Veien fra Drammen til Den Himmelske Freds Plass begynner å bli farlig kort.

Fredag 15. juni i Drammen ble nok et steg i retning den Himmelske Freds Plass tatt, i form av en veslevoksen innsatsleder fra politiet i det globalistiske regimet, som ifølge mange, brøt Grunnloven da han fratok SIANs Anna Braathen sin ytringsfrihet på et lovlig arrangement. Dette fordi hun kastet i bakken sin egen bok som den veslevoksne ville frata henne, da noen hysteriske ytringssabotører ble så sinte av at hun holdt boken i hånden og ville sitere noen konkrete vers i fra den.

Jeg er ikke medlem av SIAN, og støtter heller ikke hundre prosent deres meninger eller fremgangsmåter og metoder. Men det har absolutt ingenting med saken å gjøre i den avgjørende og farlige fasen vi går inn i nå.

Alle som faller inn under den kategorien som vårt globalistiske regime i samarbeide med de internasjonale globalistene, i form av stater eller teknogiganter som Facebook, Youtube, Google og så videre, sensurerer og fratar ytringsfriheten i stadig større grad, må nå enten stå sammen og støtte alles ytringsfrihet, eller vi ender alle opp på Den Himmelske Freds Plass.

Fredagens hendelser i Drammen stadfestet flere fakta. Når flere såkalte «motdemonstranter», hvis oppgave er å ødelegge andres mulighet til å ytre seg, noe som de oppnådde takket være det globalistiske politiet, oppfører seg og fremstår på et offentlig område på en måte som politiet vurderer som en fysisk fare for lovlige aksjonister, ville politiet i ett hvert sunt samfunn fjernet disse voldstruende gruppen av individer. Men som vanlig når den farlige motparten tjener globalistenes sak, fjerner heller politiet de lovlige og fredelige aksjonistene. Spillet er like tydelig som det er latterlig.

De ustabile, sinte og – ifølge politiets åpenbare vurdering – farlige sabotørene, opptrådte som en uniform truende flokk. Dette fremkaller for meg minner fra den tiden Odins Soldater lusket stille rundt i gatene for å med sitt simple nærvær søke å forhindre vold og overfallsvoldtekter. Denne fredelige og overhodet ikke truende lille skaren ble av politiet beordret vekk fra gatene, ene og alene fordi de gikk i likedanne hettegensere. Igjen – spillet er like tydelig som det er latterlig.

Så hvorfor kan en gjeng med hettegensere føre til bortvisning, når en frådende farlig og brølende gjeng ikke fører til det? Er politiet feige og tør bare tøffe seg mot rolige og medgjørlige borgere, eller er politiets partiske inngripen politisk motivert? Eller begge deler? Det er uansett ingen tvil om at politiets avgjørelse var en feig og feilaktig akt. Følelser skal ikke trumfe Grunnloven vår.

Tendensen og mønsteret er så sterkt og tydelig at dette vet vi alle med sunt vett svaret på. «Når dere greier å kaste koranen i bakken, da er det slutt», lød det fra den veslevoksne innsatslederen, som valgte å bryte grunnloven fremfor å beskytte den. Sann mine ord, han der får ingen problemer med å stige i gradene innen globalist-politiet.

Hadde dette kun vært et enkelttilfelle hvor en veslevoksen innsatsleder – veslevoksen i den forstand at han oppførte seg som en ung umoden far som sender treåringen sin rett i seng, siden den på trass hadde kastet isen på golvet – ønsket å tøffe seg og vise lojalitet ovenfor den virkelig farlige bermen bak seg, for å senke risikonivået mot seg selv, kunne det hele blitt rettet opp om politimesteren hadde gitt han en reprimande eller suspensjon, og beklaget den veslevoksne oppførselen offentlig.

Hvis man tar denne hendelsen og alle de stadig raskere stegene i retning sensur og undertrykkelse i betraktning, har vi to valg. Vi kan alle stå sammen mot dette og støtte hverandre, uansett hvor uenige vi er på enkelte områder. Dette fordi globalistene har ingen planer med å stanse den konstante utvidelsen av sensur, noe som til slutt vil føre til en ekte og voldsom undertrykkelse. Og jo flere som blir sensurert, jo lettere blir det å sensurere andre, da det blir stadig færre igjen til å ytre seg og snakke om sensuren.

Det andre alternativet er å løpe undertrykkernes ærend med å utføre splitt og hersk taktikken for dem. Det er ingenting som gleder globalistene mere, enn at vi som er opptatt av å konservere folk og nasjon, bruker enorme deler av vår energi til å krangle oss imellom om hvilken side i konflikten mellom jøder og palestinere som er de snille og slemme. Hvis vi bruker tid på å overbevise hverandre om kristendom, åsatro eller ateisme er veien, gliser globalistene fra øre til øre fra sitt lyssky ormebol. Det finnes også dem som tar avstand fra hverandre på grunn av hva hvert enkelt ønsker å spise.

Om man er veganer eller kjøtteter, jødevenn, palestinervenn eller nøytral, kristen åsatroende eller ateist; om vi ikke alle står sammen og støtter til enhver tid den av oss som blir utsatt for sensur og undertrykkelse, vil vi alle via en krangel om en konflikt i Midtøsten, havne på Den Himmelske Freds Plass.

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

2 thoughts on “Veien fra Drammen til Den Himmelske Freds Plass begynner å bli farlig kort.

  1. Det ligger ingen naivitet i å påpeke sammenhengen mellom ført politikk, og de forutsigbare konsekvensene av denne politikken. Den politiske venstresiden gjør sitt beste for å kneble den debatt som bør finne sted om konsekvensene av den politiske venstresidens tvangsgjennomførte flerkulturelle prosjek,,tNår en tar i betraktning at 85 % av være nye landsmenn fra den tredje verden enten stemmer AP eller SV blir det hele svært usmakelig.
    Å kneble ytringsfriheten og den offentlige debatt om disse spørsmål ved å fremsette et mistillitsforslag mot Listhaug vil undergrave muligheten til å opprettholde et trygdt og godt samfunn.,Tvert imot. I beste fall er det derimot naiv å påstå at det ikke finnes en sammenheng mellom islamsk innvandring, og islams stadig sterkere posisjon i Vest-Europa, med påfølgende spredning av terror og undertrykkelse. Hva det er i verste fall skal jeg ikke skrive Det absolutte flertall av norske politikere er tilhengere av folkevandring og multikultur, og dermed i praksis av islamisering av samfunnet. Derfor vil situasjonen i Norge fremover begynne å ligne stadig mer på situasjonen i Sverige..Det er alltid riktig å påpeke sammenhengen mellom en uansvarlig politikk og de direkte konsekvensene av denne politikken.Norske myndigheter tar ikke grep i særlig grad. Det er en klar motvilje blant norske politikere til å offentlig erkjenne det ideologiske grunnlaget for terroren Vest-Europa er rammet av: islam. Koranen. Muhammed (fred være med hans ofre). I tillegg bistår Norge til invasjonen av Europa ved å finansiere ferjevirksomhet i Middelhavet for migranter fra Afrika. Sveriges tilstand er en direkte konsekvens av den asyl- og islamiseringspolitikk svenske politikere har ført de siste godt og vel 30 år + Dette er naturligvis helt rett, men det er ikke korrekt, hverken i Sverige eller Norge, å fortelle sannheten. Det er viktig at vi ikke lar oss kneble, ordet er vårt viktigste våpen.Dette er en tragedie som er en direkte konsekvens av den asyl- og islamiseringpolitikk som er ført de siste 30 år. Denne politikken skulle aldri blitt satt ut i live i utgangspunktet. Denne tragedien må brukes til å vekke folket til å stemme på partier som vil stanse invasjonen og islamiseringen av Europa.

  2. Latterlig av Alternativ media skrive en slik artikkel, hvor dere mener det er for mye sensur, og at vi må være på vakt for dette, så lenge dere selv utestenger brukere på Facebook! Jeg er en av dem, og har ikke vært annet en saklig i mine innlegg og kommentarer. Ronny Rønning har tidligere opphevet sensuren av meg, for så å bli utestengt kort tid etter. Noen kommentarer på dette Alt media? Har mld fra Ronny Rønning om at «dette ikke skal skje», men, han har ikke svart på siste utestengelse. Alt media er verre enn de fleste andre på dette området vil jeg påstå, men, det skal jo ingen få vite.

Comments are closed.