«BIG PICTURE» av Tidenes største Helseskandale.

Det er ekstremt mange syke i Norge i dag som ikke vet hva som feiler dem. Det er ikke ulogisk å tenke at mange av dem havner i psykiatri eller blir møtt med arroganse når de selv hevder seg fysisk syke. De blir kastet inn i svake diagnoser som ME/ CFS, fibromyalgi  eller lignende.  Mistanker om flåttsykdom eller om man bor i et hus fult av mugg blir avfeid som psykosomatisk . Det kan være snakk om andre infeksjoner som ikke fanges opp osv. Mange har endt opp med en AIDS lignende sykdom uten å vite det.

Flere veier til rom, men det de har til felles er at den medisinske elite underkjenner en AIDS lignende sykdom. Løgnene har blitt for mange og  nå starter paradigmeskiftet.

Her har jeg prøvd å samle noen av trådene slik at man kanskje får et bilde av den røde tråden i det vi formidler gjennom Alternativ Media i disse dager. Bevisene vil feie over helsedebatten som en flodbølge. 


En av hovedarkitektene bak å skjule sannheten er SIMON WESSELY. Han har vært beryktet inn i ME / CFS  og Fibromyalgi miljøer i en årrekke etter å ha dannet en » skole» for hvordan disse pasientene skal bli møtt. Simon Wessely ble ansatt av Pentagon for å ødelegge veteranene i Gulfkrigen. Det til tross for at han viste bedre;

På Wikipedia står blant annet følgende omtale av Simon Wessely. ;He has been described as both «the most hated doctor in Britain» and «one of the most respected psychiatrists working in Britain today» Les mer:

Gulfkrigsyndromet faller inn i beviser for AIDS lignende sykdom.


Kathleen Dickson har jeg samarbeidet med i snart 5 år for å kunne fortelle om dette. Det hører til historien at Kathleen Dickson ble fengslet, dømt til tvungen psykiatrisk oppfølging og fratatt sine barn etter at hun innrapporterte kriminelle forhold i forbindelse med innføringen av en borrelia vaksine. Det tikker inn forskning hele tiden nå som bekrefter at hun har hatt rett…

Finsk forskning støtter forfulgt varsler, som ble fengslet, fratatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling.


Vårt første mål er å få rettsforfulgt de som endret definisjonen for dem som rammes av borrelia. En rettsak vil også peke mot mekanismene siden OspA ble brukt i en vaksine.

TruthCures kriminelle anklager viser i detaljer hvem som var involvert, hva de gjorde, når, hvor, hvorfor de gjorde dette – fult sitert med publisert forskning ( i stor grad av gjerningsmennene selv). I en rettsprosess kan vi bare spørre: 

Publiserte du dette?, Publiserte du dette?, Publiserte du dette? De kan ikke forsvare seg med at de har misforstått alle aspektene rundt dette når de gjorde nærmest en 180 graders vending i forbindelse med Dearborn konferansen.

Det er utarbeidet en nøyaktig og detaljert tidslinje. for de historiske hendelsene av de kriminelle forholdene. TruthCure´s KEY to the RICO Files. Tidslinjen forteller hva de   kriminelle aktørene uttalte FØR og ETTER at de endret definisjonen av sykdommen.

TruthCures ble dannet i 2015 og er en grasrot bevegelse som jobber for å få de kriminelle anklagede rettsforfulgt. Bevisene er massive og de kan leses som en bok.

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i 1994 i forbindelse med Dearborn.Er halvparten av den medisinske litteraturen usann?
Det er viktig å forstå hvor råtten denne industrien er om man skal forstå at en folkesykdom har flydd under radaren. Her er mer bakgrunn for alle usannhetene i medisinen. Flere varslere tegner et meget dystert bilde.

Er halvparten av den medisinske litteraturen usann??

Den viktigste lobbyen er nå flyttet over til nettet. En norsk lege har stått i spissen for å underkjenne norske borrelia pasienter en god diagnose. Preben Aavitsland utfører og samarbeider gjerne med grupperinger som tyr til ASTROTURF metoder – den falske grasroten.

Lege Preben Aavitsland reklamerer for to av Norges verste hatpratere..

Mekanismene: 

TruthCures beskriver de vanlige mekanismene for sopp indusert immun- undertrykking, kjent for NIH som «Post-Sepsis Syndrom». Det altså uten at man har gjennomgått en livstruende sepsis og overlevd. De rapporterer at slik immun-undertrykking fører til kronisk reaktivering av flere virus som Epstein-Barr Virus (EBV). Cytomegalvirus (CMV) og HHV-6, som kan føre til » alle mulige slags» opportunistiske infeksjoner.
Post Sepsis Syndrom lidende blir sittende igjen med fysiske og / eller psykologiske langsiktige effekter fra en AIDS-lignende sykdom.

Omfanget må nødvendigvis være massivt når vi studerer potensielle utløsere. Den eksploderende «autoimmune epedimien – er IKKE Autoimmune». Du har virusene . Forståelsen gjelder også de med mere autoimmune utfall som MS, Lupus og ALS for å nevne noen. Det selv om våre beviser fokuserer mest på de som ikke fanges opp for sin sykdom. De som danner masse antistoffer får gjerne påvist sin sykdom, mens de som får en mer AIDS lignende sykdom ofte faller utenfor.

HIV er et T-celle-virus som ødelegger T-celler, Post-Sepsis syndrom er en form for AIDS hvor B-celler blir gjort ubrukelige.  Luc Montagnier uttalelser om  LYME DISEASE («kronsisk borreliose» )  som en AIDS lignende sykdom. Dette uttalte han allerede i 2009.  Han beksriver den nesten som AIDS, men en saktere prosess. Han bekrefter det Kathleen Dickson sier at dette ikke er en STD. Luc Montagnier vant nobelprisen i medisin sammen med  Françoise Barré-Sinoussi for å  oppdage  HIV-viruset. .

Vi peker på mekanismene som leder til forståelsen av Tidenes Helseskandale.


Problemet til ME foreningen og andre grupper/foreninger som ber om mer penger til forskning er at de velger å stole på forskningen. Dette er for meg helt sprøtt fordi de er faktisk den gruppen av alle som kanskje er aller mest tråkka på av usannheter og forfalskninger.

TruthCures beviser går dypt inn i forståelsen av kreft. Vi vet at TruthCures beviser handler om å avsløre forfalsket forskning og gjennom dette kommer det forskning som viser sannhet. Løgner som ødelegger fremtidig forskning bør avkles.

Vitenskap står overfor en «reproduserbarhets krise» der mer enn to tredjedeler av forskere har forsøkt og mislyktes med å reprodusere en annen forskers eksperimenter.

Tidenes Helseskandale går også inn i forståelsen av kreft.


En folkesykdom som har flydd under radaren og som ikke har blitt avdekket vil nødvendigvis få store konsekvenser for debatten om en av de mest betente temaene i medisinen: Vaksiner… Spesielt når bevisene leder oss til forståelsen mellom vaksinasjon og hjerneskader hos barn…

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her.


En rettsak i USA ble det nylig avslørt at det ikke har vært noen kontoll av vaksineprodusentene på minst 32 år.

Alle i myndighetene, som har innført lover som legaliserer vaksinebedrageri på statlig, nasjonalt eller internasjonalt nivå, eller på annen måte hjulpet til kan nå bli anklaget for vaksinebedrageri, kriminell forselser og i noen tilfeller krigsforbrytelser i henhold til Nürnberg-koden.

Det er litt interessant å se tilbake til 1980. Da ble noe som heter The Bayh -Dole Act innført. Fra 1988 var de fritatt ansvar for skader etter vaksine produkter de solgte. Tenk deg å kunne selge «hva som helst», uten noe ansvar for varen du selger, og du kan lure alle land til å handle ditt ubrukelige og mulig svært skadelige produkt, der du på det vi etablerer deg ett marked for salg av andre produkter som skal ta hånd om skadene det første lagde.


https://rapportx.wpcomstaging.com/2018/12/07/patent-klondyke-fra-1980-etter-the-bayh-dole-act-ble-innfort/


Denne artikkelen sendes nå til journalister, politikere, forskere og andre som burde fatte interesse.
Det beste er selvsagt om de kontakter TruthCures bevegelsen direkte, men jeg kan fungere som et mellomledd i og med at jeg har nær kontakt med både varsleren og de som jobber frem denne verdensomfattende bevegelsen.

Vi kommer også til å ta kontakt med forlag for å høre om det er mulighet for å få ut en bok om tematikken. Dette arbeidet burde selvsagt vært gjort av andre enn meg, men nå sitter jeg nå her med disse bevisene og forstår… Hva som kommer…

Mitt håp er at dette vil lede til en forening for kronisk syke på TVERS AV DIAGNOSER. En forening med » baller » til å fortelle sannheten. Ta gjerne kontakt om du ønsker å skrive om det nært foregående paradigmeskiftet i medisinen. Vi trenger DIN HJELP NÅ! 

Bli med på NETTETS mest uredde gruppe for debatt om helse. Trykk på LINKEN OG BLI MED. NYOPPRETTET.

TIDENES HELSESKANDALE : MØTEPLASS PÅ TVERS AV DIAGNOSER