Stå opp mot «Staten i Staten» på tvers av interessefelt. På med GUL VEST!

Vi er i ferd med å våkne til en stat i forfall. Det folk ikke tenker så mye over er at man står opp mot de samme kreftene om en engasjeres inn mot:

Snikinnføring av EU/ EØS ( direktiver osv)
 Skatteøksende innvandring
– Vilkårlig barnevern
– Medias manipulasjon ( Fake news)
– Diktaturisk Demokrati
–  Astroturf – den falske grasroten.
– Korrupsjon gjennom marxisme. 
– Kunstige boligpriser
Vilkårlig rettssystem
– Ytringsfrihet under ekstremt press. 
– Misbruk av psykiatri
– TIDENES HELSESKANDALE
– Stockholmsyndromet
– Begrenset bevegelsesfrihet/ bompenger.
Vold fra politiet ( Staten).  Vilkårlig varetektsfengsling forfølgelse av varslerebarnevern

Voldslisten fra Staten i Staten er lang.   Jeg er i kontakt med mange dissidenter som utsettes for dette.  Det er også god grunn til å tro at leger, psykiatri, barnevern osv brukes for å sette ut varslere..
– I stedet for at vi overvåker myndighetene så overvåker de folket. ( De ansatte overvåker eieren..)
og denne listen burde vært mye lengre.

Alternativ Media har tradisjonelt hatt fokus på innvandring. Det er ikke så veldig rart når vi ser hvordan landet ødelegges av det faktasiden.no rettmessig betegner som:  umoralsk innvandring eller den skatteindrivende innvandringen. 
Jeg har sett spesielt inn i innvandring. barnevern og helsedebatten og jeg skal begrense denne teksten til disse emnene, men ha i bakhodet at dette gjelder alle punktene ovenfor. ALLE SKAL MED – med gul vest..

Ideologien muhammedismen er en trussel for samfunnet.  De som har stått opp mot ISLAMISME har blitt kalt rasister.  Mye takket forurensing av språket.

ISLAM er gudetro og det er ikke alle som utøver SHARIA eller følger koranen. ( Viktig å skille her) !!!

Sharia kan tolkes forskjellig fra land til land og forskjellige «klaner»
Ikke alle hugger hender og steiner utroskap etc. 

Sharia betyr ikke det samme som muhammedanismen, men er en viktig del av den.

Sharia er jo de totalitære ideologiske lovene til muhammedanismen.

Muhammedanisme = Koranen, Muhammeds liv og lære og sharia.

Muslimer som støtter sharia kalles muhammedanere
noen kaller dem islamister, men muhammedaner er mye mer presist.

Mange som kaller seg muslimer støtter ikke sharia.

Derfor skiller vi mellom muslimer og muhammedanere.

En muslim kan være en som kun tror på Gud.

En muhammedaner er som en nazist eller kommunist. De må støtte hele ideologien. Ved å stoppe muligheten for ord forurensing kan man enklere slå tilbake mot rasist stemplet. 

Ord forurensingen gjør at mange kan bli kalt rasister.  Uten at det er deres intensjon..Det er viktig å skille mellom muhammedaner og muslimmuslim kan begrenses til en religiøs person som kun tror på Gud og ikke tar politikken i Koranen alvorligdvs. de driter i det ideologiske. Muhammedaner er en som følger muhammeds ideologi.  De er opptatt av politikken i Koranen. SHARIA. Muhammedaner er altså en som støtter muhammedanismen – muhammeds ideologi. Muslim er en som støtter troen på Allah. Hva de mener utover dette er helt subjektivtdet er ingen fasit.  

Dette er noe som nå mange ser og antirasistene eksponeres nå og er på vikende front.  Ved å presisere språket skremmer vi vannet av dem for da kan de ikke dra rasist kortet. Det er de som er blitt folkefiendene og ikke dem som turte si fra.  Folk har våknet og det er lov å ytre seg kritisk til den umoralske innvandringen.  

Folk begynner å ta til gatene mot innvandring, men er de egentlig klar over at de burde stått ved siden av mange andre aktivister for å kjempe mot den samme djevelskapen? To eksempler bør holde for å se at vi kan felle dominobrikkene : 

Barnevernet er ekstremt hardt kritisert i Norge idag. Helt åpenbare justismord får skje i et system som er totalt uten kontroll. Det virker som om de har til hensikt å destabilisere samfunnet. Umoralsk innvandring og «barnevern» er bare noen av symptomene som du ser av oversikten på toppen. Begge viktige symptomer å belyse!!

Hvor ofte hører du ikke i dagligtalen at folk snakker om barnevernet som en trussel. Det er totalt unormalt at dette er normalisert i språket. Sammenlign gjerne med ordet rasisme. For få år siden ble du sett på som en avviker om du antydet at innvandringen kostet eller du pekte på vold utløst av den.. Du kan trekke gode paralleller i hvordan språket misbrukes.  Det blir som en Meetoo kampanje som går over stokk og stein. Det blir til slutt et våpen i stedet for et gode. Norges viktigste stemme inn mot barnevern: Rune Fardal har noe han vil fortelle oss; 

https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10155660433861150/?hc_ref=ARSA9R5nA3kYq2XzDt6s4Xw9v1-YSwjtNhrVPTNwqK34383uSrtN-eaKw5jcZ97EHOU

Spør de som har vært ivrigst i innvandringsdebatten eller inn mot helse som jeg har masse erfaring fra om de har blitt truet med barnevernet når vi har ytret oss krast. Når det begås en haug med justismord på barneverns  fronten får det store konsekvenser for ytringsfriheten også inn i innvandringsdebatten og helsedebatten. Dette ser ikke folk, men nå begynner folk å våkne og stå sammen. 

Min bakgrunn for å komme inn i debatter om innvandring og barnevern er gjennom mitt engsjement inn mot helse. Selvsagt er det en VARSLER som satte meg på sporet. Kathleen Dickson ble fengslet, dømt til tvungen psykiatrisk oppfølging og fratatt sine barn etter at hun innrapporterte kriminelle forhold i forbindelse med innføringen av en borrelia vaksine.  Ja, hun har møtt de samme kreftene i 20 år og selvsagt har folk i innvandrings og barneverns debatten noe å høste av våre erfaringer og motsatt.

Min påstand er at du kan gjøre mer for å påvirke innvandringsdebatten om du engasjerer deg for barnevern og deler info for å vekke folket der enn at du fortsetter med samme argumentasjon. Alle argumentene er på bordet, men ser du elefanten i rommet? Jeg tror ikke det. Fjern hatet mot dem som kommer hit og rett det mot dem som burde stoppet galskapen.  Vi har mer enn nok argumenter for å stoppe innvandringen. På samme måte som vi har mer enn nok til å stoppe vilkårlig fjerning av barn og faktisk peke på mekanismer i helsevesenet som rammer millioner. Det handler i stor grad om å stå samlet om fakta.

Dette rådet gjelder også de som er i barnevernsaker og helsedebatten osv. Støtt opp om å hindre den umoralske innvandringen. Tenk over hva dette koster samfunnet. Vi kan i allefall ikke få et godt barnevern eller et godt helsevesen om vi ødelegger landet gjennom at en Stat i Staten lykkkes med sin plan om å presse boligprisene til himmels og utgiftene for den ekte staten eksploderer. 

Min misjon i denne kampen er å vekke alle som lider av Stockholmsyndromet i helsevesenet. I vår serie her på Alternativ Media avdekkes det som kommer til å stå igjen som TIDENES HELSESKANDALE.  Hvordan verden godtar at en pill råtten industri er vaksinert fra å bli rettsforfulgt er en gåte.  Det er på tide å angripe ÅRSAKEN og ikke symptomene både i dette råtne systemet. Vi bør stå på tvers av diagnoser eller på tvers av interessefelt.

STATEN OPPFATTES AV MANGE SOM ET ( VI ) og STATEN I STATEN er dem. Vi er flere enn dem, sterkere enn dem og nå kan vi faktisk se hvem mange av dem er. Stå sammen på tvers av interessefelt så vil dominobrikkene falle en etter en. Så jeg velger å avslutte med en slåede floskel; 

SAMMEN ER VI STERKE.