Steve Bannon har her et veldig viktig poeng.

Jeg har i dag hørt hele foredraget til Steve Bannon, og han sier her noe veldig viktig. Han forteller at det er ikke islam, men Sharia som er problemet. Kunne ikke vært mer enig med han i akkurat det. For flere hundre år siden var Det gamle testamentet nesten på linje med Koranen. Det var piskeslag og æresdrap, det var ondskap og grusomheter så langt øyet kunne se i mange tidligere kriger som hadde rot i Det gamle testamentet. Så kom Det nye testamentet med Jesus og » det gode». Bibelen fikk heldigvis en utvikling som passet bedre til en verden og mennesker som gikk fremover og begynte å tenke mer med fornuften enn bare å følge flokken slavisk fordi en gammel skrift ble tolket bokstavelig.

I Koranen er det fryktelig mye ondskap, som det også var i Gamle testamentet. Koranen er akkurat lik som den har vært siden tidenes morgen, ingen forandring er blitt gjort. Da er det klart at de som følger Koranen bokstavelig er farlige og ønsker å følge Sharialovene.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 53160402_833716516968406_2704446829327548416_n.jpg

Det er ikke for å gjøre seg mer interessant eller for å gjøre ting vanskeligere eller mer innviklet at jeg er så bestemt på å snakke om muhammedanisme forkledd som religion. Det gamle testamentet var også en totalitær ideologi, som Koranen er. Muslimer har selvsagt også behov for og lov til å tro på en Gud, men de som følger Koranen etter boken er rett og slett onde/farlige muhammedanere. Muhammed var en ond, mye mulig en psykisk syk person, som ble farligere og farligere frem til sin død. Jesus var det motsatte, han dømte ingen og gav alle en ny sjanse samme hvor mye ondskap de hadde begått tidligere i livet. Jesus er det samme som tilgivelse og godhet, Muhammed er det samme som ondskap og lidelse om en skal sammenligne disse to.

En kan derfor ikke sammenligne Kristendom og Muhammedanisme som likeverdige religioner. Muhammedanisme forkledd som religionen islam er nemlig ikke en religion, men en totalitær ideologi forkledd som religion. Våre myndigheter er nødt til å innse dette og forby Moskeer og Imamer som promoterer Koranen og Sharia i nåværende form. Skal islam som betyr å underkaste seg en Gud på arabisk overleve i verden, må Koranen reformeres som Det gamle testamentet er blitt.

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller.

VÅKN OPP !

Her er foredraget og spørsmål til Steve Bannon i Oslo av Hanne Tolg fra Document:

document.no/2019/05/10/live-streaming-av-steve-bannon

Les også faktasiden :
faktasiden.no/muhammedanisme