Ordene Islam og Rasisme er verdens mest misbrukte ord. Disse hører jo sammmen..

Meninger: Vidar Gustad ved bruk av Faktasiden.no

Se denne videoen. Den er en vekker:

The Tragedy of Cultural Relativism :
Den viser GALSKAPEN i den naiviteten som dyrkes frem igjennom denne propagandaen fra venstresiden som underkjenner farene ved ideologien muhammedismen.

Hentet fra wikipedia: «Relativisme er motstand mot tanken om at vitenskapene kan og bør tilstrebe objektivitet. Relativistene mener at det ikke finnes standarder for objektivitet, sannhet eller rasjonalitet som er felles på tvers av forskjellige kulturer og historiske perioder.»

ORDET ISLAM MISBRUKES:

Ordene Islam og rasisme er verdens mest misbrukte ord. Disse henger jo sammen. De bruker ordet rasisme for å verne muhammedanismen og man verner den ved å kalle den Islam. Det er er to sider av samme sak. Det er venstre-sidens agenda for hjernevaske og forurense disse ordene .

Det er veldig mye fra Wikipedia og da selvsagt på engelsk. Den norske er upålitelig som regel. Det er bare unntaksvis man kan bruke den norske. Det er sosialister som styrer den norske.

Definisjonen på islam i Wikipedia er faktisk oppgitt lenger nede på samme side og da er den korrekt! Man starter med PÅSTAND uten å fortelle hva ordet betyr og så langt nede definerer ordet korrekt. Det er ingen andre ord i leksikon man gjør noe sånt med. Dette viser at de VET hva ordet betyr, men de unnlater å skrive det først.

Ordet Islam blir brukt feil og det gir en mulighet for å bruke ordet rasist. Ved å bryte ned språket kan man angripe marxistene i stedet for at de angriper DEG med stråmanns argumentasjon. De må forholde seg til fakta når DU angriper DEM med hva IDEOLOGIEN MUHAMMEDISMEN står for. Dette burde alene være nok til å stoppe denne umoralske innvandringen. Når du i tillegg legger frem hvor skatteøkende innvandringen er for folket .. ja så sår de igjen med dårlige kort på hånden når de utvanner vår egen kultur. Det er i hovedsak de som utnytter Staten som tjener på disse språklige feilene.

Hva betyr ISLAM litt forenklet:

ISLAM er gudetro og det er ikke alle som utøver SHARIA eller følger koranen. ( Viktig å skille her) for at du ikke skal gå i fellen og generalisere. 

Sharia kan tolkes forskjellig fra land til land og forskjellige «klaner»
Ikke alle hugger hender og steiner utroskap etc. 

Sharia betyr ikke det samme som muhammedismen men er en viktig del av den.

Sharia er jo de totalitære ideologiske lovene til muhammedismen.

Muhammedanisme = Koranen, Muhammeds liv og lære og sharia.

Muslimer som støtter sharia kalles muhammedanere,
noen kaller dem islamister, men muhammedaner er mye mer presist.

Mange som kaller seg muslimer støtter ikke sharia.

Derfor skiller vi mellom muslimer og muhammedanere.

En muslim kan være en som kun tror på Gud.

En muhammedaner er som en nazist eller kommunist. De må støtte hele ideologien.

ORDET RASISME MISBRUKES:

Wikipedia skriver ordet rasisme slik at man skal lures til å tro at det er rasisme å skrive sannheten om iq forskjeller mellom raser. Dette er bare vås for å forvirre: 

«Racism is the belief in the superiority of one race over another, which often results in discrimination and prejudice towards people based on their race or ethnicity» 

Her bruken av ordet «superiority» er helt feil. Det har nemlig dobbelt betydning på engelsk. Det ene er supremacy som ikke finnes på norsk og har med å krenke andres rettigheter å gjøre. Det andre er «overlegen» på norsk som kan være IQ forskjeller.

Det er jo forskjeller på IQ som kommer godt frem gjennom å se på Helmuth Nyborg sitt arbeide vist gjennom Jyllandsposten.  

Det begynner å bli en allmenn aksept for at ordet rasisme misbrukes av » antirasister» og andre grupper knyttet opp mot marxismen. For et dypere innsyn anbefales:

FAKTASIDENS : RASE OG RASISME

Faktasiden.no har fikset flere feil i wikipedia. Men ordet rasisme vil de ikke korrigere til det rette.

Det er ingen tvil om at Faktasiden er den mest oppdaterte når det kommer til ordenes betydning i debatten om innvandring. Det ligger mange års arbeid bak en artikkel som ideologien muhammedismen. Denne artikkelen er svært avslørende for hvordan debatten har gått feil og hvordan to fronter har kunnet krangle uten at det har gitt fremgang for FAKTA argumenter.

Ved å vinne tilbake definisjonsmakten taper psykopatene som forurenser språket. Marxismen er en psykopat anordning hvor du ledes til å tro at staten handler etter beste for deg, men i virkeligheten ødelegger den samfunnet på mange ulike vis.

Her gjennom åpnere grenser og kanskje barnevernet i andre sammehenger. De lager problemer – skaper reaksjoner og kommer selv med løsningene. Folket står igjen som tapere med ekstreme boligpriser eller enorme utgifter i forhold til barnevernet. Metodene er mange og listen over metodene som staten i staten er så lang at mange nå står opp mot staten i staten på tvers av interessefelt og tar på seg gul vest.

Tenk over dette neste gang du bruker ordet ISLAM for å kritisere. Ta i bruk et språk som rammer marxistene som ofte er sosialister i forkledning enten de går med FRP pin eller befinner seg i de mørke korridorer i AP leiren osv. Marxistene finnes i alle partier. De har makten.

Faktasiden.no var den som fikk Britannica leksikon til å endre når ordet rasisme første gangen ble brukt og var første nettside i verden som publiserte screenshot av hvor det ble brukt.

Korrekt definisjon av rasisme ble imiderltidig først lagt ut av http://understandingrace.org

Avslutningsvis for å vise hvor seriøs faktasiden jobber:

Alle eksterne lenker som er i bruk i boka på Faktasiden oppdateres av og til når flere slutter å fungere. Det er 231 eksterne lenker er brukt som kilder. Det er i tillegg mange pdf som er lenket opp som er er lokale.Det er faktisk enda flere eksterne lenker. Det der er lenkene kun i boka FOR i tillegg kommer endel lenker i artiklene. Så det er minst 250 lenker ut til seriøse kilder og svært mange til oxford, wikipedia, britannica osv..Hvor man får frem logiske tankefeil, vitenskapelige nettsider osv..

Faktasiden har funnet de beste artikler også på nettet.Dette tar veldig lang tid å lete fram slike artikler.

The Tragedy of Cultural Relativism : som vi innledet artikkelen med anser mannen bak Faktasiden.no for å være den beste lagt ut i 2018 med relevans for de tingene som er relevant for faktasiden.no. Det ligger en enorm reaserch bak denne filmen. Det er faktisk veldig imponerende.

Del den – gjerne med denne artikkelen.

—————–
Om du likte eller mislikte denne artikkelen kan vi anbefale deg å gå videre for å stemme på hvem du liker best av MSM eller Alternative medier.

HUSK Å AVGI DIN STEMME: