Jihadist eller «bare» mentalt syk ?

illustrasjonbilde Pexels

Et leseverdig leserinnlegg fra Toni Haugsrud:

Med det siste terrorangrep i Møllergata, må vi tenke litt. Skal vi først tenke, bør vi også tenke større. Det er en del faktorer som spiller inn her.

En advokat ved navn Ola Lunde sier før han har snakket med sin klient (terroristen) at han er psykisk syk og ikke tilregnelig.

Videre ser vi et MSM media som er svært opptatt av fremstillingen til denne advokaten, Ola Lunde. Her fra Nrk – nrk.no/norge/terrorsiktet-20-åring varetektsfengslet-i-fire-uker

– Min oppfatning er at han er ustabil og at han bør fremstilles for lege. Det vil han ikke selv. Det er min klare oppfatning at vi har med en sinnsforvirret 20 åring å gjøre, for her er det noe galt, sier Lunde til NRK.

– Ja, Herr advokat Ola Lunde, du har helt rett i det siste, «her er det noe galt». Mannen er ikke syk. Han utførte Jihad og han gjorde kun det som er hans plikt, hverken mer eller mindre.

– Hvorfor dette fokuset på sykeliggjøringen fra advokat??
– Hvorfor er MSM media så opptatt av å holde tilbake detaljer generelt, omtaler det så lite som mulig og fremstiller det på en måte som skal bygge oppunder sympati?
– Har ikke dette en del fellesnevnere med andre lignende saker?

Vi må da stille noen viktige spørsmål her :

Skal vi nevne Håvard Pedersen? Det også en sak som ble hysjet ned. Derav også et pressekorps som føk ut av rettssalen før video av henrettelsen ble vist… MSM mediene er altså ikke interessert i å se detaljene, og jobber mot opplysning og full informasjon til publikum. Vi burde altså ikke få kjennskap til omfanget eller saken som en helhet, tydeligvis.

Vi hadde en afrikaner som for noen år siden gikk amok med kniv på en buss hvor han drepte tre sivile, helt tilfeldige mennesker. Den saken ble også til dels hysjet ned ganske raskt.

Så var det Maren Ueland. Detaljene har de enda ikke helt klart å tydeliggjøre eller gå offentlig ut med. De som drepte Maren Ueland ville etter alt å dømme ut fra det vi til nå har sett, blitt dømt utilregnelige hvis det hadde vært en rettssak her i Norge.

Alle tilfellene har flere andre helt sentrale fellesnevnere.
*Alle var representanter av den totalitære ideologien muhammedanisme ( forkledd som religionen islam )
*Kom det ikke frem også i alle tilfellene at disse hadde sagt ‹Allahu Akbar› eller forkynnelser fra Koranen?
*At de videre innrømmet at de begikk Jihad?
I to av disse tilfellene er det ikke tvil om at det ble sagt, for det er godt dokumentert.

Men så har vi altså et MSM media som mer eller mindre overser sentrale detaljer med overlegg. De vier det så lite mediedekning som mulig, og om de først publiserer noe, så fokuserer de på sykdom og sinnslidelse. Riktig… noe skurrer her….mye skurrer her.

Så vil jeg gjerne minne dere på en ting, Kairo-erklæringen fra 1991. Dette var en avtale eliten i Europa og araberne hadde diskutert frem og tilbake igjennom flere år. Dette sammen med Barcelona-avtalen fra 1973 som ble oppdatert i 1995.

Europa og eliten ville ha tilgang til oljekranen hos araberne, men araberne krevde mye for dette. Araberne krevde ikke bare at «islam» (den totalitære ideologien muhammedanisme) skulle få sitt inntog til Europa. Araberne var svært opptatt av at sharia også skulle være mulig å innføre. De ville videre vite alt om de europeiske land, informasjon også fra innsiden. Noe som i seg selv bryter med landets egen grunnlov og kan utgjøre en trussel mot det enkelte land.

Araberne ønsket å vite om samfunnsstrukturer, levemåte, styreplattformer, økonomiske strukturer, støtteordninger og lignende. Mer eller mindre alt som var verdt å vite.

Så kommer vi tilbake til Kairo-erklæringen. Fordi den redefinerer menneskerettighetene fra 1948. (The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)1948)

Det er åpenbart altfor mange som ikke vet om den, eller overser denne. Men den må leses nøye, for det er en rød tråd her. Det den sier er blant annet at: «Islam ikke vedkjenner seg de universelle menneskerettighetene da «troen» er en distinksjon, som skiller mellom militære grader og rang.»

Eksempelvis kommer det tydelig frem i Kairo-erklæringen at sharia står over menneskerettighetene. Sharia tillater Jihad. Hva er Jihad? Vel de fleste kjenner til Jihad, men det er kanskje flere som ikke vet at den har fire forskjellige typer:

– Tale Jihad
– Terror Jihad
– Pen Jihad
– Migrasjon Jihad

Så spør du: Ja, men hvordan kan dette ha noe med saken å gjøre?

Jo fordi Sharia er satt over menneskerettighetene i Europa og i hele verden. Hvilket vil si at Sharia da er innført, hvilket igjen betyr at Jihad per definisjon i EU er helt innenfor. Det er jo en menneskerett, men da kun for muhammedanere, altså de som lever etter Koranen.

Er det noen som tror at eliten ikke visste hva de skrev under på? Selvfølgelig må de ha visst det!

Eliten må selvsagt ha vært klar over at selv om Europa definerer sharia som ovenstående menneskerettigheter, ville mange land selvsagt ønske å ha suverenitet i form av egne grenser og eksempelvis grunnlov, som i Norge. Dette blir det samme som å be om intern uro mellom menneskene, og det er her globalistene kommer inn. Den nye verdensordenen, (NWO) Agenda 2021/2030 skal innføres med alle tenkelige og utenkelige midler.

Global Compact Migration (GCM) svekker forøvrig våre grenser ytterligere og er en avtale med FN.

Så fant de på noe genialt for å løse opp i dette. De fant en mellom-løsning som kunne bidra nettopp til at sharia og Jihad kan mer eller mindre få flyte fritt uten at det vil ha særlige konsekvenser for de som utfører sin plikt – Jihad.

De lot derfor psykiatrien komme inn og ha en langt større innvirkning på de sakene der noen påberopte seg å utføre Jihad. Dette ser du i alle sakene. Absolutt alle. Du ser advokater komme med denne påstanden veldig raskt: «fyren er mentalt psykisk syk».

Hvis ikke du tror at Kairo-erklæringen eksisterer og at den redefinerer menneskerettighetene, så vil jeg anbefale deg å lese her og videre få det bekreftet av Terje Tvedt.
Aftenposten.no Norge-har-oversett-at-islamske-land-har-sine-egne-alternative-menneskerettigheter–Terje-TvedtTerrorsiktet 20-åring varetektsfengslet i fire ukerOSLO TINGRETT (NRK): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil varetektsfengsle en russisk statsborger i fire uker for knivangrepet i Oslo sentrum.nrk.no