Folket bør kreve offentlig debatt om rettssikkerheten.

Meninger: Vidar Gustad
Skribent Alternativ Media

Tallene fra Marius Reikerås uformelle undersøkelse og respons fra Alternativ Medias brukere tyder på at det lukter kloakk av Domstoladministrasjonen(DA) egne tall.  Bukken som passer havresekken er som kjent en dårlig kombinasjon.

Følg ALTERNATIV MEDIA PÅ FACEBOOK:
Kommenter gjerne disse tallene der. 

Domstolsadministrasjonens undersøkelse:
86 % av de spurte, har stor eller ganske stor tiltro til norske domstoler.

Marius Reikerås undersøkelse:
97 % av de spurte, har ingen eller svært lav tiltro til norske domstoler.

Jeg mener ingen av tallene skal vektlegges FOR mye, men at det er meget god grunn til å stille seg spørsmål om rettssikkerheten i dette landet.  Retssikkerhet er grunnleggende for både demokrati og ytringsfrihet. 

Folket bør kreve en GRANSKING og kreve at ALTERNATIVE MEDIER får en større rolle i debatten. Vår observasjon er at det er en voldsom oppvåkning inn mot dette problemet og derfor bør folk nå dele denne infoen og kreve OFFENTLIG DEBATT. Jeg foreslår at Marius Reikeås blir invitert av MSM mediene for en debatt. 

Tekst Marius Reikerås: 

Katastrofetall for tilliten til domstolene, basert på 300 svar tilknyttet min egen uformelle undersøkelse.

Hvert år, bestiller Domstoladministrasjonen(DA) en undersøkelse for å måle befolkningens tiltro til domstolene. 

I år viser den at 86 prosent av de spurte, har stor eller ganske stor tiltro til domstolene. 

Hvem Domstoladministrasjonen(DA) spør for å komme frem til et slikt svar, vites ikke. 

Men det er nok neppe tilfeldig hvem som er utvalgt, for å komme frem til et slikt skyhøyt tiltrosvar.

Som et korrektiv til denne undersøkelsen , har jeg valgt å lage min egen uformelle undersøkelse, hva gjelder hvilken tiltro de som har jeg spurt har til norske domstoler. 

Jeg stoppet å telle, da 300 hadde besvart. 

Av de som har besvart er det mange som, i motsetning til de som har besvart DA sin undersøkelse, har betydelig erfaring med rettssystemet i Norge. 

Av de 300 svar som ble levert, er det blitt gitt tall fra en skala fra 0 til 10, følgende :

0: 224 ganger
1: 29 ganger
2: 27 ganger
3: 11 ganger
4: 5 ganger
5: 4 ganger

Ingen som svarte, gå altså høyere tall enn 5!

Samler vi tallene blir snittet 0.52, hvor 0 er null tillit, 5 middels og 10 absolutt tillit.

Følgelig kan vi slutte fra denne uformelle undersøkelsen, at de som her har svart her, gjennomgående, har ingen eller svært lav tiltro til domstolene.

Altså den rake motsetningen til det DA har kommet frem til.

Author: Leserinnlegg

Denne kontoen benyttes kun for å publisere innsendte leserinnlegg.

4 thoughts on “Folket bør kreve offentlig debatt om rettssikkerheten.

 1. Det vi egentlig ser her, er at de som aldri har stiftet befatning med Domstolene, ja selv der i den gruppen er det IKKE 100% tillit, «bare» 86%…blant de som HAR erfaringer, er tilliten helt borte.

  Den som tror er usikker og den som vet tar neppe feil

  Thats Howards opinion

 2. «Hvem Domstoladministrasjonen(DA) spør for å komme frem til et slikt svar, vites ikke. »

  Direkte fra domstoladministrasjonens nettside om undersøkelsen: «Undersøkelsen ble gjennomført av IPSOS i uke 47 i november blant et representativt utvalg av befolkningen i Norge over 15 år. I årene 2007-2009 ble undersøkelsen ikke gjennomført.»

  Med andre ord har Reikerås enten ikke satt seg så veldig godt inn i det han skriver om, eller så er han uklar med vilje. Metoden IPSOS her har brukt, er helt vanlig for undersøkelser av denne typen. Dette blir ikke et «bukken og havresekken»-scenario – når DA har kjøpt undersøkelsen fra IPSOS.

  Reikerås’ undersøkelse var en poll på egen facebookvegg, der en stor majoritet av hans følgere har fått avgjørelser i rettssystemet i mot seg.

  Av den grunn tenker jeg at av de to undersøkelsene kan man anta at Domstoladministrasjonens gir et best bilde.

  Bare for å nyansere «nyanseringen» noe.

 3. For å illustrere hvor dårlig det står til med rettssikkerheten i dette landet, burde fler lese denne saken som avslører at domstoler i Norge systematisk bryter loven, ved at de unnlater å begrunne et høyt antall avgjørelser. Å ikke begrunne en avgjørelser er en ulovlig handling. At dette er ulovlig har bl.a. Høyesterett selv funnet ut av (etter alt for mange år da), og det var to oppslag i Aftenposten hvor det ble klartgjort at ulovlighetene var ulovlig. Det som er problemet nå er at ulovlighetene fremdeles pågår, og at ingen i riksmedia eller MSM følger opp saken. Kanskje alternativ-media har lyst til å republisere den viktige saken, og en sak som har avslørt mer enn at domstolene unnlater å begrunne avgjørelser. Hva skal man egentlig si når f.eks. Høyesterett utsteder en rekke rettsdokumenter som innledes slik:

  «Den DocFieldAvgDatoKmu ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne DocFieldEldstDommerEtternavn, DocFieldNesteldstDommerEtternavn og DocFieldTredjeEldsteDommerEtternavn i
  sak nr. 2016/1967, sivil sak, anke over kjennelse: …»

  Flere har opplevd å få slike, påståtte kopier av orginale og SIGNERTE kjennelser. Domstolen påstår mao. at dommere som ikke er nevnt i rettsdokumentet – har signert det samme rettsdokument.

  Mer om den saken her, bl.a. med en kort telefonsamtale med en daværende seksjonsleder i saksbehandlingsenheten i Høyesterett:

  FORFALSKER HØYESTERETT KJENNELSER?
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2018/04/26/forfalsker-hoyesterett-kjennelser/

  Her er samtalen med seksjonslederen, som blir helt satt ut når jeg påstår at det er ulovlig å ikke begrunne en avgjørelse, og som sier kjekt at jeg ikke må komme å belære Høyesterett (LOL):

Comments are closed.