Inndoktrinering og hjernevask fra TV2s reporter

Dagens tekst hentes fra Tore B Krudtaa på facebook. 

Norske MSM journalister føler nå trykket fra alternativ-media og mennesker som avslører falskheten fra riksmedia:

TV2s journalist Græsvik sier dette som det andre hovedbudskapet:
«Det er også viktig at vi fortsetter å reise ut i krigsområder for å se de grusomheter som folk utsettes for daglig»

Det Fredrik Græsvik ikke forteller er at den journalistikken han og en gjeng med andre kjøpte journalister gjør, kun bidrar til å befeste inntrykket av at krigene er nødvendige – fordi det overordnede målet liksom skal være å bekjempe terror og totalitære regimer. Det han og hans kumpaner ALDRI forteller er hvem som starter krigene og bombingene og at de startes pga. grusomme løgner. Græsvik er en skam for journalistyrket, og en lydig puppet for et maktapparat som lever av krig og kaos.

Journalister som Græsvik er de som jobber aktivt for å begrave den ekte gravejournalistikken. Gravejournalistikk handler ikke om å kun beskrive hva man ser av konsekvenser av en krig. Det som er mye viktigere er å forstå hvorfor det kriges, hvorfor det bombes og hvorfor menneskers liv terroriseres av USA, Norge, Israel, Frankrike, England mfl. – i land etter land.

Innledningsvis sier han i korthet at folk må slutte å gå til alternative nyhetskanaler hvis man skal få sann informasjon. Dette er er jo inndoktrinering på det værste, og kommer nok som en konsekvens av at folk begynner å bli mektig lei falske journalister og falsk journalistikk. I dag står rikspressen for de mest alvorlige overtrampene og den mest alvorlige frontingen av falske nyheter. Men han er kanskje så inndoktrinert at han ikke forstår det selv.

Men ved å lytte til ekte journalister, som ikke jobber i riksmedia, og som derfor har anledning til å formidle ekte nyheter, og ekte journalistikk – har man faktisk muligheten til å forstå hvilket bedrag vi alle utsettes for, og hva som ligger bak de grusomme krigene som startes av krigsforbrytere (som her hjemme hylles som helter av riksmedia):

Hva skal vi mene om krigen mot Syria:

Anmeldelsen medianorge ikke snakker om

Hva skal vi mene om krigen mot Syria:

Kommenter og del gjerne fra: ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK
Lik og følg oss også. 

Hvis du ikke skjønner dette er komedie har du grunn for å være bekymret. Dette er inndoktrinering og journalistisk bedrag på det groveste: