Er Erna Solberg en Landssviker?

Leserinnlegg av Howard Widding:

Debatten om det tema går høyt på FB og i medier som tør ta den, så la oss ta den her også, og forholde oss til fakta og realiteter, og gi dette en sammenligning man kan innestå for.

Landsviker betyr helt enkelt. «å begå svik mot, eller svikte sitt eget land og folk», og tilfeldigvis er det en Nordmann som fikk den tvilsomme æren av å legge klengenavn til begrepet landssviker, nemlig QUISLING. La oss derfor starte med å se på hva var det han gjorde som var så ekstremt at han ikke kun var en landssviker, men ble en verdensberømt en….

Vidkun Quisling ble iflg, tiltale og dom dømt til døden for Landssvik, og fra denne har jeg sakset noen tekster.

«Det er åpenbart at den okkupasjon av Norge som domfelte ifølge lagmannsrettens domsgrunner har tilskyndet de tyske myndigheter til å iverksette, måtte forutsettes å ville bringe vårt land inn i «krig eller fiendtligheter» (§84), slik som da også faktisk skjedde da tyske stridskrefter den 8-9 april forserte passasjen inne i norske havner med videre.

Det bør også merkes at forsett i strafferettslig forstand hva angår dette å påføre Norge krig eller fiendtligheter, har vært til stede ikke bare hvis domfelte har vært forvisset om at så ville bli følgen av den aksjon han tilskyndet til, men også hvis han regnet med dette forløp som en mulighet og allikevel har villet aksjonen, uten hensyn til denne mulige følge.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

§ 84. Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at Norge eller nogen med Norge under en udbrudt Krig forbunden Stat paaføres Krig eller Fiendtligheter, straffes med Hefte i mindst 5 Aar eller med Fængsel fra 5 Aar indtil 21 år.

Til sitt forsvar sa Quisling blant annet:For så vidt angår subsumsjonen under den borgerlige straffelovs §83 finner domfelte det å være en feil at retten uten videre har forutsatt at Norges inntreden i et storgermansk forbund skulle innebære at landet braktes under fremmed herredømme. Man savner, heter det videre, enhver nærmere karakteristikk av et slikt forbund.»

Parallellene er jo lett å dra kjensel på, for FN må helt klart betraktes som en «fremmed makt eller herredømme» for avtalen er jo underkastelse og forpliktelser der Norge skal YDE noe til denne fremmede makten og menneskene der, og som er mot viljen til folket.

En annen parallell er denne teksten der Quisling anklages for at handlingen: » måtte forutsettes å ville bringe vårt land inn i «krig eller fiendtligheter», og om ikke der oppstår regulær krig eller borgerkrig, så må man vel kunne betrakte «Svenske tilstander», som «fiendtligheter» på linje med krig eller verre enn krig, der voldtekter og overgrep mot sivilbefolkningen er kriminalisert og kan påtales av brutale millitere domstoler, mens vi i våre sivile samfunn stort sett er vitne til henleggelser og frikjennelser av hendelser som er forbudt selv i krig.

For sivilbefolkningen kan det derav være ett fett om tilstanden omtales som krig eller ikke når man som under «Force Majeure» i realiteten er både rettsløs og forsvarsløs mot overgrepene.

Legg også merke til at Quisling mente at dette «forbundet» med Tyskland ikke medførte at Norge havnet under en fremmed makt…..og Solberg sier avtalen jo «ikke er Juridisk bindende»…slående paralleller?

Om denne Makten heter det 3. riket eller EU eller FN har jo ingen som helst betydning når det gir denne makten rett til å styre over oss på samme vis en kapitulasjons erklæring i krig er en avtale som legaliserer okkupasjonsmaktens rett til å styre ett land.

Å signere denne avtalen er det samme som å signere en kapitulasjons-erklæring der vi overdrar landets styring til FN, og det er jo også det uttalte mål hos alle jeg kjenner til på Stortinget, så det er utrolig at de benekter at det er nettopp de de holder på med, når de ikke bestrider at det er det de jobber for.

Det litt morsomme med hele sammenligningen er også at mens Quisling gjorde seg bemerket ved å prøve seg på historiens første statskupp begått over radio, (direktesending der han proklamerte at nå var han sjef), prøvde Erna Solberg å begå statskuppet under total «radio silence», der en kjøpt og betalt media måtte ta ut hovedsikringen i kjelleren for å sikre at ikke en eneste bokstav eller tone fra kuppet skulle bli kjent før vi alle ble tatt på senga av «forpliktelsene» til det nye «herrefolket» i denne invasjonshæren ingen hadde hørt skulle komme.

Erna Solberg er akkurat tildelt 2 priser som Globallist, begrepet som i den grad fyller skoene til det å være Landssviker, for en Globallist setter seg selv og alle andre foran sine egne, så Globallisens natur er svik mot sine egne, man kan ikke være «litt gravid», enten er man i tjeneste for sitt eget folk og tjener de i alt og ett, eller så er man i tjeneste for noen andre, og tjener du noen andre enn de som har ansatt deg begår du svik.

Legger vi til hennes iver og delaktighet i stadig nye underkastelser til EU i strid med folkeviljen og de konsekvenser det har og fortsatt vil ha for land og folk, og at hun IKKE vil gripe inn i det barnevernet som koster over 100 borgere livet årlig, ja så har jeg vansker med å se at hun tjener Norge og det Norske folk i noen som helst sammenheng.

Erna kan påberope seg å ha brukt mange av mine og dine penger på gode formål ute i verden, blant annet hjelp til flyktninger både i inn og utland.

Quisling kan påberope seg å ha brukt mye av egne penger på gode formål ute i verden, blant annet som Nansens høyre hånd da Nansen fikk fredprisen for Nansenpasset og bistand til fangeutveksling etter WW1, så om noen har jobbet for flyktninger, og ikke minst, hjelpe de med å komme seg HJEM der de hørte til. ja så var det Quisling det, mens Erna, hun vil at de skal hjem til OSS, ikke til der de kommer fra.

At hun blir sammenlignet med Quisling er derfor helt naturlig når spørsmålet om hun er en Landssviker først er satt i spill, for de var begge Politikere av sin tid, og må bedømmes i sin samtid, men vi kan ikke her la «trynefaktoren råde», men la det råde likhet for loven, og se på selve landssviket og det som gjorde at Qusling for all tid gikk permanent inn i alle historiebøker.

Skulle man dra inn det faktum at Quisling var direkte skyld i flere Nordmenns død, så var det ikke av den grunn han fikk landsviker stemplet, og selv om jeg tar kraftig avstand fra han på det området, kan jeg slettes ikke unnskylde Erna Solberg for det helvete på jord hun var delaktig i ved å applaudere bombingen og ødeleggelsene av Afrikas mest velfungerende land Libya.

HUSK nemlig på, at hun nå søker seg til DOMMER i denne verdens mektigste domstol, FNs Sikkerhetsråd, Domstolen der hennes stemmes overvekt kan bestemme hvem som skal bli den neste Saddam Hussein, Muhammar Gadaffi eller Bashar Assad, eller for den del, vilket land som skal bli «det nye Libya» eller det «Nye Syria», og da må hun tåle dette søkelyset, vist ikke har hun absolutt intet der å gjøre.

FØLG OGSÅ VÅR SERIE OM TIDENES HELSESKANDALE;