«Heksepeking» Hva er egentlig det?

Heksepeking = indirekte krenkelse av ytringsfriheten. Heksepeking er alvorlig falsk anklage med det motiv å skade noen. Utbredt i dagens samfunn.

Slike anklager var velkjent i hekseprosessene og har fortsatt inn i nåtiden.

Dersom politikere i et land fører en politikk der ytringsfriheten krenkes i større grad enn å forby ekstreme meninger som er i strid med menneskerettighetene, f.eks. om sannhet forbys, så øker det sjansen mye for terrorangrep mot sittende regjering uansett hva de mener. Ytringsfrihet er helt grunnleggende for å sikre at demokratiet fungerer som det skal, fordi uten dette har man et voldelig regime og vold avler vold.

Det er lett å forestille seg et totalitært regime der det i loven er skrevet at borgerne har ytringsfrihet, men at de som sier sannheten i praksis blir fengslet og utsatt for tortur. Metoden som brukes er at når noen sier det politi og rettsvesen ikke liker så velger de å tro på såkalte heksepekere som er mennesker som kommer med anklager tatt ut av løse lufta. Selv personer som alle vet er løgnere brukes som «bevis».
Slike anklager var velkjent i hekseprosessene i middelalderen og ofte laget for å ramme de som sier noe i strid med Bibelen, Koranen eller har «uønskede» meninger. Heksepekere i kvinnelig variant dyrker i tillegg ofte den kjente psykopatiske offerrollen med falske anklager om voldtekt eller at de har blitt utsatt for trusler, og dette er en metode som svært ofte brukes i land som styres etter marxistiske prinsipper som Norge og Sverige. Heksepeking er alvorlig falsk anklage med det motiv å skade noen. Utbredt i dagens samfunn, og brukes svært ofte av psykopater. Metoden har blitt brukt siden Bibelsk tid for å forhindre ytringsfrihet og fengsle, torturere og drepe de som sier myndighetene i landet imot. Et rettsystem som bruker heksepeking er middelaldersk og gjør landet alltid til en totalitær stat uten ytringsfrihet, fordi man ender opp med at få tør å si meningen sin av frykt for å bli heksepeket.

Et lands ytringsfrihet er aldri sterkere enn lovens vern mot vilkårlige anklager, dvs. heksepeking. Når motivet bak heksepeking som utløser vold mot uskyldige er politisk ved at minst en av partene (politi, dommer, heksepeker) har politisk motiv dannes automatisk en statlig terror-celle, der både politi og dommer faktisk terroriserer de som har meninger som regjeringen ikke liker. Et sikkert bevis for at hat mot en persons meninger er bakgrunnen til voldsutøvelsen (f.eks. fengsling), er at verken politi eller dommer skriftlig bemerker at sannsynligheten for at de som sprer kontroversiell informasjon til stort antall mennesker med veldig stor sannsynlighet vil bli utsatt for grove løgner, og at det derfor er påkrevd helt sikre beviser for at de er skyldige. Dersom politi eller dommer i tillegg vil forby ytringene i strid med ytringsfriheten, er det et sikkert bevis på politisk motiv.

Heksebeviset er det argumentet som alltid brukes for å støtte heksepekeren og følger praktisk talt alltid følgende mal:

1. Man bare hevder at noe er troverdig med begrunnelsen at en eller flere personer som kjenner hverandre «har sagt det» og betyr egentlig at man velger å være partisk. Når politi og dommere velger å utøve vold mot noen pga. dette er det akkurat det samme som om de selv skulle ha kommet med vilkårlig anklage fullstendig i strid med menneskerettighetene.

2. Man hevder noen er troverdige pga. deres emosjonelle opptreden, typisk i form av falske gråtescener som er veldig lett å simulere med å tenke på hvilken som helst negativ opplevelse i livet og noe helt annet enn det man blir spurt om.

3. Man hevder noen er troverdige fordi deres forklaring er detaljert, og dette er kun fordekt argument nr. 2 siden det er veldig kjent at detaljer er det som skaper emosjonell respons hos mennesker. Hadde noen hevdet at Ringenes Herre og andre svært detaljerte bøker var sanne fordi de var detaljerte, ville personen i beste fall blitt gjort til latter, eller i verste fall henvist til tunge medisiner. Selv de mest fanatiske Bibel eller Koran tilhengere bruker ikke argumentet at deres bøker er detaljerte når de ovenfor andre skal prøve å bevise at disse er sanne. Hos politi og rettsystem derimot brukes dette argumentet svært ofte fordi disse har fått makt til å beordre vold mot mennesker, og dette har medført en rekke massemord, tortur og grusomheter fra voldelige psykopater som har tiltrukket seg maktstillinger. Når en dommer i en rettssak bruker argumentet om at noe er troverdig fordi dennes forklaring er detaljert så betyr det egentlig at dommeren kun forteller at denne har bestemt seg for å være partisk i saken og derfor lar seg emosjonelt påvirke av detaljer til den ene parten. En slik dommer krenker menneskerettighetene fordi man skal dømme ut fra beviser og ikke partisk føleri, og et rettsystem der slike emosjonelle argumenter har blitt rettspraksis har blitt omgjort til middelaldersk hekseforfølgelse.

Det er nesten umulig å avsløre om et vitne lyver med mindre man har fasiten på hva som er sant ifølge ekspert på vitnepsykologi Ellen Wessel sin egen og andres forskning som viser at det er ingen beviselig sammenheng mellom troverdighet og hvordan vitnet fremstår følelsesmessig, og heller ingen klar sammenheng mellom detaljrikdom i en forklaring og sannhetsgehalten i den fordi vitnet kan ha skaffet seg kunnskaper om disse detaljene i andre sammenhenger. Wessel konkluderte med at det er så å si umulig å avsløre om en person lyver i vitneboksen eller ikke. Verken statsadvokat eller dommere er flinkere enn andre i å avsløre løgn i rettssalen, selv om fagdommere «ikke blir så påvirket av følelser som andre».

Fortsettelse på http://faktasiden.no/heksepeking/ . Den er nå åpen for alle ! Sommerens langlesing.

Det finnes utallige eksempler på heksepeking i samfunnet vårt. En kan bli stemplet med løgn for å kues og knekkes til taushet i samfunnet vårt. Det er blitt forbudt å si meningene våre om de ikke er «politisk korrekte». Det er skremmende å tenke på at i 2019 sliter mange med å få jobb og enda flere er redde for å miste jobbene sine om sannheten om deres innerste meninger kommer ut….Folk må rett og slett oppføre seg som kuede hunder, aller helst sauer som følger strømmen om de ikke skal bli forfulgt og skadelidende av staten Norge. Uverdig behandling av foreldre som mister barna sine til barnevernet uten reelle beviser på at barna blir skadet i biologisk hjem, antakelser og løse bekymringmeldinger er nok. Nå er også Mattilsynet i Rogaland under lupen. Løgn og fanteri for å oppnå egen politisk agenda, om mennesker blir skadelidende betyr tydeligvis null for enkelte. Heksepeking har ikke blitt bedre med årene, den har bare skiftet litt form på hva som tolereres og ikke tolereres i samfunnet vårt. Tidligere ble mennesker utstøtt om de ikke oppførte seg som «de gode» ønsket. «De gode » viste seg ofte å være onde. Historien gjentar seg på akkurat samme måte. Er ikke «de gode» fortsatt ofte «de onde» til syvende og sist?

Les også faktasiden.no/muhammedanisme