Spørreundersøkelse: Har du tiltro til Domstolene og tiltro – toppen.

Tekst: Marius Reikerås.

Domstoladministrasjonen minner meg litt om propagandamaskineriet i et land som Nord- Korea, hvor det gis inntrykk av at folket har nærmere 100 % oppslutning og tiltro til landets statsinstitusjoner. Som det fremkommer av vedlagte artikkel, har nærmere 90 % av de «spurte» tillit til domstolene i Norge .

Nå vites ikke hvem domstolene har spurt, og derfor vil jeg selv lage en slik uformell spørreundersøkelse.

Domstolene og politet deler tiltro-toppen

Jeg ber om at du svarer på følgende:Hvor stor tiltro har du til landets dommere? Svar med et tall mellom 0 og 10.0 er dårligst, altså ingen tillit, 5 er middels tillit, og 10 er absolutt tillit.

Send Marius Reikerås en melding på Personlig melding med ditt tall. Når jeg har fått  100 svar, finner jeg gjennomsnittet av de tall som er kommet inn, og publiserer dette tallet.