Innvandringen øker fordi det er fri flyt innenfor EØS av arbeidskraft

MENINGER : Fra Vidar Gustad og Faktasiden.no

Innvandringen til Norge øker fordi det er fri flyt innenfor EØS av arbeidskraft. Det kan bety i enkelte tilfeller økte skatter dersom EØS innfører skatt på noe for da må Norge gjøre det, men vi har høye skatter i Norge uansett. Det har kanskje ikke så mye å si for dagens situasjon, men det at vi har » fri innvandring» – dvs fri innvandring av av arbeidskraft er logisk en stor utfordring selv om vi har bruk for endel arbeidskraft.

Innvandringen tar også fra nordmenn arbeidsplasser. Den saktteøkende innvandringen er ikke den vi trenger. Vi trenger ikke innvandring som tar fra nordmenn jobbene og som presser lønningene ned til de som fra før er lavtlønnede. Innvandringen medfører igjen økte boligpriser.

Boligprisene skyldes flere faktorer som f.eks forbod mot utbygging. EØS medfører altså kombinert med forbud av bygging faktisk økte boligpriser og derfor INDRIREKTE økte skatter. Med høyere boligpriser er også skattene enorme for innbyggerne. Det er en bærebjelke i folks trygghet og en vesentlig utgiftspost.


Innvandringen øker fordi det er fri flyt innenfor EØS av arbeidskraft

For det første angående varer: Vi har skyhøy toll på matvarer fra utlandet . med andre ord,  det som betyr mest for importert økonomi. EØS har IKKE hjulpet til med dette.

For det andre EØS er fri fly av arbeidskraft innenfor EØS. Der med andre ord fri innvandring som faktisk er det marxister står for. I EØS kan hvem som helst i Europa bosette seg i Norge om de har oppholdtillatelse i annet EØS land. Dette har medført en haug med afrikanere som får opphold lett i f.eks. italia. De kan dra videre til Norge lovlig. EØS er IKKE markedsliberalisme. Fordi vi har økonomisk sikkerhetsnett for innvandrere her.


Det betyr EØS + økonomisk sikkerhetsnett = marxisme

Skattene økes som følge av EØS og matvareprisene senkes ikke. Vi har med andre ord ikke fordel av EØS. Det er noen rike mennesker som har fordel av EØS. De som vil ha økte boligpriser har fordel av EØS. 

EØS gjør det lettere å ta inn arbeidere fra utlandet, men det kunne man hatt egne avtaler om med hvert land. Det kan være f.eks. med Polen. Her kunne Norge inngått egen avtale om arbeidskraft. Det gjelder også Russland. Vi trenger IKKE åpne for innvandring fra Italia selv om vi trenger Polsk arbeidskraft. Heller ikke fra Spania. Vi klarer oss veldig fint med folk fra Polen, Tyskland, England og Russland! Vi har absolutt ikke bruk for folk fra sør-europa i Norge!! EØS åpner for ALLE. Selv om de ikke skjønner engelsk og kan bare snakke spansk og italiensk.. 

EØS retter seg IKKE etter hva markedet etterspør, men hva som tilfeldigvis er EØS. Det er jo tegningkast hvem som er med. Der Tyrkia kunne vært med. Somalia kunne vært med i prinsippet også..99% fagarbeidere innen bygg og annlegg kommer fra Polen. Italia har ingen relevans. For Sverige har vi jo egen avtale! En trenger ikke EØS for at svensker skal komme hit!
Hvis vi trenger flere i helsevesenet. Hvorfor ikke Russland? Like greie de som Polen. Russland er ikke EØS! De blokkeres i dag! Vi slipper altså inn somalierere som kommer via italia,  men ikke russere! Dette pga. EØS.  Markedsliberalisme my ass. Det er ikke markeds-rettet i det hele tatt. Da ville man hatt avtaler med hvert enkelt land som var relevant for markedet!

En ville laget lønnsomme avtaler for arbeidskraft vi mangler ut fra de land som kan tilby dette best. Vi kunne laget avtale med Australia, USA, Canada osv..Det er lettere å få varer deklarert og sendt med EØS innen Europa. Problemet er at det medfører haugevis med innvandring fra afrika, Sør Europa og nigeria osv. Bedrifter kan SELV lage avtaler i et fritt marked for kjøpe og salg av produkter vi trenger. Vi trenger ikke en stat til å lage avtalene. Det er kun når det gjelder arbeidskraft at staten må være med fordi den som arbeider kan få unger her, bli boende her og trenger helsetjenester osv…For andre varer og tjenester kan berifter fint klare dette selv. EØS koster mer enn det smaker. Det gjør salg og kjøp enklere innad i EØS. Det hjelper ingenting med varer utenfor EØS. Hvis vi skal vi kjøpe varer fra USA hjelper det jo ikke. Jeg vil heller si at Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, England, Spania, Portugal og Russland kan inngå spesielle avtaler. Det vil dekke hele markedet for arbeidskraft og også 99% som bosetter seg i utlandet. Vi kunne pgså hatt avtale med Thailand angående de som bosetter segder for å bedre deres rettigheter. Det gjelder også USA, men uansett. EØS gir ingen mening!

Hvorfor skal vi ha noe som helst avtale med italia? For å kjøpe Ferrari lettere? Vi har ikke bruk for Italia.  Polen alene dekker ALL arbeidskraft vi trenger både innen bygg og anlegg og helse. EØS handler ikke om arbeidskraft og tjenester. Det handler om å åpne Norge for innvandring fra sydlige land og der folk fra nigeria kommer inn (primært via italia) EØS fungerer ikke og derfor må vi ut av EØS. 

Vi må lage avtaler som sikrer at kun de som vi har bruk for kommer hit. Ikke lykkejegere fra Nigeria. EØS avtalen er grei dersom den begrenset til land vi har fordel av ikke hva som helst! Vi kan lage vårt eget lille EØS og «cherry picke» land vi trenger å samarbeide med. Noen veldig få og kutte ut alle sydlige land. EØS er egentlig samme som EU uten stemmerett og der vi har høye matpriser og med andre ord bare tull. Hva har EU hjulpet oss med? Boligprisene har gått amok siden EØS. Helsevesenet har fått noen ansatte vi kunne sluppet inn uansett fra Polen og Russland, Potgual og Spania eller Sverige. Disse avtalene er bare tull Se hva som skjer i landet. Det er en 2-3 dobling av boligpriser. EØS hjelper IKKE. Vi blir fattigere og flere får problemer.

Det er selvsagt elementer ved en EØS avtale som også er gunstig. Det skulle bare mangle. Det blir uansett spist mange 100 prosent med de utfodringene vi ser inn mot innvandring alene. Når man i tillegg ser hvordan dette fungerer inn mot boligprisene er det bare enting å si. Dette kan markedskreftene selv ordne bedre opp i enn denne avtalen som slettes ikke er bygd opp av det frie markedet, men av marxistisk tankegods og metoder for å diktere folket på en slik måte at det går utover vår FRIHET. Vi kan bygge en ideologi basert på frihet og samtidig sikre sosial rettferdighet.

Regimet lar i større og større grad la de eldre, fattige, funksjonshemmede og andre svake grupper gå for lut og kaldt vann mens migranter prioriteres. Dette provoserer folket enormt og da spesielt når mye av innvandringen virker nærmest planlagt. EU direktiver tvinges ned i halsen på folket.

Migranter er også være en svak gruppe, men for oss virker det ganske åpenbart at det er myndighetene bruker disse gruppene til å sette de opp mot andre svake grupper i samfunnet. Det er ingen logikk i å ta hele Europa inn til Norge og skape massive problemer.

Det er også temmelig provoserende å se at regimet virker å legge all skylden på de som ikke er i jobb. Det samtidig som de selv bruker statskassen som sugerør for seg og sine venner.Et par av «DAGENS SITAT» passer godt til saken:
( Del de gjerne)