Ønsker du FN avtalen eller demokrati ?

Leserinnlegg av Howard Widding:
Demokrati eller vergemål?
Stopp av FN avtalen bør åpne veien for reelt demokrati i Norge, så det er hva folket må forlange, ett systemskifte der «det representative demokrati», avvikles og går inn i historien.
Faktum er nemlig at det representative demokratiet fungerer på akkurat samme måte som et vergemål av en mentalt tilbakestående som ikke kan ivareta egne interesser, og det ufattelige er at store deler av folket selv hvert 4. år fornyer sitt eget vergemål på dette vis, og de som ikke fornyer sitt vergemål men sitter hjemme, blir betraktet som så tilbakestående at informert samtykke ikke kan hentes og derav ikke behøves. Alle ser, at man etter å ha avlagt stemme / fornyet sitt eget vergemål, blir satt på gangen der vergen ikke engang er å få i tale med mindre det er via alternative medier de smugleser men nekter å erkjenne at de smugleser.
De VET at de er avslørt nå, så de vergemål-sakene vi ser i media er for intet å regne mot denne der HELE FOLKET er satt på vergemål av systemet.  Det vergemålet skal nå oppheves, myndige mennesker som ikke feiler noe skal ikke og kan ikke umyndiggjøres på dette vis, men når folket ikke forstår at det er det systemet gjør med de, ja så kan de jo heller ikke be seg fri fra det, men nå vet dere.
En annen parallell som viser at dette er akkurat som andre vergemål, er at vergene typisk stjeler fra sin klients midler til egen berikelse, uten at noen kan stoppe de. Det representative demokrati må avvikles da det de fakta er et vergemål av hele folket som er totalt uhørt.
Jeg lar meg ikke umyndiggjøre mer, gjør du?
Takk til Howard Widding.

Author: Merete Hodne

Journalist for Alternativ Media, frisør og blogger.

2 thoughts on “Ønsker du FN avtalen eller demokrati ?

Comments are closed.