TIPS OSS!

Alternativ Media søker karikaturtegner med høyt nivå:

Det jobbes med en større politisk sak som kan vise seg svært viktig for ytringsfrieten. I den forbindelse trenger vi å få tak i en person som kan tegne en svært avansert tegning for at vi skal kunne få belyst saken på en god måte. Det er en detaljert tegning og for å illustrere kan en tegning se slik ut:

Det vil være ulikt motiv, men du skjønner vel tegninga. Bildet vil være enda mer detaljert. Viktig at tegneren greier å gjenskape ansikter slik at det blir lett gjenkjennelige.

Alternativ Media er drevet av idealisme og er skapt av private midler. Så om du har ideer til hvordan vi kan få til dette på en MEGET GOD OG IKKE MINST RIMELIG MÅTE send oss gjerne en melding:

ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK 

Vi håper at denne saken vil gi nasjonal oppmerksomhet og sånn sett kan en fin tegning fungere som god reklame. 

Det er også en muligehet for at vi oppsøker tegnere i land hvor det er billigere arbeidskraft. Alt av interesse så lenge det fører til ønsket resultat.