«Howards Opinion»: er mer opptatt av rettsstaten enn julehilsner.

Sitatet er hentet fra Howard Widdings FACEBOOK oppdatering. Han har kanskje et poeng. Les gjerne denne så skjønner du at han har mer å gjøre enn å hilse deg God Jul.


Howard var også mannen bak ideen til SPLEIS for Ruth Ensby. Sånn sett støtter han GANGSTER GRANDMA: