Dennis Bowen starter sultestreik. Har fått nok av overgrepene.

Som vi hører har han nå fått avvist en anke på en dom som går på skriverier på Facebook. I følge Dennis Bowen har han fått: «16 måneder. Ingen etterprøvbare bevis. Altså bare påstander, og alle mine forsvar blir holdt utenfor domspapirerene.»

Denne saken har en svært alvorlig bakenforliggende historie. Alternativ Media kommer til å sende informasjon til UTENLANDSK medier som nok vil fatte interesse for hva som skjer i Norge spesielt nå som denne barnevernsaken ruller over Europa hvor Silje Garmo fikk ASYL i Polen.

Her er litt bakgrunnsinfo fra en tidligere sak her på Alternativ Media:

Saken om Dennis og Eva Bowen som i tillegg til å blitt fratatt sine fire barn, uten oppgitt grunn, har mistet jobbene sine og alt de eier og har. De blir i tillegg terrorisert nesten daglig av bevæpnet politi som trenger seg inn i huset uanmeldt, uten å vise lovpålagt id. Politiet har ved minst en anledning brukt øks for å trenge gjennom døren i hjemmet.

Dennis jobbet i Itas amb AS og bistod sin sjef i en varslingsak om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det skulle straffe seg for mange, også hans helt  uskyldige kone Eva Bowen og deres fire barn.

Itas amb AS er en norsk arbeidsmarkedsbedrift eiet av Justis- og politidepartementetArbeids- og inkluderingsdepartementetOslo kommune og Norsk Folkehjelp.

Itas amb ble etablert i 1966 og produserer skilter, brannposter, sikringsskap, vannfordelingskap og fordelingsskap til gass.

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I BEDRIFTEN ITAS AMB AS

Terrorisme i Norge er høyst reelt og farlig.

Politidistriktet Sør-Øst står bak denne terroren vi utsettes for. Organisert terror. Organisasjonen har en ledelse som alle er medlemmer i Rotary, skriver Dennis Bowen.

De har nesten 2000 fot soldater som er bevæpnet tross forbud mot dette. Kommer i store gjenger, hacker datamaskiner, tar mobiler, sprer falske rykter, knuser hele familier gjennom daglig terror. Arresterer folk uten å oppgi grunn, stjeler barna fra folk uten grunn, stenger bankkonto blant annet.

I loven oppfordrer myndighetene til å varsle om kritikkverdige forhold på jobben.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Den 6. april 2016, mister Dennis Bowen jobben som veileder i Itas amb AS grunnet varslingen til hans sjef. Styrets leder Dag Ottar Sanne får viljen sin, og daglig leder Arne Smith gir begge sparken.

Han fikk aldri forklart hvorfor han fikk sparken, årsaken vet han ikke enda. -Jeg fikk bare beskjed om å bruke grunnen sjefen min fikk hevdet Dennis Bowen.

FLT som var vår fagforening nektet å hjelpe oss. LO nektet å hjelpe oss. NAV nektet å hjelpe oss, og direktorater og departementer har aldri svart på en eneste henvendelse.

Domstolene følger sine egne lover og regler, justismord er blitt dagligdags.

Advokater er langt på veg lite å stole på, så Dennis har laget en liste over dem han VET er «dirty».

Mafia-bistand fra domstolen er et faktisk forhold alle må tenke over . Er du i bråk med Frimurere, Rotary, Odd Fellow, Lions, Maria-ordenen, Rebekka-ordenen osv. MÅ du trå varsomt. De eier dommerne i landet.

Påtalemyndighetene i landet eier disse klubbene. – Alle landets sorenskrivere er Rotary. ALLE hevder Dennis Bowen.

Se Dennis Bowen forklare hvordan hverdagen under terrormafiaen i Norge oppleves her:

Dennis Bowen sendte direkte.