.

5) Ofrene må leve med (eller dø) ved permanent immunundertrykking og må leve med effekten den gir. (Post-Sepsis syndrom)

6) Pakningsvedlegget på mmr vaksinen sier at du ikke skal vaksinere et barn som allerede er sykt ellers vil de bli syke av disse farlige, hjerneskade virusene.

Les gjerne hele denne: 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her. 

I 1989 tok Forsvaret i bruk vernetabletter mot nervegasser. Disse tablettene ble innført for at soldater skulle ha en mulighet for å overleve et eventuelt angrep. Under Golf-krigen i 1991 ble verne tabletter brukt av de fleste land som deltok i frigjøringen av Kuwait. Det viser seg at bruken kan ha fått katastrofale utfall for dem som deltok i krigen. Dette er dårlig nytt for en av verdens mest forhatte psykiatere.

GULF WAR AND THE HEALTH OF GULF WAR VETERANS: viser alvoret i situasjonen, men den har opplagte svakheter.Den har rett og slett ikke tatt høyde for AIDS lignende mekanismer. Disse mennene ble nok ofte sent til psykiatrien eller psykosommatikken om de i det hele tatt fikk hjelp. Så lenge psykiatrien – psykosomatisk nærmest står hevet overfor gyldige fysiske lover, står en i en situasjon hvor all logikk settes til side:

Er halvparten av den medisinske litteraturen er usann.

Er det Pentagon, BigPharma, forsikringsbransjen som fremhever Simon Wessely som en av Storbritanias mest respekterte psykiatere.  Det er i allefall lite som tyder på at han fortjener å bli hyllet i all evighet. Det ser mørkt ut for deg nå Simon. Eller skal vi kalle ham for » CRAZY SIMON». Vitenskapen skal jo som kjent skille hva som er rett og galt.


Kilder
Se lenker

TruthCures.org kriminelle anklage ark bør leses som en bok. Spesielt kapittel 5 og 6 berører spesielt mekanismene for sykdom. Det er en fordel å lese den som en bok:

1. ALDF-CDC «Enterprise» (read «RICO») Conspires to Defraud USA in Dearborn-Vaccine Scam; see how next, in the subsequent charge sheet on patents, the very people who falsified the testing are the ones who own the patents for the bogus vaccines and test kit products:

2. Lyme Disease Patents owned by the Dearborn scammers, CDC officers, Yale in association with Corixa, Mayo Clinic and Imugen. Leaving OspA and B out of the Dearborn standard was intended to facilitate a monopoly on post-LYMErix approval on blood testing for all vectior-borne disease:

3. Lyme Disease Biomarkers, as compared to scientifically invalid psychiatric check lists. These biomarkers were identified by the very people who later said Lyme was not even a disease, and who are the same people who own the vaccine patents and falsified the testing at Dearborn:

4. The Primers (DNA, RNA) Shell Game; the very people who own all the patents and falsified the testing for Lyme in order to falsify the outcomes of those bogus products, use the wrong DNA to not-find Lyme or other spirochetes in humans, while using the correct DNA to patent borrelia-specific DNA; no biofilms.

5. Occam’s Razor — Or,
If it quacks like a duck, it must be Epstein-Barr/post-sepsis syndrome (as the REAL «Great Imitator»):

6. The Common Mechanisms of Fungal-Viral Damage in CFIDS, Vaccines-Autism, and «Chronic Lyme»/ New Great Imitator, per the CDC, NIH and IDSA; This paper reveals the CDC’s own data on what Lyme and CFIDS are, and how immunosuppression-via-fungal contamination also explains the failed childhood vaccines, giving children the very viruses the vaccines are intended to prevent (with resultant encephalitis):

7. Simon Wessely and the abuse of Gulf War veterans, Justina Pelletier and 21st century witch trials; with scientifically valid evidence for real illness, a vast majority of post-sepsis and vaccine injured are slandered and libeled with invalid psychiatric terminology:

8. The State of Connecticut and Yale Assaulted Czech Children with a known fake vaccine (OspA or LYMErix) just to see how serious would be the adverse events.

9.  New-  About how the OspA vaccines were never shown to prevent spirochetes, this was all research fraud.

All in one pdf, HERE