Folket bør kreve offentlig debatt om rettssikkerheten.

Meninger: Vidar Gustad
Skribent Alternativ Media

Tallene fra Marius Reikerås uformelle undersøkelse og respons fra Alternativ Medias brukere tyder på at det lukter kloakk av Domstoladministrasjonen(DA) egne tall.  Bukken som passer havresekken er som kjent en dårlig kombinasjon.

Følg ALTERNATIV MEDIA PÅ FACEBOOK:
Kommenter gjerne disse tallene der. 

Domstolsadministrasjonens undersøkelse:
86 % av de spurte, har stor eller ganske stor tiltro til norske domstoler.

Marius Reikerås undersøkelse:
97 % av de spurte, har ingen eller svært lav tiltro til norske domstoler.

Jeg mener ingen av tallene skal vektlegges FOR mye, men at det er meget god grunn til å stille seg spørsmål om rettssikkerheten i dette landet.  Retssikkerhet er grunnleggende for både demokrati og ytringsfrihet. 

Folket bør kreve en GRANSKING og kreve at ALTERNATIVE MEDIER får en større rolle i debatten. Vår observasjon er at det er en voldsom oppvåkning inn mot dette problemet og derfor bør folk nå dele denne infoen og kreve OFFENTLIG DEBATT. Jeg foreslår at Marius Reikeås blir invitert av MSM mediene for en debatt. 

Tekst Marius Reikerås: 

Katastrofetall for tilliten til domstolene, basert på 300 svar tilknyttet min egen uformelle undersøkelse.

Hvert år, bestiller Domstoladministrasjonen(DA) en undersøkelse for å måle befolkningens tiltro til domstolene. 

I år viser den at 86 prosent av de spurte, har stor eller ganske stor tiltro til domstolene. 

Hvem Domstoladministrasjonen(DA) spør for å komme frem til et slikt svar, vites ikke. 

Men det er nok neppe tilfeldig hvem som er utvalgt, for å komme frem til et slikt skyhøyt tiltrosvar.

Som et korrektiv til denne undersøkelsen , har jeg valgt å lage min egen uformelle undersøkelse, hva gjelder hvilken tiltro de som har jeg spurt har til norske domstoler. 

Jeg stoppet å telle, da 300 hadde besvart. 

Av de som har besvart er det mange som, i motsetning til de som har besvart DA sin undersøkelse, har betydelig erfaring med rettssystemet i Norge. 

Av de 300 svar som ble levert, er det blitt gitt tall fra en skala fra 0 til 10, følgende :

0: 224 ganger
1: 29 ganger
2: 27 ganger
3: 11 ganger
4: 5 ganger
5: 4 ganger

Ingen som svarte, gå altså høyere tall enn 5!

Samler vi tallene blir snittet 0.52, hvor 0 er null tillit, 5 middels og 10 absolutt tillit.

Følgelig kan vi slutte fra denne uformelle undersøkelsen, at de som her har svart her, gjennomgående, har ingen eller svært lav tiltro til domstolene.

Altså den rake motsetningen til det DA har kommet frem til.