Endelig våkner Europas ungdommer!

LESERINNLEGG, skribent ønsker å være anonym av hensyn til hans jobb…..

Generasjon Identitet har i forbindelse med EU-valget drevet en koordinert kampanje i flere land der de henger opp store bannere og plakater.

Generasjon Identitet er en pan-europeisk patriotisk ungdomsorganisasjon som jobber for å bevare Europas etnokulturelle identitet. Målet deres er å endre det politiske landskapet gjennom ikke-voldelige aksjoner. Gruppen fokuserer på metapolitikk og søker å spre ideer, holdninger og verdier i samfunnet, som på lang sikt vil bidra til å frembringe en dypere politisk forandring.

I en Youtube-video tar ungdom fra åtte europeiske land et kraftig oppgjør med EUs maktelite:

«De er Brussel. Vi er Europa.

De heter Juncker, Macron eller Merkel. Vi er Philippe, Sylvia, Marc, Ariana.

De er Brussels Europa. Vi er Europa, hele Europa, et kontinent og en Historie.

De er de åpne grensers Europa, med ubegrensede kapitalstrømmer og mennesker som utbyttes og gjøres rotløse. Vi er av denne jord.

Vi er av dens folk.

Vi er franskmenn, italienere, østerrikere, ungarere, dansker, tsjekkere, briter, tyskere. Vi er Europeere.

Våre land er våre fedreland. Europa er vår sivilisasjon. Vi er Europas ungdom, vi er dets eneste håp om en fremtid.

Til Brussel som provoserer ved å kåre en tildekket kvinne som «årets unge europeer 2019», svarer vi: Europa vil aldri underkastes eller bli beseiret.

Til våre regjeringer som påtvinger oss invasjon, kolonisering, fragmentering, sier vi at de forråder våre folk og demokratiet.

Til dem som ved hvert attentat på Europas jord ikke vet annet enn å gjenta: «ikke generaliser», «leve sammen» … sier vi at deres blindhet har gjort dem medskyldige.

Disse provokasjonene, dette forræderiet, disse løgnene, har satt vår identitet i overhengende fare. Tiden renner ut.

26. mai må hver unge europeer svare på utfordringen. Intet land i Europa kan redde seg selv alene.

Europa er vårt skjebnefellesskap.

Vi oppfordrer alle til å stemme på kandidater som forsvarer identiteten til Europas folk.

Overalt må Juncker, Macron og Merkel slås. 26. mai må Brussel falle

Generasjon Identitet ble startet i Frankrike i 2012 av ungdommer knyttet til «det nye høyre», og spredte seg fort til flere andre land. De er nå Europas raskest voksende patriotiske ungdomsorganisasjon, med avdelinger i Østerrike, Tyskland, Italia, Storbritannia, Irland, Ungarn, Danmark og Tsjekkia.

Spektakulære og profesjonelle aksjoner og aktivisme er blitt deres kjennetegn og har gitt dem tilnavnet «høyresidens Greenpeace», fordi aksjonene deres minner om den slags sivil ulydighet som særlig Greenpeace er kjent for.

Generasjon Identitet har tre hovedmål:

  1. Å stoppe islamiseringen av Europa
  2. Motarbeide globaliseringen
  3. Stoppe og reversere den pågående befolkningsutskiftingen (the Great Replacement)

Bevegelsen bruker den greske bokstaven lambda​ som sitt symbol. Lambda ble brukt på skjoldet til soldater fra Sparta og symboliserer for identitærbevegelsen selvoppofrelse og tapperhet i strid mot imperialistiske krefter. Lambdaen er ment å minnes ​slaget ved Thermopylene.